» Силвия · Архангели, Духовни водачи и другиАрхангели, Божествени и Извисени Същества и други същности от Светлината
Това са могъщи енергийни същества, които работят в полза на Земята, хората / в частност- на Вселената/.  Когато контактувате с тях, можете значително да подобрите енергията и вибрацията си, като приемате от безграничната им сила, мъдрост и любов. Архангелите и Светлите същества могат да  ви лекуват, помагат и насочват, да ви предават Послания, енергия и Информация, да ви "показват", "казват" Истини, картини, за вас, житейският ви път или друго, което ви интересува, в глобален вид, или частично, според възможностите ви за възприятия, желанията ви, и според законите и принципите на Вселената.
Тук ви предавам основните функции на голяма част от Архангелите и други същности от Светлината, на база дългогодишният ми опит от работата ми с тях /лична, като канал, и др./ и външна информация.
ТОВА СА:
Архангелите :Михаил, Гавраил, Метатрон, Сандалфон, Уриил, Йофиил, Камаел, Ханиел, Разиел,
Аспектите на Бог и други :Светия Дух, Христовото Съзнание, Светата Майка, Света Богородица,
Висшият Аз, Божественият Аз, Духовните водачи, Висшите Сили на Светлината- всички с които работя.
Част от начините да изградите лична връзка с тях, ще видите по-долу. За повече въпроси, подходящи начини за връзка с тях, и друго, което ви интересува можете да ме попитате по телефон. /виж в контакти ТУК/
С любов за вас и за Земята : Силвия Събева

Архангели
Архангелите са могъщи духовни същества, които вибрир
ат с невероятна светлина и честота. 

Думата „архангел“ от гръцки значи „велик посланик на Бога“ („арх“ – велик или първи, „ангел“ – Божи посланик“). Предполага се, че има 9 чина ангели, а архангелите се намират на осмата степен, т.е. Архангелите са подобени на самия Създател, изразявайки неговата мъдрост, сила и чиста всепроникваща любов. 


Архангелите съществуват извън която и да е религия или култура, а и извън времето и пространството. Те могат да виждат реалността, вкл. нашето минало, настояще и бъдеще като един енергиен поток в рамките на настоящия момент, което им дава възможност да предлагат мощни насоки и да ни показват нови перспективи.
Архангелите служат както на Небето, така и на Земята, а техните мисии често са свързани с подкрепа за човечеството. Ето защо присъствието им е документирано в повечето религии по света.
В старозаветните християнски книги се съобщава за Архангелите Михаил и Гавраил, като посланници и носители на Бога и божествената същност. Съществуват множество Архангели, които въплъщават специфични качества, въпреки че, не всички са документирани.
Всеки Архангел е проявление на конкретни характеристики и качества на Създателя, Бог, както и на всичко, което Е, благодарение на необхватната Божествена светлина и любов, които въплъщава.
- Част от начините за връзка с Архангели и Висши Същества са чрез външен канал - лични сесии, медитации, послания , карти с цветове, Програмите с енергия и др. За създаване на личен канал-трайна, лична връзка, са подходящи също лични сесии и медитации, обученията в курсове.
Актуални начини /събития, ще видите от "актуално" тук, или попитайте- за контакти- тук
.
С любов за вас и за Земята : Силвия Събева

Архангел Михаил е сред архангелите в небесната йерархия. Въпреки, че Архангелите не са причислени към никоя религия в старозаветните книги се споменава за Архангел Михаил. Много християни го отъждествяват с „цялото ангелско войнство“, с всички ангелски сили, чиито имена дори не са чували. Михаил е техният ръководител и вдъхновител, понякога наричан и военачалник. Той е най-бързата енергия във Вселената. Тя се явява в мига, в който е призована, като за това стига само една мисъл. Архангел Михаил е предводител на Божията войска, покровител на войните и защитник на войската. „Като Бог“ – така се превежда името му от иврит. В Писанието ни се показва като княз. Според св. Григорий Велики той бива изпратен на Земята всеки път, щом е нужно да се яви чудната сила на Господ. На иконите изобразяват архангел Михаил в доспехите на воин, с меч и копие. В краката му лежи победеният Сатана в образа на дракон. Понякога Михаил се изобразява с везните на правосъдието или с щит, с две крила на гърба и корона на главата.Крилата символизират скоростта, с която той се устремява, за да изпълни повелите, дадени му от Бог, в който и да е, дори в най-отдалечения кът на Вселената. Белите хоругви, които украсяват върха на копието му, са символ на неизменната чистота и непоколебима ангелска вярност към Царя Небесен. Завършващото с кръст копие показва, че архангелите се борят срещу царството на тъмата в името и за славата на Кръста Христов – чрез търпение, смирение и самоотверженост..

*Според независим източник
Архангел Михаил е Архангелът на Първия Лъч, Князът на Архангелите, пръв сред равните, на който се кланят всички останали Архангели и техните легиони. Известен като Пазител на Вярата, Защитник на Жената и нейния плод и като Предводител на армиите на Светлината в битката на Армагедона. Той отговаря за ангелите, известни като "Сили" и следи за светлината. Неговата основна задача е да избави земята и нейните обитатели от отровите на страха. Хората, които той привлича на своя страна и с които след това си сътрудничи, се наричат "факели" и Михаил ги приканва да вършат духовна и целителска работа на професионална или любителска основа. Свързва с Небесносиният Лъч, който  ни дава духовна и физическа защита и е основата за съвършена изява на качествата на сила и лидерство. Той се явява и основа за развитието на вярата и самонастройката с Божествената воля и собствения Божествен план.

Архангел Михаил на физически, емоционален и духовен план,
и като връзка и предаване на синята енергия /Небесносин лъч/
Физически план
Намалява, сдържа, потиска и успокоява състоянията, свързани с излишна топлина. Отслабва настинката и регулира хиперактивността, а също и възпалителните процеси. Носи облекчение при инфекции на ушите и гърлото. Натурално болкоуспокояващо. Намалява високото кръвно налягане и честотата на пулса. Облекчава състоянието на смъртно болни хора
Емоционален план   
Бори се със страха да се казва истината. Успокоява ума, което помага за по-ясното мислене. Носи мир и откъсване от светските проблеми.
Духовен план 
Вдъхновява ни за търсене на абсолютната истина и скритото знание. Лъчът символизира силата и волята на Бога и носи в себе си сила за защита. Той помага да се научим да подчиняваме малката воля (аз-а) на висшата воля на Бог и следователно може да се използва за извършване на благочестие.
Връзка с небесносиния лъч и синята енергия- 
Арх.Михаил можете да призовете винаги,  когато сте под стрес, когато преживявате или сте преживели инциденти, нуждаете се от защита и подкрепа, от увереност и сила,това най-бързо ще почувствате в сърцето си чрез чиста, благодарствена молитва, и активиране на синя Светлина*/цвят/, и /или Светлосиния Лъч
 на физическо ниво /в материален вид/- чрез синята карта "природа" от"терапевтични карти с цветове" /за картите- виж тук/
Дългогодишно и почти ежедневно работя  с Арх.Михаил както за лечение, така и за пречистване на хора, ситуации, пространства. Арх.Михаил съдейства както на мен, така и на много други вестители и сътрудници на Светлината, защото връзката и дейността  ни е подвластна на една по-цялостна и глобална причина, и тя е еволюцията на Човечеството и Земята.
 Приветствам всеки, който иска да почувства силата и мъдростта, енергията и великолепието на Арх.Михаил-независимо дали за личните си нужди,или за работа като сътрудник на Светлината! Затова с готовност ще съдействам за постигането ви на тази връзка. Кога са предстоящите възможности ще видите от "график на събития с Архангели"- най- долу/или тук/,
или ме попитайте за подходящите за вас подходи. Медитация с Арх.Михаил ви позволява да изградите лична връзка с него-вижте тук
Силвия Събева


* * *

Архангел Метатрон е познат като гласът на Бог.
Името му означава Крал на Архангелите, този,

който стои до трона на Бог, и също-този, който насочва и преценява.
Метатрон е Архангел на Присъствието, на Източника, на Бог, което , 
всъщност сте и вие, във  вашето Аз Съм-Съзнание,Аз Съм Присъствие, Аз Съм Единство.
Архангел Метатрон е връзката ви с космоса, Вселанета,Съзнанието, Бог,и всичко съществуващо.Той се грижи за духовната ви еволюция и знание, за децата и особено за новите деца, новите хора и промените, настъпващи на Земята.
Вие може да поискате съдействие и помощ от Арх.Метатрон, винаги когато искате
*да разберете нещо повече за личната си еволюция, да направите "връзка" с Бог, Универсалното Съзнание /използва се за Акашовите записи/,
*да пречистите съзнанието, мислите, представите си, както и да постигнете високо ниво на знание и Информация
* да искате лечение и подобряване на здравето си- най-често се използва като "панацея", защото чрез Божествената си енергия, Арх.Метатрон внася светлина във всяка част на тялото, и практически го лекува
* да повишите , подобрите връзката си с Вселената и Съзнанието, еквивалент е също връзката ви със Земята, за която обичайно се грижи Арх. Сандалфон, и обичайно се активират двата канала,за по-добро единство и за равновесие във връзката- Вселена-Земя, и вашето място в нея, Затова и се приема че Архангелите Метатрон и Сандалфон работят заедно, но вие може да приемете постигане на равновесието и чрез връзката си само с Арх. Метатрон.
Работя с Архангел Метатрон, от началото на дейността ми, свързана с промените и еволюцията на  Земята и човечеството, и мога да споделя, че описаните състояния и възможности, са малка част от безкрайните възможности за трансформация и постижения,
които може да постигнете чрез връзката си с Арх.Метатрон.Той е също преносител на Новите Енергии, валидни за промените в глобален план, и на Диамантената Светлина,
която е наситена с божествено присъствие и мощ, по смисъла на многостранно и широкоспектърно приложима благодат, блаженство и разтеж.
Не ви съветвам да се взирате във светлината или цветовете на Арх. Метатрон, защото често се описва като виолетов лъч, бяла светлина,лилаво или друго, но можете със сигурност да си представите , че блясъка му е сияен и единен. Той приема и отдава всички цветове, вкл.тези, които са описани и включени в "терапевтични карти с цветове", което означава, че при употребата им, вие правите връзка и активирате присъствието му, и на енергиите му, във вас.
С любов за вас и за Земята : Силвия Събева
***
А
рхангел Разиел
знае всички тайни на Вселената и умее да ги управлява, затова често е наричан е "Магьосник", но също името му означава "Тайната на Бог". Той знае, вижда и работи  в едно тотално и завършено "сега" в което миналото, настоящето и бъдещето са "като на длан".
Архангел Разиел може да ви помогне:
-  да видите и проумеете времето ,събитията и причино-следствените връзки от тях, както и    вашето същество в тях в един по-пълен вид.

- да ви предаде Божествена Информация, но също и да ви я разшифрова.
- да развиете свръх-способности като ясновидство, телепатия, ясно-чувство
- да добиете по-силна интуиция, разбиране, и осъзнаване на събитията и на Истината
- да развивате талантите и заложбите си- да ви лекува /вижте по-долу/и повече от всичко това,или друго, докато се наслаждавате от присъствието си по Пътя!
Много често всеки от нас преследва някакви мечти, стремежи или цели, и крачайки по пътя на земята, обвит в материята на събитията и на тялото,забравя истинското удовоствие от Пътя, забравя себе си и цялостния път или картина.. Тогава може да потърсим и Архангел Разиел ,да ни помогне да се завърнем към самите нас, към Бог, към Истината и към Светлината.
Може да помолите Архангел Разиел и за лечение на тялото, духа и на съзнанието ви.
на физическо ниво-отговаря на скелата, черепа, синусите, сетивните органи -очи, уши, трето око.Притежава силно обезболяващо действие. Унищожава бактериите в храната, водата и въздуха. Облекчава безсъние, бронхит, астма и белодробни заболявания.Облекчава мигрена, подобрява състоянието на хиперактивна щитовидна жлеза. Унищожава тумори и новообразувания. Помага за облекчаване на болки в бъбреците, спира диарията. Намалява високото кръвно налягане. Помага при болки в кръста, особено ишиас, лумбаго и всички симптоми на заболявания на гръбначния стълб.
на емоционално ниво- Упоява съзнанието и по този начин действа върху емоциите като успокоително (транквилизатор), помага да се съсредоточите върху личните аспекти- самосъзнание, разбиране и познаване на себе си. Използва се за лечение на обсесивно-компулсивни състояния и всички видове емоционална нестабилност.
на духовно ниво премахва негативните форми на мисъл. Позволява на съзнанието да регистрира изтънчени впечатления, развива телепатия, интуиция, ясновидство, свръхчувствителни слухови и тактилни способности. Развива духовното знание.

Често оценяваме растежа си, след като приключим с определено преследване. Нашият успех обаче е в еволюцията по пътя. Алхимията, в духовния смисъл, е за овладяване и осъзнаване на вашата божественост. Когато имате доверие в себе си, можете да овладеете всяко предизвикателство с уверението, че в крайна сметка ще бъдете добре. Много от нас, включително и аз, трябва да си припомним, че оставането в присъствието е най-добрият начин да се видят възможностите, които стоят пред нас.С това и ви приветствам и поканвам да се смирим пред себе си и Битието, да се приемем и да си благодарим.
З
а още помощ и подкрепа, за връзка с архангел Разиел, за приемане и разшифроване на послания или други желания или въпроси, мога да ви помогна с Лична връзка с Архангел Разиел, чрез мен като канал. Такава може да направите в лична сесия, с "карти с цветове", чрез медитация,  или попитайте по телефон /виж тук/.

С любов за вас и за Земята:
Силвия Събева

.-.-.-.-.-.-.-.-.-
За връзка с Архангелите може да използвате :лични сесии, медитации, послания , карти с цветове, Програмите с енергия и др. За създаване на личен канал-трайна, лична връзка, са също лични сесии и обученията в курсове.
Актуални начини /събития, ще видите от "актуално" тук, или попитайте- за контакти- тук
.

Курсове за връзка  с Висшият Аз, Духовните водачи,- с Архангели и други - Индивидуално и групово обучение, подробно- ТУК,
***


КОЙ е Архангел УРИИЛ,                                                       
За какво помага и за какво служи ?
                                                               

Определям Архангел УРИИЛ като нашият вътрешен огън и пътеводна светлина.
Арх.Уриил ни дава топлина, енергия, опора, сила да НЕ изгубим "себе си" и "Пътя си", по-лесно да преодолеем изпитанията на които сме изложени, и да запазим вярата в живота. Помага също за намиране на загубени предмети, вещи, "знания" и мъдрост; сгрява, стопля; създава солидна основа, върху която да градим; показва Пътя ни и верните решения и действия. Лекува проблеми, болести, свързани с червата, костите и вътрешните органи, в частност-проблеми с далака,кръвта и кръвоносната система, черния дроб. Помага за стабилността, с което игнорира трудности от и в  миналото, и в тази връзка способства за пречистването- вътрешно и външно в тялото, мисловно -съзнателно и подсъзнателно, душевно и емоционално.
За какво помага и за какво служи Архангел УРИИЛ?
Замислям се за смисъла и значението на думата "служа" и ето отговорът за служенето на Архангел УРИИЛ
Това е висша форма на енергия, доверие и сила, което/които/който/ служи на земляните и на Земятаза сила. В смисъла на силата,  причислена към Арх.УРИИЛ познаваме онази вътрешна опора, която ни помага и крепи в житейският ни път.Която ни дарява с доверие и вътрешно и външно знание за Истините на живота. Помага ни и служи ни като храна на тъканите, клетките и тялото.В житейски вид ни поощрява в труд и в работата си ще я познаем. Това е връзката ни както със Земята, така и с нас самите, която се показва чрез живота ни. Когато тази връзка и опора е нетрайна, нестабилна, усещаме депресия, несгоди, трудности и недоверие- в живота или в нас самите.
 Светлината на Архангел УРИИЛ се възприема на физическо ниво като вишнево-червена, бордо, с червени и златисти отблясъци и сияние,и е отбелязана в картите "червено"- в картите" природа-Светлина-Архангели" /както и Арх.УРИИЛ/, и в карта "мандала"- от "терапевтични карти с цветове"/подробно-тук/. При контакт с картата "природа" може преднамерено да осъществите контакт и връзка с Арх.Уриил за съвет, помощ, подкрепа и лечение, за изразяване на почит, благодарност и молитва. Медитация с Арх.Уриил ви позволява да изградите лична връзка с него-вижте тук

С любов за вас и за Земята : Силвия Събева

Според други източници:
Името Уриил - означава "Божествената светлина" или "Огънят Божий". Той е свързан с електричество, мълнии, гръмотевици, внезапни действия и често е изобразяван със свитък (в който се съдържа информация за вашия жизнен път) или с тояга.Рубиновият Лъч трябва да се използва всеки път, когато човек се чувства изгубен, изоставен, отхвърлен, отчаян, изпитва страх или планира самоубийство.
Физически план
Регулира отделянето на адреналина в кръвта. Изчиства организма от токсини, премахва инерцията. Сгрява. Повишава физическата енергия.
Да не се използва – при високо кръвно налягане, оток, възпаление, възбуда и хиперактивно състояние, повишена температура, тумори.
Емоционален план  Активира, съживява, събужда желание, влюбеност. Премахва енергийното блокиране. Вдъхва смелост, издръжливост и твърдост. Прогонва страха.
Духовен план
у
чи на овладяване на материалния свят, помага за настройване в Божествения план. Привнася духовност в живота
***

Архангел Рафаил - Божествения лечител
Рафаил означава "Изцеление Божие". Рафаил е известен като Лекар на Света и Ангелите, божественият лечител, помагащ на хората да се излекуват и да получат вътрешна подкрепа, любов и състрадание.

Арх.Рафаил ще дойде там, където го канят, но не може да се намесва, ако я няма добрата воля на човека. Ако страдащият човек се отказва от духовно изцеление, той не може да бъде заставян. И все пак, присъствието на Рафаил само по себе си дава успокояващ ефект и това помага по естествен път да се намали стреса и тревожността.

 Работя с Архангел Рафаил почти винаги, когато правя лечебни процедури /сесии/ в реално време. Съдейства ми за "спешна помощ" в нуждата от бързото преодоляване на стрес и шок, и много често при лечението на деца, при тежки травми, или при хора с неизяснена диагноза. Енергията му се свързва със зеления цват и  Лъч, и вие можете да го призовете за съдействие, лечение и помощ чрез "зелената карта "природа"" /от терапевтични карти с цветове /виж тук/
Силви Събева

Въздействието на Арх.Рафаил на физически, емоционален и духовен план /от външен източник на информация/
Физически план
Балансира, успокоява, отпуска. Облекчава болезнените процеси. Използва се за лечение на главоболие, причинено от пренапрежение, мигрена, стомашни язви, храносмилателни разстройства и всички видове стрес. Носи облекчение при заболявания на сърцето, белите дробове и тимуса.
Емоционален план   
Намалява клаустрофобията и чувство за ограниченост. Стабилизира нервната система, намалява емоциите, намалява объркването на съзнанието. Успокоява всички сетива. Помага за изграждането на здрави отношения с другите хора.
Духовен план
Развива висшето зрение, интуиция, проницателност. Увеличава техниката за творческа визуализация и творческа проява.

* * *
За връзка с Архангелите може да използвате :лични сесии, медитации, послания , карти с цветове, Програмите с енергия и др. За създаване на личен канал-трайна, лична връзка, са също лични сесии и обученията в курсове.
Актуални начини /събития, ще видите от "актуално" тук, или попитайте- за контакти- тук
.

***


Бог / Божествен Аз / Бог-Баща-Майка /Светия Дух /Христовото Съзнание

Божествената Майка и Божественият Баща са двете половини на една и съща цялост, която  заедно съставят единството на Бог /или Божество/ .Божественият Аз е тази част от вас, която идва и ви свързва с Бог- в единството му.
Божествения Баща
или мъжката енергия е отразяващата част от цялостта, която може образно да видим в олицетворение на Слънцето.

Женската енергия или Божествената Майка, е  приемащият елемент на цялостта, която въплъщава  все-поглъща и безусловна любов, състрадание и нежност, и подхранва всяко същество . 

Тя присъства във всичко живо, всеки елемент, форма, човек и божество, независимо от пола му, религиозна, социална, или друга принадлежност. Божествената Майка дава възможността /мястото, пространството,утробата/ за изграждане, развитие и съществуване на всичко в светът, вселената,живота, човека. Затова без нея,всичко, което е приело битие във форма не може да съществува, защото няма да има в какво да съществува. С Други думи- ако имате идея ,мисъл, желание за нещо /мъжка енергия/, то, за да се сбъдне то, да бъде и да съществува се нуждае от женската енергия, или Божествената Майка. Тя е също Лявата Ръка на Бога, и е изворът, от който произлиза всеки аспект на Творението, и всички Богини и Божества от женски род , както и Възнесени Учители,Водачи /каквато е Света Богородица!
 
Божествената Майка и Света Богородица

Света Богородица е позната с безкрайната си милост, благодат, и чудодейна сила. Те е закрилник на жените, бремени и майки, деца, и още- на хората, които се явява като личен ангел и водач. Създава обстановка и условия за бързото и леко раждане, лечение на всички видове проблеми и въпроси, както здравословни, така и на психическо, духовно, ментално ниво. Всеки, който е успял да се докосне до великолепието й, било чрез собствена молитва, благодарност, иличрез лична сесия, канал чрез мен /или друг-за връзка/, ще потвърди за нежното но сигурно присъствие на тази благодат, като желанието и готовност за подкрепа, опрощаване, даряване на чистота, на здраве, любов, и всичко, що е благоденствие www.silviyasabeva.com

При единението си с Божествената Майка и Света Богородица, вие може да добиете Божествените проявления на Милост, Състрадание и Прошка*Изобилие, Просперитет и Благоденствие* Свобода, Надежда, Вяра*Сила, Власт и Мощ, и повече ,
защото тези качества са част от това, което се съдържа във Всеобхватна Божествена Майка,и част от това което може да познаете от срещите си с нея , или от проявленията й, каквато е Св.Богородица
 

Кога и как да се докоснете и преживеете от чудодейната енергия и сила на Божествената Майка и Света Богородица? Изберете лична сесия или Курсове за връзка  с Висшият Аз, Духовните водачи,- с Архангели и други - Индивидуално и групово обучение, подробно- ТУК,/ Безплатен преглед и подробно -
по телефон -Силвия Събева 0888 996889 от 9.00 до 9.30, от 12.00 до 12.30ч./в делнични дни/

*  *  *

СВЕТИЯ ДУХ - силата, която съживява, сътворява, вдъхновява,
дава сила и енергия, живот на всяка клетка, орган, същество,
на Вселената и  всеки,- всичко в нея, и до което се докосне.

Какво е СВЕТИЯТ ДУХ , и за какво служи?

Отговорът на Библията

Светият дух е Божията сила в действие. Бог изпраща своя дух, като насочва енергията си където пожелае, за да изпълни волята си.

В Библията думата „дух“ е превод на еврейската дума „ру̀ах“ и гръцката „пнѐвма“. Най–често тези думи се отнасят за светия дух — Божията действена сила. Но в Библията те са използвани и с друго значение:

  • Дъх, дихание.
  • Вятър.
  • Жизнената сила, която оживява хората и животните.
  • Нагласа или склонност.
  • Духовни личности, в това число Бог и ангелите.

Всяко от тези значения се отнася за нещо невидимо, което има видими проявления. Така и Божият дух „също като вятъра е невидим, безплътен и силен“.

В Библията за духа на Бога се говори също като за негови „ръце“ и „пръсти“.  Като майстор, който използва ръцете и пръстите си, за да извърши някаква работата, Бог е използвал духа си, за да:

  • Създаде Вселената.
  • Вдъхнови написването на Библията.
  • Даде сила на древните си служители да вършат чудеса и да проповядват пламенно.
  • Развие чудесни качества в хората, които са му послушни.

Светият дух не е личност

След като в Библията за духа на Бога се говори като за негови „ръце“, „пръсти“ и „дъх“, е ясно, че светият дух не е личност. Ръцете на майстора не могат да действат независимо от неговия ум и тяло; по същия начин светият дух на Бога действа само така, както той го насочи. Библията сравнява също Божия дух с вода и го свързва например с вярата и познанието. Всички тези сравнения показват, че светият дух не е личност. 

Библията разкрива имената на Йехова Бог и неговия Син, Исус Христос, но никъде не дава име на светия дух. Християнският мъченик Стефан видял във видение само две личности в небето, а не три. Библията казва: „Изпълнен със свети дух, той погледна към небето и видя славата на Бога и Исус, който стоеше от дясната страна на Бога.“ Светият дух бил Божията сила в действие, която позволила на Стефан да има това видение.
/материалът е взет от:www.jw.org/bg/
-----------------------------------------------------------------
Светия Дух и Енергийното Лечение чрез Силвия Събева

СВЕТИЯ ДУХ е неизменен спътник  в Енергийното Лечение, като носител и проводник на живота, в това число и на Енергия и Информация.  Посредством силата на Светия Дух, Силвия Събева приема и предава услугите и процедурите от Енергийното Лечение, като лечител и "канал" 
Светия Дух *съживява* дава сила и енергия, живот*създава* вдъхновява* одухотворява * осъществява
Светия Дух е*носител е на живота, с което : съживява, оздравява, лекува и изгражда, всяка клетка, органи, тъкани, системи в тялото и нефизическите части и тела на човека-умствено, духовно, енергийните тела;

- изгражда и предава живот- създава условия за зачеване и развитие на плода
-създава условия за добър живот , вкл. в материално, емоционално, духовно отношение
-дава импулс и подкрепя действията и проявите
насочва , подпомага към изяви и реализация, носител на успех и слава
- дава сила и желание за живот -проявява се чрез чувствата на радост от живота, желание и сила за живот- действа при лечение на стрес, депресия и страхове, и други негативни духовно-емоционални проблеми и състояния 

* предава енергия и информация
- до всяка част от  тялото, ума ,духа , съзнанието на човека 

- от и към човека - използва се във всички видове услуги: за лечение/балансиране/изграждане и др.
*проводник е на мисълта и въображението в действие, и в материалната среда- използва се за създаване на благоприятни събития, ситуации и условия за сбъднати желания, при лечение и балансиране
осъществява -прави възможно съществуването на всичко, което Е в материалната действителност, и извън нея: от тревата ,цветето,растението, през животините и живи същества, до хората и техните творения,  и до достигане на съществата от невидимия свят- Той дава силата и на Божиите служители и Светли същества, на Архангелите да творят, съграждат, лекуват, помагат, предават информация и енергия, да проявяват божията воля в действие.


Връзката между Светия Дух, Духа  и душата на човека е задължително условие за съществуването на човека, и като цяло е неразривна, но често се случва да е нестабилна или слаба. Тогава се пораждат болести, съмнения, незнание, психически, физически или емоционални и духовни слабости у хората. Всички услуги от Енергийното лечение-вкл.Програмите с енергия, Послания и консултации, и др., са пряко или косвено свързани с това-  да активира тази връзка и да я направи трайна и стабилна.Защото никоя идея и желание не може да намери образ, да бъде и да се реализира, или да съществува без силата и енергията на Духа. 
С любов за вас : Силвия Събева
----------------------
Христовото Съзнание
Ежедневно в работата си /за енергийно лечение, предаване на енергия, послания, и всичко друго!-ТУК/ работя, викам "Христовото Съзнание". Чрез него се обгръщам с Божествената Сила, Светлина и Любов, които ви дарявам. Няма една думата с която може да опишете безбрежната Божествена енергия,
Затова и за енергията и присъствието на Христовото Съзнание, ще кажа само, че е връзката ви с Бог и проявлението на този факт в реалната ви и физическа действителност. Мощно, нежно, силно и творящо.
Христос казва : "Аз съм Пътя, Истината и Живота", - в смисъла и усещането на тези думи може да допуснете  -извън човешките ви сетива и ограничения!единството на вашата душа, на Висшият ви Аз с Христовото Съзнание., с Бог, живота, Земята и Вселената и с цялото творение- в единство и сега!
Христовото Съзнание е мощен катализатор за лечение и сътворяване в реално време.

С любов за вас: Силвия Събева
***

Архангел Гавраил
Името Гавраил - означава "Господ- моята Сила".

Архангел Гавраил се приема за един от  главните Архангели.
Архангел Гавраил - е знаменит ангел, който е донесъл новината на Елизавета и Мария за предстоящите раждания на техните синове - Йоан Кръстител и Исус от Назарет (в този ред). Архангел Гавраил също е продиктувал текста на Корана - духовната книга на исляма – на Мохамед, започнали да го наричат Ангел-Вестител.

Лични впечатления от сътрудничеството /съвместна дейност/с Архангел Гавраил /на Силвия Събева/
Архангел Гавраил помага за лечение на кармата и негативни договори, отпечатъци и др. на физическо и психическо ниво. Арх. Гавраил се отзовава винаги, когато го помоля, при лечение на хора с тежки или продължителни заболявания, за пречистване от негативни сили и енергии, за прекъсване на кармата от ситуация, и др.
Помага още за постигане на чистота в полето на съзнанието и за заличаване на спомените и събитията,
които са довели до проблемът- физически, психически или друг.
Любовта му и енергията му са чисти и наситено красиви с багрите на свежестта, като при зазоряване,
и затова го отбелязах в картата "оранжево"- природа /от "терапевтични карти с цветове"/
За сваляне на напрежение от карма, притеснения и страхове, или други негативни ситуации, единствено присъствието му помага незабавно да изпитате доверие, покой и чистота. Притесненията ви "отлитат" бързо, както бързо изгревът се сменя с ден. Арх. Гавраил е в силата си да сътрудничи и за постигане и получаване на чисто, хармонично слово, както и при "ченълинг" и снемане на Информация, като послания и др. ръководство
С безкрайна благодарност и любов за съвместнатаработа и сътрудничество с Архангел Гавраил:
Силвия Събева
Медитация с Архангел ГАВРАИЛ ви позволява:- да се презаредите и изпълните с енергияза вдъхновение и сила в реално време/- да се освободите от ненужни, негативни договори,карма, спомени и преживявания/- да изградите лична връзка с него/- да се лекувате и да сте здрави , и други ползи.Запис на медитацията поръчайте по електронен път-за поръчка и подробности вижте тук


Енергията на Архангел Гавраил се вижда от човешкото око като постепенно преминаващ от оранжев към оранжево-златист цвят /в оранжевата карта "природа-светлина -Архангели"- от"терапевтични карти с цветове" виж
тук/  Когато сте в контакт с картата приемате енергията на Арх. Гавраил, и може да я ползвате за връзка с него.
Въздействието му  на физически, емоционален и духовен план, може да усетите като :

Физически план
Части на тялото: долната част на гърба, долната част на червата, коремната кухина. Управлява изработката на адреналина. Помага на храносмилането. Подобрява състоянието при бронхит и астма. Помага по време на менопауза. Създава хормонален баланс и стимулира детородната функция. Повишава енергичността.  Помага при запек.

Емоционален план   
Облекчава състоянието при мъка, тежка загуба, скръб. Увеличава творческите способности. Помага за премахване на страхове и фобии.

 Духовен план 
Пробужда радостта и по този начин носи бодрост на Духа.

 Архангел Гавриил:
Аз съм тук, за да помогна на тези, които са готови. Такъв вид помощ- древно изкуство, и в продължение на много години почти нищо не се е променило, само се добави техническия прогрес. Позволете ми да открия възможностите за тези от вас, които чуват в сърцето си желание да действат, играят и работят в по-широк мащаб".
С безкрайна любов и Божи вестител, Архангел Гавриил 

***
Курсове за връзка  с Висшият Аз, Духовните водачи,- с Архангели и други - Индивидуално и групово обучение, подробно- ТУК,
-.-.-.-.-.
  Арханге
л Йофиил- Архангел на мъдростта.Влияе върху чакрата на Слънчевия Сплит (Manipura).  Вижда се от човешкото око като оранжево-жълт цвят преминаващ в бледо- златист цвят. Неговата светлина често е наричана лъч на слънчевата светлина.
Името Йофиил -означава "Красотата на Бог". Той помага за разработване на нов подход към живота, възвръща усещането за вълшебство, дарява чувството на удоволствие. Йофиил създава връзка, за да настрои човека към Висшето Аз, през много измерения. Той оказва мигновена помощ за възстановяване на фрагментите на душата, сломени вследствие на шок, ужас или сериозно заболяване. Също възстановява душата и всички обвивки след изчистване от енерго-замърсяване .
Светлината му дарява мъдрост, интуиция, ново възприятие, радост, щастие. Той помага за усвояване на нова информация. Отбелязан и се активира от "карта природа жълто"-от карти с цветове тук
    На физическо ниво Укрепва, ободрява, тонизира, стимулира процесите, слабо протичащи в организма.
Избавя от целулита, премахва токсините. Използва се за лечение на артрит, скованост на ставите и неподвижност.
   В емоционален план  Носи жизненост на ума, успех в обучението. Помага за концентрирането. Носи стабилен подем, свобода, смях. Укрепва самоконтрола. Повишава самочувствието. Стимулира комуникацията.
   
Духовен план Носи просветление, ръководи и подкрепя Душата. 

 Архангел Йофиил : "Тревогата никога с нищо не е помагала, така че защо да се притеснявате? Призовете ме , и аз ще ви помогна във вашето жизнено творчество за създаване на нещо прекрасно. Творете, творете, творете! По този начин вие ще можете, като в огледало, да отразите творчеството на нашия Господ.
ЛИЧНА ВРЪЗКА  с Арх.Йофиил може да изградите- чрез "карти с цветове"-тук, с лични препоръки ,
медитация  тук канал за връзка-тук,

.-.-.-.-.-.
Курсове за връзка  с Висшият Аз, Духовните водачи,- с Архангели и други - Индивидуално и групово обучение, подробно- ТУК,
***

Aрхангел Сандалфон
Сандалфон на иврит означава "съ-брат". 

Архангел Сандалфон е заземяващият архангел. Той ни помага да материализираме всичко, защото той е самият свят на Творението. Творението, вселената са неговото тяло и той е душата. На всички нива. Той е минусовият полюс, докато Метатрон е плюсът. Сандалфон ни помага за проявлението на изобилието в абсолютно всички аспекти на Източника. Той ни помага да издигнем енергиите си, тези на планетата и на всички тела носители. Мощен архангел, стабилен, отговорен. Свързва ни през първа чакра и цялата линия на тялото от нея до чакрата Звезда на Земята на петнадесет сантиметра под стъпалата на краката.
Обожавам да работя с Архангел Сандалфон,и го правя ежедневно! И въпреки че действа заземяващо, и затова го отбелязах в кафявата от картите "природа-светлина-архангели",

 светлината му е повече златиста. 
Някои автори го свързват с подкрепата и вдъхновението на певци и музиканти, а аз със сигурност знам, че  настроението и енергията ,които внася, са наситени с доверие и вдъхновение, и устремени към възход.

Медитация с Арх.Сандалфон ви позволява да приемете енергията му- виж /поръчай тук

С безкрайна обич : Силвия Събева
*******

Архангел Камаел /може да се срещне още като: Камаил, Самуел, Самуил/
се възприема и вижда от физическите сетива като розова, розово-златиста светлина, с отблясъци на розово, бяло, златно, понякога на люляково. Това символизира проявената любов в житейски план, като единство и връзката  на човека с небето и земята.
Архангел Камаел е сред седемте основни архангели, или ангели, познати като "Силните", или тези, които се грижат и пазят земята и света от низшите /ниски, низши/ енергии. Архангел Камаел пази нашия личен мир. Той ни помага да намерим най-важните части на своя живот, като любов, приятелство, кариера, изгубени вещи и смисъла на живота. Камаел работи, за да изгради солидната основа на нашите отношения и кариера, за да бъдат те дълги, изпълнени със смисъл и здрави.
Архангел Камаел помага във всякакви отношения, конфликти, преломни ситуации, такива като развод или загуба на работа.

Енергията му символизира способността ни да обичаме и ценим другите, да даряваме и получаваме любов, без егоистични интереси, Помага да се подобрят отношенията ви с любовта и грижата за другите.
Лекува всяка част на тялото, която "не приемам” или смятате за некрасива. Отнема физическото напрежение, лекува от заболявания с психосоматичен произход, и такива-пряко или косвено свързани със сърцето и любовта. Също е полезен в случаите, когато не е поставена диагноза, а физическото изцеление се блокира от страх. В емоционално отношение помага за намирането на увереност, запазването и развиването на доверие и уважение към себе си /самоуважение/, добра оценка /самооценка/. Предпазва и преодолява от изпитване на страх, тревога, негативни чувства и емоции, депресия и склонност към саморазрушение. Открива любовта, доверието, вътрешната радост, щастие и мир- в самите вас и в отношенията ви с околните, спомага за взаимна радост и стабилни отношения, включително и за намирането и запазването на приятелства и лични отношения /съюз, брак/.

Вие може да помолите, да призовете, да се доверите на Архангел Камаел винаги когато :търсите любов, доверие, желаете да се развивате, или намерите подходящи начини- тъй както в работата, отношенията,брака, така и при развитието на талантите си...когато чувствате че искате любов, споделяне, усещания за завършеност...Медитация с Арх.Камаел ви позволява да изградите лична връзка с него-вижте тук. Други начини за лична връзка с Архангел Камаел вижте долу- или ме попитайте по телефон.
С любов за вас и за Земята

Силвия Събева

***

Архангел Ханиел - "Радостта на Бог" или "Милостта на Бог",
още е познат като Анаел, Ханаел, Ханиил или Аниел.

Архангел Ханиел се възприема от човешките сетива в тюркоазено - смес от зелено и синьо,светлината му се вижда като безкрайна шир, подобна на море и океан, блестяща във всички посоки, абсолютно ясна и чиста.


Архангел Ханиел
Може да превърне мъката ви в радост и щастие , и да ви помогне във
всякакъв вид отношения, в които се изисква любов, включително романтична
Помага за развитието на индивидуалността
Дава емоционална свобода, увереност в себе си, вътрешна сила.
Представлява качествата на Бог красота, приятелство и удоволствие
Той е защитник на душата. Повишава интуицията.
-дарява добродетелна решителност и помага да се отървете от илюзиите.-може да помогне за изпълнение на мисията на Душата, да достигне единение с Бога.
Благоприятства комуникацията с хората и с Духовните наставници и Ангели.

На физическо ниво
Помага при проблеми с дишането, възстановява активната работа на имунната система.Намалява умората, подобрява състоянието при проблеми с теглото, алергии, диабет,сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, болки в гърлото,скованост на мускулите на врата, астма, главоболие, напрежение, виене на свят и нервни разстройства.
С Архангел Ханиел може да превърнете живота си в едно незабравимо и вълнуващо преживяване-Пътуване към себе си,и чрез самите вас-в живота ;да постигнете по-добро ниво на
себеизразяване,познание и връзка- с вас самите и Духовните водачи! За връзка с Арх.Ханиел помагат :медитации и лични сесии, карта "природа"-синьо/от карти с цветове-тук/,и др. Какво е подходящо за вас- ме попитайте по телефон в безплатна консултация тук

С любов за вас и за Земята : Силвия Събева

Медитация с Арх.Ханиел ви позволява да изградите лична връзка с него-вижте тук

-----------------
Курсове за връзка  с Висшият Аз, Духовните водачи,- с Архангели и други - Индивидуално и групово обучение, подробно- ТУК,
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Висши Сили на СВЕТЛИНАТА -група 5Висшите Сили на СВЕТЛИНАТА -група 5 и Светия Дух, 
 работят в полза на Земята и Човечеството, във връзка с прехода и състоянието в новата ера. Предават и осъществяват Енергийното Лечение, услугите и Програмите в него, посредством "канала" си- Силвия Събева.  Предават Мъдрост, Светлина, Любов, Благополучие и изцеление на всеки, който ги познае и се докосне до тях.
Приветстват всеки човек- готов да се доближи до Светлината на Божествената Благодат, като го насърчават и насочват.
Това са Висши енергийни същества - Духовното семейство на Силвия Събева, които представлява и работят с нея, с подкрепата на Светия Дух в полза на Земята и Човечеството, за лично и духовно развитие и еволюция, лечение, и във връзка с прехода и състоянието в Новата Ера
-----------------------------
Енергиен терапевт и канал за връзка с Висшите нива на Съзнание
Силвия Събева
http://www.silviyasabeva.com/silviya
Попитай КАК