» Енергийно лечение · Енергийно пречистване


Енергийно пречистване
се прилага при хора, пространства, среда, в случаи на:


- негативни състояния или намеса в личното пространство на човека
- "замърсен" енергиен канал
- като начало на лечебните процеси или
   начало за получаване на Информация от Висшите нива, касаещи човека
-  преодоляване на страх, стрес, шок, продължителни болести
   и/или други негативни състояния

  В материална среда-  .:
 - повреди, инциденти, смущения от не-хармоничен характер, усещане за чуждо присъствие    при сгради, жилища, пространства, автомобили и други.

Енергийното пречистване протича дистанционно,както всички услуги от Енергийното лечение,
като вие оставате там, където се намирате в момента. Не се налага физически контакт между лекувания и терапевта. Обичайно са достатъчни 3-4 процедури, които протичат в поредни дни
като те не са обвързани с точно времетраене или час като начало/ както е при енергийно лечение или лични сесии, в които пациента и терапевта уточняват деня и часа за начало на лечението/
В определени случаи, при трайни негативни наслоявания процедури за
енергийно изчистване се правят за по-продължително време -5-8 дни, в които има ситуации и процедури,
може да се включи за пречистване и жилищното пространтво на човека, за който са предназначени.
По необходимост в течение на процедурите ви се изпраща писменна информация с какво още може да подобрите състоянието си. Всички п
одробности за провеждане на процедурите- за вас, децата ви,събития или други ситуации в които е необходимо енергийно пречистване се съгласуват предварително с терапевта -Силвия Събева.
П
репоръчително е преди началото, или в течение на услугите- процедури, ситуации
да направите
насоките по "Очистителен режим"  -виж тук,

Други полезни допълнения към  енергийно пречистване са:
- лични насоки и послания- искат се лично /по телефон
- курс за пречистване на АУРАТА и курс за прекъсване на негативни връзки- виж, поръчай ТУК

-
семинар за  енергийно изчистване - виж   онлайн тук
- медитации: с Архангелите Йофиил и Гавраил, Огнена медитация, Медитация с вода,други/ -
виж и поръчай от тук изключително полезна КЪМ енергийно пречистване е медитация с арх. ЙОФИИЛ!

-  "коледна подготовка" и други средства от статиите в блог тук


Признаци за наличие на негативна енергия:                                                                                                                         
  - усещате неприятно присъствие в/около себе си, средата, дома, пространството

  - имате главоболие, болка, напрежение в слънчевия сплит
  - чувствате се странно
  - повтаряте еднакви или подобни негативни прояви: в мислите, действията, отношенията, събитията в живота си
  - случват се инциденти - поврежда се имуществото или тялото ви; търпите загуби и поражения
  - нямате желание и сила за живот; спохождат ви мрачни, натрапчиви мисли и представи; чувате шумове или гласове с нехармоничен произход

* Вие може да усещате признаците и състояния по различен начин,
от тук описаните,
затова, ако имате  съмнения за наличие на негативна енергия,
попитайте в
безплатна консултация по телефон.

* Реда за провеждане на енергийно пречистване за вас, събития, жилищно или друго пространство, е следния :
-лично изразено  желание - на живо или по телефон;

-потвърждаване за извършване на услугите;
-изпращане на заявка за услугата с осъществено плащане /тук/
- изпълнение

   
Телефон за безплатна консултация, записване на часове и връзка с
енергиен терапевт Силвия Събева- 0888 996889
/ от 9 до 9.30 и от12 до 12.30ч в делнични дни/
.-.-.-.-.-.-.-.Попитай КАК