» Енергийно лечение


Енергия и Енергийно Лечение


Енергийното лечение  се ползва за
възстановяване на здравето
на всички заболявания на физическо, психическо, емоционално ниво.
То е
средство за възстановяване на равновесието на енергиите във вас самите
и /или в средата около вас /дом, работно пространство, друго/. Това се отразява благоприятно на тялото, ума, духа, емоциите, мислите ви, в събитията и състоянията в живота ви.
Енергийното лечение се провежда от разстояние /дистанционно/ до всяка точка на Земята-
там, където се намирате в момента. Може да поискате услуги от него само за себе си и/или собствени деца на възраст приблизително до 7г. /попитайте в предварителната безплатна консултация/

Енергрийното лечение от разстояние включва :
 Диагностика (начална Информация),
 Индивидуално лечение,  
 Програми с насочена енергия/
или групово лечение/,
 Лични сесии -Лечение в реално време
 Осъществяване на желания,
 
Енергийно пречистване,
 
Изграждане на благоприятни ситуации ,
 
Послания,
Насоки и др. Информация, Подаване на намерения , и други

Всеки човек, без ограничения на пол, възраст, религиозна или друга ориентация, може да поиска
услуги от Енергийно Лечение, като изрази лично желанието си за това.


Желанието за лечение е волята, готовността и намерението ви за промяна. Можете да искате лечение само за себе си или за ваше дете на възраст до 7 години.  Лечебните, пречистващи и балансиращи програми и процедури се извършват чрез терапевта, който осъществява контакт между Висшият Аз на всеки участник и Висшите Сили, които ръководят лечебния процес.
В определени случаи- при наличие на негативна енергия, първо се прилага енергийно пречистване
и тогава се преминава към същинското лечение и балансиране /независимо дали това са лични процедури, програми, изграждане на ситуации за сбъдване на желания, или друго/.
Това се определя при предварителния разговор с терапевта, в безплатна консултация с "канал".

Основно изискване за провеждане на енергийно лечение и балансиране е  да сте готови да промените живота си, тъй като всяко оздравяване е свързано с премахване на стари, и въвеждане на нови (полезни) навици, под формата на мисли, действия и поведенчески модели. Целият ви живот може да се промени, ако сте готови за промяна. Енергийното лечение подпомага процеса на подготовката за тази промяна по най-деликатния и подходящ за всеки човек начин.

 Диагностика -  Показва енергийния статут на цялостната ви човешка същност, към настоящият момент, Приоритетите и начините  за лечение /корекция, постигане на състояния или желания/, и подходящите насоки , съобразно личният ви еволюционен модел и възможности. Диагностика е официална информация, която се предава в писмен вид /в имейл/ , след желанието ви за извършване на Енергийно Лечение /лечение,пречистване и балансиране, желания и др./.  Извършва се от Силвия Събева /"канал" и терапевт /, след лично поискване и като начало за лечение и балансиране. Диагностика, обичайно ви предава Информация от позицията на Висшият ви Аз . В определени случаи Информацията се "снема" и предава директно от терапевта, и Е също достоверна.

Индивидуалното лечение включва енергийно лечнеие- от разстояние, и/или
Лични сесии- лечение в реално време!/повече за онлайн сесии вижте тук/ .
Извършва във време и последователност, избрани от участника, които предварително се съгласуват с терапевта. Обикновено, в процеса на лечение, чрез терапевта ви се дават персонални препоръки ,в полза на лечението ви, като: промяна в хранителните навици, въвеждане на положителни утвърждения, леки физически упражнения. В течение на личните процедури по лечение, може да поискате подаване на желания /пр.: оптимална функция на стомаха и червата; пълно и успешно оздравяване, лесно учене, и др./-предварително съгласувани с терапевта.Програми с насочена енергия /Групово лечение  се осъществява чрез Програми,  в които са назначени конкретен брой процедури, с определени цели /изброени под името на програмата/, с еднаква продължителност и времетраене,  и се провеждат по едно и също време за всички участници, във всяка част на Земята. Не е необходима каквато и да е връзка между участниците - родствена или емоционална. По време на лечебните програми всеки участник следва собствения си ритъм и начин на живот, като разчита на "вътрешните си прозрения" и интуицията си.

Датите на съответните програми за всеки месец са различни и се публикуват в "актуално" тук, непосредствено, преди началото на месеца в който се провеждат. Желаещите за участие в тях сами следят за актуални дати, насоки, препоръки, Диагностика, както и условията за участие.

Може да се включите едновременно в една или повече групови програми, и също да ги съчетавате с индивидуални процедури. Всеки родител с дете на възраст до 7 години, може да заяви желание за участието му, като свое естествено продължение, в Основните програми.
 
Подаване на желания - всеки участник в енергийното лечение има възможност да изрази до 3 лични желания, които се подават в процеса на лечение. Енергията на Чистата и Безусловна Любов благоприятства за  проявление на  желанията ви в Действителността.
За оптимални резултати - изискайте от терапевта "редакция" за най-добро формулиране на желанието, чрез Висшият ви Аз.  

Изграждане на Ситуация - такава е всяка форма на действителността, която пряко или косвено ви касае, но в която участват и други енергийни същества /хора, животни/, събития и обстоятелства. Това може да бъде любовна връзка, купуване на автомобил, изпит, раждане, започване на работа или друго събитие, което може да се прояви в живота ви. С подкрепата на Висшият Аз на участника формулираме словесно и изграждаме ситуация, която напълно да отговаря на вашите стремежи, цели и желания, по най-благоприятен начин.

Енергийно пречистване – освобождава негативната енергия и я заменя с положителна. Използва се
като начало на лечебните и/или хармонизиращи процедури при хора или пространства.
При хора- в случаи на негативни състояния или нежелана намеса в личното пространство;
За Събития, пространства, сгради – при отрицателни и нежелани състояния;


Намерения - неподправена, безусловна и чиста форма на мисъл, която се реализира и материализира почти незабавно в Действителността. Това е един от резултатите, в следствие на прехода ви в Енергийното Лечение.  Намеренията могат да бъдат за подобряване на състоянието на физическо, духовно или емоционално ниво, за постигане на цели и стремежи. В началото на лечението участниците изискват подаване на намерения от терапевта, в последствие всеки сам ги отправя. 
 
Енергийното Лечение обхваща програми на различно ниво, които прогресивно се извисяват. Към момента това са: 

Основни програми: ХАРМОНИЯ, РЕГРЕСИЯ, ПРОГРЕС - те са основополагащи за всички останали нива на развитие
Специални програми: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ, ПРОШКА - в тях може да се включите след преминаване на основните програми
Програми за усъвършенстване: СВОБОДА и ЛЕКОТА - за които е необходимо да сте преминали поне две специални програми.
Нови програми: МИР,АЗ СЪМ!, ЛЮБОВ, ХАРМОНИЯ и др.-които съчетават Новите енергии- Златна,Сребърна и Диамантена Енергия и Светлина, в част от тях участват Архангели, или други Божествено приближени Същества. Тези програми се допълват все по-често, а резултатите от тях се възприемат практически в реално време. Пълна информация за всички видове Програми ще видите в менюто от заглавна страница, или като маркирате  "програми" и "нови енергии ,програми"

Всяка програма постига състояние и съществуване с основна насоченост на названието си. Процесите на трансформация при всеки индивид са специфични и различни като времетраене и проявление, в зависимост от личното нивото на еволюционно развитие.Повече информация относно програмите ще намерите тук

Системата за Енергийно Лечение се осъществява и предава на Земята, чрез енергиен терапевт - Силвия Събева.

за контакти :
e-mail: silvisabeva@gmail.com
тел.: 0888 996889
-----
Услугите  се изпълняват от разстояние до всяка точка на Земята
 по установения ред./ 

-----------
Още за Енергия и Енергийно Лечение

Енергийното Лечение е уникално средство, което ви лекува, помага и насочва, където и да се намирате! Това е революционно нов подход за бързо и безвредно оздравяване и хармонизиране на всеки човек, вкл.деца и бебета,  за постигане на емоционално и душевно равновесие, и щастие. Съвършено лесно и достъпно за прилагане- Енергийното лечение се предава до всяка точка на Земята,където и да се намирате, то също е с доказани и проверени резултати напълно безопасно, базирано на древни методи и знания, но адаптирано към актуалните условия на нашето време, То съчетава и ви предава всичко, от което се нуждаете, и след като поискате това,
защото за енергията няма никакви ограничения.


Енергия
Всички процеси в природата са свързани с обмен и трансформация на енергия. Вие сте заобиколени от океаните на енергия, но не знаете как да ги използвате. Припомнете си класическият закон на физиката: "Енергията не се появява от нищото и не изчезва." С други думи, винаги има един "източник", от който се доставя енергията и "обект", където тя отива.  Вие може да разледате себе си като "обект" на енергиен обмен, и ще видите че винаги има причина, която принуждава енергийния поток. Най-често, това движение,поток и състояние на енергията може да  усетите във формата на желание или интерес към  въпрос или тема, дразнител или състояние у вас или в живота ви. На физическо ниво това е степента ви на здраве, жизненос и тонус,  на душевно и емоционално- вътрешните ви състояния: спокойствие, увереност и радост, или стрес, безпокойство, депресия, и др. Енергийния поток тече към вас и през вас с различна степен, и се отразява като резултати в живота ви. Възможностите ви да  възприемате и боравите с енергийните потоци се проявява  в живота ви като различни постижения, успехи и напредък, или проблеми, пречки, и отсрочки както в материален, така и в не-материален вид / отнношения, социално положение и др./

 

Въпреки че количеството енергия в природата е безкрайно, разходите ви, като ревностен собственик на енергиен "обект" са различни, както и  възможностите ви за попълнения или насочване на енергия към вас. Затова и Енергийното лечение, с възможностите си да ви предава енергия, да  коригира настоящите ви състояние и пътища на енергийните потоци към вас, и в самите вас, 
/образно представени в картинката/ 

е от решаващо значение за постиженията ви, новото ви на щастие и здраве.

 


Енергийното лечение
 представлява система от подходи за ползване и съхраняване на жизнената сила и енергия в нас и живота ни, по естествен, природосъобразен и достъпен начин.
То е безопасно средство за постигане на здраве, щастие и благоденствие в живота на човек.Енергийните процедури и процеси се извършват посредством ефирен /нефизически/ контакт между енергийния терапевт и Висшият Аз на човека, който  лично е изразил желанието си за това. Те се провеждат от разстояние до всички точки на Земята и действат към момента, независимо къде се намирате. Всички услуги с Енергия и Информация от Енергийно лечение се провеждат по правото на личен избор и свободната воля на човека, по установен ред /тук/
Енергийното лечение- за оздравяване-лечение, постигането на желания, пречистване, създаването на благоприятна ситуация, или друго желание /потребност, започва винаги с "снемане" на начална Информация - Диагностика и, или Послание. Предава се в писмен вид /в имейл/ и дава насоки за това: кога, с какво и как да си помогнете, или услугите от Енергийното лечение, които са най-подходящите за вас в момента.

За всички неизяснени въпроси или желания може да попитате по телефон.
Безплатни консултации с "канал", записване и пояснения, се провеждат
всеки делничен ден от 9 до 9.30 и от 12 до 12.30ч по телефон:
0888 996889 - Силвия Събева

Попитай КАК