» Енергийно лечение · Индивидуално · Деца, бременни


*СТРАНИЦАТА е в процес на оформление! /при бременност-моля, свързвайте се лично
-------------------------
Децата в Енергийното лечение
Радостта, доброто самочувствие и здраве са важни предпоставки за израстването и развитието на децата ни.
Като родители ние се стремим да дадем най-доброто на което сме способни за да подкрепим децата си.
Енергийното лечение е безопасно средство за подобряване на здравето, емоционално и духовно равновесие, по-добра реализация.
Целта на процедурите по Енергийно Лечение е да постигне равномерно преминаване и разпределяне на енергиите в ума, духа и тялото. Балансираната енергия в отделните части , както и свободното й протичане е предпоставка за по- добро здраве,
щастие и лично развитие.
Осъзнавайки ролята си на партньори в отглеждането на децата си, родителите имат възможност да поискат Енергийно лечение на собствени деца, до възраст приблизително до 7 години. След тази възраст децата сами е нужно да отправят желанието си за лечение. За повече подробности първо се консултирайте с терапевта.
Желанията за подкрепа с „Енергийно лечение” мога да бъдат : 
*лечение и оздравяване,* емоционално равновесие;
*постигане на желания; * освобождаване от страхове и негативни чувства;
* подобряване на паметта и концентрацията; *хармония в отношенията и общуването; 
* творческо развитие и лична реализация, и др.
! Имайте нагласата за най-доброто решение, но първо се допитайте до терапевта в личен /телефонен разговор! / за контакти-долу!/

Освен от любов, подкрепа и вниманието на родителите си, децата,/ както всички хора / имат собствени потребности и персонална еволюция. В Енергийното лечение гледаме на децата като на духовни и енергийни същества, В тази връзка- те имат същите потребности за възход и развитие на душите си, както и възрастните е, Родителите имат правото да подкрепят и насочват децата си, според собствените си критерии, докато те наближат периода на личното си съзряване. В „Енергийно лечение” се приема, приблизителната възраст 7 години, в която децата преминават в преходен период от детство към юношество. Затова до тази възраст родителите могат да искат процедури за лечение или желания на децата си . Въпреки, че родителите все още "виждат" децата си като не-зрели и не-способни да вземат решения сами, правилно е предварително да споделят и да обсъдят с децата си мотивите и желанието си да им помогнат чрез подкрепа с Енергийно лечение. Добре би било родителите да преразгледат връзката с децата си от ролята на възпитатели, в ролята си на партньори и членове на общо енергийно семейство, в което взаимно се подкрепят и се учат един-друг. Лесно е с модел на подражание едно дете да възприеме емоциите, качествата, навиците на родителите си. За това, и заради енергийната и духовна връзка в семействата , понякога при лечение на дете се препоръчва един от родителите също да участва в „Енергийно лечение”. Колко по- щастливо би било детето, ако и вие сте щастливи?


*Вижге също:Консултации за деца и родители- ТУК
*За Лечение, Пречистване и Балансиране при бременни, бебета, деца
се обърнете за съдействие лично/ по телефон  !

Попитай КАК