» Силвия · Архангели, Духовни водачи и други · Света Богородица / Божествената Майка
Света Богородица е аспект на Божествената Майка /виж още тук/,  позната с безкрайната си милост, благодат, и чудодейна сила. Олицетворява женската енергия- при хората и на Земята, особено валидна за сегашната ера. Тя е закрилник на жените, бремени и майки, деца, но също и на хората, на които се явява като личен ангел и водач. Създава обстановка и условия за
лечение на всички видове проблеми и въпроси, както здравословни, така и на психическо, духовно, ментално ниво, помага за решаването на семейни проблеми, за бързото и леко раждане, и други . Всеки човек, без ограничения може да помоли за подкрепа и лечение, А всеки, който е успял да се докосне до великолепието й, ще потвърди за безкрайната нежност, с които ви помага за лечение, за опрощаване или постигане на някое от вашите въпроси и желания . Света Богородица често присъства в лечебните процедури с енергия, и Програмите с енергия ,които правя и предавам от разстояние- онлайн или дистанционно.

Света Богородица, и Божествената Майка ви даряват здраве, благодат, хармония,  любов, благоденствие .. помагат винаги, когато се обърнете към тях за:
-  решение на въпроси и  проблеми
- лечение и оздравяване / за вас или децата ви
- при предстоящи бременност и раждане ,  зачеване
- за намиране на подходящ партньор или създаване на дом, семейство,брак
- изграждане, създаване на нещо ново : дом, бизнес, план, пътуване, творческа идея..
или за друго, което пожелаете, когато ги помолите.
Тази помощ, отговор, подкрепа може да поискате и да направите като контакт според желанията и възможностите си, или чрез мен- като "канал" за безусловна връзка/контакт/
за създаване на
Личната ви връзка  с тях, чрез
- лични сесии /тук/
- медитация с "канал" - в реално време или чрез запис /тук/
- курсове - Ако желаете да създадете собствен канал за трайна връзка,
може да го постигнете след обучение в курсове /тук/


Когато придобиете съзнание и опит да бъдете в контакт и връзка  с Божествената Майка и Света Богородица, вие може да постигнете и единение с тях. Тогава често ще изпитвате и преживявате техните Божествените проявления като:
- Милост, Състрадание и Прошка
- Изобилие, Просперитет и Благоденствие
- Свобода, Надежда, Вяра
- Сила, Власт и Мощ
и повече , защото тези качества са част от това, което се съдържа във Всеобхватна Божествена Майка,и част от това което може да познаете от срещите си с нея , или от проявленията й, каквато е Св.Богородица

За повече въпроси и актуални възможности, можете да ме попитате по телефон-ще видите долу
Силвия Събева

Какво се случва в онлайн лични сесии и медитации с канал?
- В лични сесии, вие сте свързани с персонален канал към Св.Богородица /чрез мен, като кананл/, от който получавате директната енергия и информация . Чрез сесията вие бивате лекувани и хармонизирани в реално време- усещате ефекта незабавно. В течение на сесия можете да имате въпрос или желание, които ще бъдат разрешени. Подробно описание на сесии ще видите тук/

- Онлайн Медитация с "канал" се провежда в реално време, с връзка между всички участници и Св.Богородица. Връзката се държи активна от канала /С.Събева/ и  предава енергията и информация към всички участници в медитацията

При сесия и медитация с "канал" приемате директно енергията и послания от Света Богородица в реално време. Всеки участник може да направи или поръча запис на сесията, медитация , в които е участвал. Всеки друг може да поръча в последствие  запис на медитацията по електронен път от тук
-

Сесии с "канал"са най - мощния "инструмент" за лечение и балансиране в реално време.
Това са процедури с които получавате енергия и Информация,
където и да се намирате,
ефекта и резултатите от които възприемате незабавно.
Сесии и медитации с канал се провеждат в реално време , като каналът- Силвия Събева прави връзка- канал между участникът / в сесии, /участници- в медитациите/ и Висши енергийни същества Архангели, Висш Аз, Духовни водачи..в случаят- със Света Богородица.

Част от усещанията и резултатите от СЕСИИ и медитации с канал са:
- подобряване на здравето / знание / спокойствие и мъдрост / духовно, емоционално и мисловно равновесие / повишаване на общата вибрация и усещания -
На физическо ниво често се постига незабавно оздравяване или облекчаване и подобряване на състоянията при голяма част от заболяванията и проблемите, независимо какви са те.
ЗАПИСЪТ* на сесията или медитация с канал, активира цялата енергия, която е протекла в нея, всеки път, когато прослушвате записа!
Така имате възможност многократно, и според желанията ви за време или място да се наситите с прекрасните Енергия и Информация от тях!
*запис може да направите сами, да поискате, или да закупите такъв.

С любов за вас и за Земята:
Силвия Събева

www.silviyasabeva.com
тел. 0888 996889
от 9.00 до 9.30, от 12.00 до 12.30ч./в делнични дни/

 


Попитай КАК