» МЕДИТАЦИИ · медитация за пари


Медитация за пари
с настройка от Архангел Гавраил
В тази медитация приемате чиста енергия и послания от Архангел Гавраил, който ви настройва за безграничните
възможности на живота и вселената за пари и благоденствие.
Помага за позитивното ви отношение, връзка
и боравене с парите ,
финансова стабилност и развитие,
 намиране, съхраняване и увеличаване на богатството,
 материално,емоционално и духовно благополучие.

Слушайте 7-21 дни, и при необходимост
За поръчка ТУК


Попитай КАК