» Силвия · Практики,уроци, медитации


 

Практически  уроци, курсове , семинари , медитации -
СЪБИТЯ със Силвия Събева на живо, или онлайн /по СКАЙП

Какво представляват събитията със Силвия?

    Повечето от проблемите и болестите ви, независимо дали са на телесно, душевно-психическо ниво, или чисто житейско, най често се дължат на прекалено много стрес или грижи, неправилно дишане, неподходящи навици,  действия и разбирания.
 
Всичко това води, или е свързано с недостиг на вътрешно и външно спокойствие, отдалечаване от собствения център, слабост, незнание или неспособност за преодоляване на проблемите и болестите.
   В "практики и медитации" ще откриете методи, които да възстановят добрите ви усещания, мисли или състояния по лесен и достъпен начин. 
Част от тях са :
- позитивнини мисловни утвърждения
- дихателни упражнения
- леки физически упражнения или пози, жестове - с тялото, ръцете /мудри
- самомасаж
- медитация и визуализация
- релаксация и др. /описание ще видите най-долу/

Всеки един  от методите, сам по себе си, е с доказано въздействие и резултати, но в комбинация ефекта и резултатите от тях са много по-големи .
Обичайно в един урок /практика/медитация/, се съчетават няколко подхода, в зависимост от темата , които се 
допълват с пояснения  за тяхното разбиране и усвояване-  в един глобален вид, и с примери за  приложението им в ежедневието. Към поясненията, или отделно, се дават още начини, с които да наситите усещанията си, или да обогатите знанията си. Това може да е цветотерапия и пояснения за цветовете, символи и познания за числата, за водата, благородни камъни или метали. 
 Така, когато искрено желаете нещо, независимо от неговото естество,
когато изберете "практики, уроци, курсове и медитации", ще можете по-бързо  да постигнете благоприятните за вас усещания, мисли, преживявания,
за да постигнете желанията си.

С любов за вас :

Силвия Събева

* Отзиви
за курсове, медитации, др.събитя със Силвия , вижте ТУК  ,
  изразете, вижте в
 блог
-Запис на безплатни събития- виж, поръчай ТУК
-актуални, предстоящи събития  вижте ТУК

-архив на минали събития, вижте ТУК

--------------------------------------------------------

Позитивни утвърждения

Позитивните утвърждения,  са  мощно и ефективно средство за смяна на негативното възприемане на живота с позитивно. Отрицателните /негавни/ мисли привличат негативни събития в живота ви, а страховете ви се въплътят /стават реални/, тъй като  сте ги проектирали с думите и мислите си. Положителните мисли и емоции на любовта, щастието и удоволствието, ще привлекат в живота ви щастливи събития, усещания,  хора, които са ви нужни…Подходящи думи и словосъчетания, поднесени с доверие са тези позитивни утвържедения, които внасят повече разбиране и лекота в живота ви, и тези области от него към които се стремите.
В "практики и медитации" се дават начините за подбор и правилното изказване, и съчетаване на думи, формули и комбинации от подходящи, изрази и средства, за ефикасни позитивни утвърждения. Защото най-добрите резултати от позитивните утвърждения /независимо дали са за молитва, благодарност, самовнушение и положителни промени/, се постигат с точните и подходящи думи, и правилните начини за тяхното изказване. Тогава лесно ще приемата, че чудесата от живота са част от вас самите.

 

Физически упражнения, пози, жестове, мудри
Движенията, жестовете и позите  на тялото са"езикът" с който то "говори" за състоянията ви, защото вашите емоции и мисли се отразяват в тялото ви. Когато правите определени движения, пози, жестове, и мимики, вие  можете съзнателно да  подобрите собствените си усещания, мисли, чувства и емоции, и това ще се отрази в житейското ви преживяване. 
Ако силно пристегнете кракът си с ластик, ще усетите изтръпване, защото спирете естествената циркулация на кръв. В "практики и медитации" използваме леки физическите движения и упражнения , с които да освободите напрежението в мускулите, тялото, гърба и ставите. Когато вашата енергия тече свободно, тя може да достигне до всяка част и клетка в тялото, да ги подхрани и възстанови. Тези упражнения  са лесни за използване от хора на всяка възраст, и по всяко време, но са основа за правилното протичане на енергиите ви. Тогава бързо ще почувствате промяната в по-добри и положителни усещания в тялото и настроението си. 
Какво са мудри?
Мудрите са специфични жестове с пръстите на ръцете, които задвижват определени енергийни групи и центрове в ефирните и физическото тяло. Тяхното лесно изпълнени може да доведе до чудеса в психическото и душевно състояние на човека , и да спомогне за по-бързото и качествено възстановяване на който и да било здравословен и емоционален проблем.  Вие бързо ще ги овладеете, защото в "практики и медитации" са подбрани най-достъпните и лесни за прилагане и изпълнение.  Колкото по-често ги използвате в ежедневието си, толкова по-лесно ще виждате проявите им, защото това са също жестове на благодарност и любов, защита и единство, на успех и благоденствие.

Медитация, релаксация /водена медитация, медитация с "канал", релаксация/
Медитацията е техника за  успокояване и очистване на ума. Нейната цел е да тренира ума да влиза в по-фини състояния на съзнание и да преработи дребните задачи, които обикновено владеят ума, позволявайки ни да постигнем едно по-дълбоко, по-голямо състояние на осъзнатост.  Ако универсалното съзнание е системата, в която сме вложени всички, а умът е организатор на нейните компоненти, то техниката, която внася спокойствие, ред и яснота в този ум, внася ред и яснота и във всичко друго. Онези, които редовно практикуват медитация, обикновено съобщават за увеличено равнище на функциониране в много аспекти от живота си, не само на процесите на мисленето им. Увеличено физическо здраве, по-голяма продуктивност в работата, по-добра концентрация и повече лично удовлетворение са някои от резултатите, за които се съобщава.
Водена медитация е  направляване на освободения ум в посока и  за постигне на резултати. Тя може да е свързана с духовно извисявне, или осъшествяване на цели и желания по определена тема, като красиво тяло, здраве, хармонични отношения; развитие на творческите заложби, успехи, и други, вкл. такива като намиране на най-подходящ дом или работа 
Медитация с "канал"
Един особено силен и ефикасен метод за взаимодействие с енергия от Висши Същества, като Архангели, Духовни водачи, и др. Божествено приближени Същности е медитацията с канал. В течение на медитацията, "каналът", водещ /Силвия Събева/ ви предава директно послания, енергия и информация от Висшата Същност, обект на медитацията, при предварително установена енергийна връзка.
Този вид медитация е изключително благотворен както в момента на провеждане,
така и в бъдеще, когато прослушате записа от нея. Това е така, защото енергията също може да бъде записана върху вашият носител, както и гласът на водещия, докато е "канал". Целта на "медитация с канал" е всеки от участниците да приема многократно положителните ползи от нея, и нейно предназначение /посланията, за които се отнася една медитация са предварително описани и обяснени в името й; пр.: Лечебна медитация; Медитация с Арх. Михаил, Медитация -за любов / - за изобилие, и др./ Така, всеки път, когато искате да направите връзка с Висшето Същество, под егидата на което се провежда медитацията, или 
да активирате целта й- лечение, любов , и др., може да го постигнете когато и където и да се намирате отново и отново, и да се слеете с прекрасната енергия от нея. Тогава вашите желания ще се реализират с по-голяма лекота и по-благоприятно. Запис на медитации с Архангели може да поръчате по електронен път-виж тук, или да преживеете в реално време-виж актуалните събития тук.

Релаксация и медитация
Релаксация е състояние в което физическото тяло е на границата на сън и бодърстване, напълно отпуснато и спокойно. В това състояние, съзнанието ви е отворено и възприемчиво, и вие  може да го 
да препрограмирате. Може да приложите релакасията за внушения да се откажете от негативни навици, да правите повече упражнения, да възприемете положителни за вас навици или идеи, вкл. такива като намеране на подходящ партньор.
В комбинация- при релаксация и медитация, с освобождаване на тялото и на ума, вие лесно можете да се настроите към положителни промени и изграждане на позитивно бъдеще. Промените в живота ви настъпвт бързо и благоприятно.

Дишане и дихателни упражнения
Дишането е основата на живота. Вие може да живеете без храна и вода за известно време, но не можете без да дишате. Вашето дишането е различно в зависимост от здравословното ви, физическо и емоционално състояние. Обърнете внимание, че дишането ви се променя когато сте ядосани и когато се смеете, както и когато спите, и когато се движите. Спомнете си че, колкото по-леко и дълбоко дишате, толкова по-добре се чувствате. 
 С осъзнаване и контролиране на дишането си, вие можете съществено да подобрите здравето си на физическо и психическо ниво, и да уравновесите нервната си система. В "практики и медитации" използваме насочване на дишането ви с леки и приятни упражнения, така че, да преминете по-лесно към по-добри физически,психически и емоционални усещания и състояния.
-------------------


Архив- практики и медитации със Силвия Събева на живо
Силвия
Силвия
Силвия Събева-практики и медитации на живо и от разстояние, енергиен терапевт, лечител,канал за връзка с Универсалния разум,Висш Аз, Божествен Аз,Архангели и др., жена и човек
Подготовка
Подготовка
Подготовка за медитация, София, Йога Дивали 2014
Силвия
Силвия
Силвия-състояние на медитация /канал- за работа и лечение, а връзка с Универсалния разум, Висш Аз , Божествен Аз
Практически семинар
Практически семинар
Практически семинар за здраве, София , Йога Дивли 2012
Водене на семинар
Водене на семинар
Практически курс
Практически курс
Практически курс за здраве, гръб и стави
Практически курс за здраве, гръб и стави
Практически курс за здраве, гръб и стави
Практически курс за здраве, гръб и стави
Медитация
Медитация
Медитация на живо -гр. Русе 2015
Медитация
Медитация
След водене на "Огнена медитация "-гр.Русе
Медитация
Медитация
Водене на медитация "Златна Светлина" София, Йога Дивали
Практики
Практики
Практики и упражнения за всяка възраст
Медитация
Медитация
Водене на медитация "Любов" - СофияБезплатни събития, запис, поръчка:
- медитации: медитации с цветове; медитации за хармония;
- урок Как да спреш да се тревожиш
- урок Как да спреш негативните навици, програми, модели
Поръчайте безплатно онлайн, с описание на събитието от тук


Попитай КАК