» Послания · Послания за име /имена          ПОСЛАНИЯТА ЗА ИМЕ / ИМЕНА
          ще ви помогат и насочват, когато
-искате сами да направлявате живота и съдбата си
-избирате име за детето /децата си
- искате да разберете повече за себе си - смисълът, значението на вибрацията ви, на живота ви и вашата съдба, на важните и значими задачи, които сте си поставили за тази инкарнация, кога, какво и как да избирате за да ги променяте, каква е ролята и значението в промяната на името, имената ви, и други важни за вас послания /същото се отнася за децата ви и ваши близки, като част от семейството ви и/или други хора, които са пряко свързани с живота ви/

    Името и имената  дават важна информация за съдбата и живота на човека. В името са закодирани модели и значение на цифри и числа-вибрация на буквите и звуците, които ги изграждат. Те определят спецификата на човека като характер, темперамент, съдбата и приоритете ви, вашите възможностите ви в живота като любов, работа, здраве, изяви и други...Името, определено от родителите често претърпява трансфомация- наричате се /или ви наричат/ с псевдоним, прякор, "галено" име, променя се фамилията ви /след брак/ и т.н.
Основното име на човека и имената му-име, презиме, фамилия, както и разновидностите на името и имената имат  различни по състав символи и комбинации на звуци, букви, което определя значението и разликата във вибрацията им.  Вибрацията включва освен буквите и звуците , такива елементи  като тон /нота/ цвят , и други- невидими за човешките сетива, но присъстващи в общата вибрация от името важна информация. 
Пример ще видите най-долу!
    Вие можете да разберете много повече за вас /и /или за вашите деца, семейство, близките си/, защо, кога и как се променят събитията в живота ви, в зависимост от обръщението, името и имената ви от ПОСЛАНИЯ ЗА ИМЕ,
  Защото Посланията се предават от Висшият ви Аз и/или Духовните ви Водачи,
които са с вас от самото ви сътворение, не само в този земен път, а като дух и душа!

От Послания за име ще разберете още:
Какво е вашето послание за Името ви- такова, каквото ви е дадено в сегашният ви земен път? Какво е подходящото за вас значение и избор на обръщение- така че, то да съответства на живота ви и вас самите? Какво име да дадете на детето си, така че да е подходящо за сегашният му земен път. Как да се обръщате към него? Как да изберете да се обръщат към вас, да промените ли фамилията си...
    Тези, привидно незначителни подробности  оказват изключително влияние
върху живота на всеки човек.
Разберете повече за себе си, за близките си, за децата си, за вашата значимост и съдба в житейският ви път от ПОСЛАНИЯ ЗА ИМЕ.
Може да поискате "Послание за име" за себе си и за децата си /преди да се родят или докато са на възраст до7-8г/, за приятели, членове на семейството, вкл.за порасналите ви деца, и други ваши близки, стига те да знаят за това /да позволяват "снемане" на Информация за тях/...
Посланията се предават от Висшият ви Аз /Духовните водачи на човека, чрез
"канал" /ченълинг - Силвия Събева
Ще получите посланията в писмен вид, до една работна седмица, след поискването им, с подадена заявка, в която са написани имената /данните/ на човека, за когото се отнасят.

Цената на "Послания за име" е 80лв
възможности за плащане се коментират в предварителния разговор по телефон, както и

Подробности, възможности, и други пояснения -в безплатна консултация по телефон със
Силвия Събева- 0888 996889
от 9 до 9.30 и от 12 до 12.30ч в делнични дни

-
Пример за промяната във вибрацията на името:
Тук ще разгледам едно от най-популярните имане- Иван, и промяната на името на човека, в зависимост от това, как го наричат "галено"
Имената долу са разгледани спорде таблица в която всяка буква от българската азбука е представена числено от 1 до 9 вкл. Като А е 1, Б е 2, В е 3 и т.н. /таблица ще представя отделно/

Иван е с вибрация 9

9315

Ваньо - 7

31516

Ванко - 8

31526

-Както се вижда цялата вибрация на имената се променя, но също и съставляващите ги букви оказват влияние върху общото излъчване /вибрация на символите и от там на цялото име. Защото при Иван започва с 9, първата буква на името е важна и дава сила на цялото послание в него, а следващите варианти започват с 3. Разликата е в това че 9 та е последното най голямо число от единичните числа и вибрацията й говори за достигнато ниво на развитие, а 3та- се свързва с напълно различно значение-тя олицотворява повече троицата по смисъла на св.троица, триединството м/у ум, дух и тяло, и други значения.Крайните резултати от сбора на буквите също оказват влияние върху съдбата,защото носят цялостния облик на името /за разлика от първата буква, която показва силната вибрация на началото-първопричината.
ОЩЕ пояснения-
Друго важно значение за вибрацията на името е сборът от буквите в самото име- тук то е съставено от 4 букви, които определят вибрацията му. Когато се промени на Ваньо или Ванко , сборът вече става 5, което предава напълно различно значение и вибрация на общото име.
Името ИВАН представено като сбор и съчетание на символи и срички ни дава следната информация-– символ и значение в българския език на
- то съчетава И- съюз /това И това, ден И нощ
-Ива – вид дърво
-Ван – значение на вид автомобил
-А – съюз / А именно това, така ,А също…/, първа буква,
Това пояснение показва че името има сбор от значения, които му придават специфичен облик. То съчетава-съюзите И и А, които се ползват като връзки в изреченията между различни думи, думи със значения..Двата съюза в името боже да разглеждаме като обединяващи, това значение може да приложим към човека, носител на името, като го характеризираме с качествата на обединител, и или ръководител, защото А е първата буква от азбуката, и дава начало на всички букви, както и е начало като символ във Вселената.

С любов за вас:
Силвия Събева


Попитай КАК