» Енергийно лечениеЕнергийното лечение

Вие сте мрежа от сложно  преплетени енергии. Проявленията на този факта са в основата на енергийното лечение. Какво се „крие“ зад вашите физически, психически, емоционални или житейски прояви,разбирате от Диагностика- началото на Енергийното лечение. А подходите на Енергийното лечение- процедури, програми, послания и други, организират вашите енергии така, че да работят във ваша полза- оформят начина, по който се чувствате, вашето мислене и начин на живот.

Енергийното лечение е лесен и ефикасен и напълно безопасен начин за подобряване на 
здравето и качеството на живот на всечки човек.
Прилага се за Диагностика и лечение
на хора, ситуации, пространство /време, място/, среда- жилищни работни помещения / и други. 
Енергийното лечение постига резултати при всички
заболявания и проблеми на физическо, психическо, душевно, емоционално, мисловно ниво, като лекува състоянията и техните причини. Подходящо е за всички хора, на всяка възраст, вкл. деца и бебета, без значение от социалните, религиозни или други техни специфики, или предпочитания,на всяко място и при всякакви условия. Енергийното лечение се провежда от разстояние до мястото, където се намирате,
чрез
Силвия Събева- енергиен терапевт и канал за връзка с Висшите нива на разум и Съзнание.
Това се случва
след вашето лично желание, което може да направите по телефо /контакти-долу/.
Енергийното лечение обхваща всички форми на живот и съществуване, във всяко време- минало, сегашно, бъдеще, простарнства, ситуации, хора, без никакви ограничения!

Енергийното лечение
е лесен и ефикасен начин за балансиране и подобряване на вашите енергии и състояния /мисли, чувства, емоции, физически прояви/, на здравето и благоденствието, на събитията и условията  от живота ви.
Енергийното лечение се провежда се от разстояние
/дистанционно/,
до всяка точка на Земята-там, където се намирате в момента и
включва :
 Диагностика 
(начална Информация),
 Индивидуално лечение,  
 Програми
с насочена енергия, за постигане на конкретни цели
 Лични сесии -

 Осъществяване на желания,
 
Енергийно пречистване,
 
Изграждане на благоприятни ситуации ,
 
Послания, Насоки, Консултации
и друга Информация,

 и други средства и услуги, описани в страниците в сайта и в
актуално"

Условията и реда з
а провеждане на услугите от Енергийно лечение, са лесни,
включително -предаване на Информация, Послания, Лечение, или друго.
Достатъчно е да поискате от терапевта- Силвия Събева услугата за себе си /или децата ви-виж по-долу/ , като се свържете на живо или по телефон! Тя ще направи за вас безплатно "запитване и проверка с канал" и ще ви насочи към изборът и подходящите за вас възможности като услуги.
След това направите "заявка" за желаната от вас услуга в писмен вид /в имейл/, за да получите информацията, в полза на лечението ви, консултацията или което и да е от вашите желания.
/подробности ще видите в контакти или най-долу/

Енергийното лечение
възстановява равновесието на енергиите
във вас самите - в тялото, ума , духа, /мисли, чувства, емоции и състояния/,
в средата и пространството -жилище, работно помещение и други,
връзкита и отношенията -вътрешни и външни, 
по най-благоприятен, лесен и безопасен начин , с което подобрява здравето и щастието,
събитията и условията- качеството и развитието в живота на всеки човек, който пожелае това.

Всеки човек, без ограничения на пол, възраст, религиозна или друга ориентация, може да поиска
услуги от Енергийно Лечение, като НАЧАЛОТО Е ДА изрази лично желанието си за това.
Изключение се прави за бебета и деца  на възраст до 7 години, хора в кома, невъзможност да говорят, и др.случаи, когато родители или близки предават желанието за лечение.!!! Попитайте в безплатна консултация при предварителен разговор по телефон./за контакти - тук /


Желанието за лечение е волята, готовността и намерението ви за промяната ви в положителен аспект.  Лечебните, пречистващи и балансиращи програми и процедури се извършват чрез енергиен терапевт /Силвия Събева/, който осъществява ефирен -не-физически контакт /"канал" /между Висшият Аз на човека, изразил желанието си и Висшите Сили, които ръководят лечебния процес, за предаване на енергия и информация.
В определени случаи- при наличие на негативна енергия, първо се прилага енергийно пречистване
и тогава се преминава към същинското лечение и балансиране /независимо дали това са лични процедури, програми, изграждане на ситуации за сбъдване на желания, или друго/.
Това се определя при предварителния разговор с терапевта /лично, по телефон.

 

Основно изискване за провеждане на енергийно лечение и балансиране е  да сте готови да промените живота си, тъй като всяко оздравяване е свързано с премахване на стари, и въвеждане на нови (полезни) навици, под формата на мисли, действия и поведенчески модели. Целият ви живот може да се промени, ако сте готови за промяна. Енергийното лечение подпомага процеса на подготовката за тази промяна по най-деликатния и подходящ за всеки човек начин.
Началото е с Диагностика

 


Диагностика -  Показва енергийния статут на цялостната ви човешка същност, към настоящият момент, Приоритетите и начините  за лечение /корекция, постигане на състояния или желания/, и подходящите насоки , съобразно личният ви еволюционен модел и възможности. Диагностика е официална информация, която се предава в писмен вид /в имейл/ , след желанието ви за извършване на Енергийно Лечение /лечение,пречистване и балансиране, желания и др./.  Извършва се от Силвия Събева /"канал" и терапевт /, след лично поискване и като начало за лечение и балансиране. Диагностика, обичайно ви предава Информация от позицията на Висшият ви Аз . В определени случаи Информацията се "снема" и предава директно от терапевта, и Е също достоверна.

Индивидуалното лечение включва енергийно лечнеие- от разстояние, и/или
Лични сесии- лечение в реално време!/повече за онлайн сесии вижте тук/ .
Извършва във време и последователност, избрани от участника, които предварително се съгласуват с терапевта. Обикновено, в процеса на лечение, чрез терапевта ви се дават персонални препоръки ,в полза на лечението ви, като: промяна в хранителните навици, въвеждане на положителни утвърждения, леки физически упражнения. В течение на личните процедури по лечение, може да поискате подаване на желания /пр.: оптимална функция на стомаха и червата; пълно и успешно оздравяване, лесно учене, и др./-предварително съгласувани с терапевта.Програми с насочена енергия включват конкретен брой процедури, с определени цели /изброени под името на програмата/. В една програма може да участват много хора, като се провеждат по едно и също време за всички участници, във всяка част на Земята. Не е необходима каквато и да е връзка между участниците - родствена или емоционална. По време на лечебните програми всеки участник следва собствения си ритъм и начин на живот, като разчита на "вътрешните си прозрения" и интуицията си.

Датите на съответните програми за всеки месец са различни и се публикуват в "актуално" тук, непосредствено, преди началото на месеца в който се провеждат. Желаещите за участие в тях сами следят за актуални дати, насоки, препоръки, Диагностика, както и условията за участие.

Може да се включите едновременно в една или повече групови програми, и също да ги съчетавате с индивидуални процедури. Всеки родител с дете на възраст до 7 години, може да заяви желание за участието му, като свое естествено продължение, в Основните програми.
 

 

Енергия за реализиране на Желания, Събития и благоприятни Ситуации
Изграждане на Ситуация - такава е всяка форма на действителността, която пряко или косвено ви касае, но в която участват и други енергийни същества /хора, животни/, събития и обстоятелства. Това може да бъде любовна връзка, купуване на автомобил, изпит, раждане, започване на работа или друго събитие, което може да се прояви в живота ви. С подкрепата на Висшият Аз на участника формулираме словесно и изграждаме ситуация, която напълно да отговаря на вашите стремежи, цели и желания, по най-благоприятен начин.

 

 

 

Енергийно пречистване – освобождава негативната енергия и я заменя с положителна. Използва се
като начало на лечебните и/или хармонизиращи процедури при хора или пространства.
При хора- в случаи на негативни състояния или нежелана намеса в личното пространство;
За Събития, пространства, сгради – при отрицателни и нежелани състояния;


Намерения - неподправена, безусловна и чиста форма на мисъл, която се реализира и материализира почти незабавно в Действителността. Намеренията могат да бъдат за подобряване на състоянието на физическо, духовно или емоционално ниво, за постигане на цели и стремежи. Чисто намерение е един от резултатите, който е част от Новата ера и се постига чрез Програмите в Енергийното Лечение. 
 
Енергийното Лечение обхваща програми на различно ниво, които прогресивно се извисяват. Към момента това са: 

Основни програми: ХАРМОНИЯ, РЕГРЕСИЯ, ПРОГРЕС - те са основополагащи за всички останали нива на развитие
Специални програми: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ, ПРОШКА - в тях може да се включите след преминаване на основните програми
Програми за усъвършенстване: СВОБОДА и ЛЕКОТА - за които е необходимо да сте преминали поне две специални програми.
Нови програми: МИР,АЗ СЪМ!, ЛЮБОВ, ХАРМОНИЯ и др.-които съчетават Новите енергии- Златна,Сребърна и Диамантена Енергия и Светлина, в част от тях участват Архангели, или други Божествено приближени Същества. Тези програми се допълват все по-често, а резултатите от тях се възприемат практически в реално време. Пълна информация за всички видове Програми ще видите в менюто от заглавна страница, или като маркирате  "програми" и "нови енергии ,програми"
 

Всяка програма постига състояние и съществуване с основна насоченост на названието си. Процесите на трансформация при всеки индивид са специфични и различни като времетраене и проявление, в зависимост от личното нивото на еволюционно развитие.Повече информация относно програмите ще намерите тук

Системата за Енергийно Лечение се осъществява и предава на Земята, чрез енергиен терапевт - Силвия Събева.

за контакти :
e-mail: silvisabeva@gmail.com
тел.: 0888 996889
-----
Услугите  се изпълняват от разстояние до всяка точка на Земята
 по установения ред./ 

-----------
Още за Енергия и Енергийно Лечение

Енергийното Лечение е уникално средство, което ви лекува, помага и насочва, където и да се намирате! Това е революционно нов подход за бързо и безвредно оздравяване и хармонизиране на всеки човек, вкл.деца и бебета,  за постигане на емоционално и душевно равновесие, и щастие. Съвършено лесно и достъпно за прилагане- Енергийното лечение се предава до всяка точка на Земята,където и да се намирате, то също е с доказани и проверени резултати напълно безопасно, базирано на древни методи и знания, но адаптирано към актуалните условия на нашето време, То съчетава и ви предава всичко, от което се нуждаете, и след като поискате това,
защото за енергията няма никакви ограничения.

 

 

 


Енергия
Всички процеси в природата са свързани с обмен и трансформация на енергия. Вие сте заобиколени от океаните на енергия, но не знаете как да ги използвате. Припомнете си класическият закон на физиката: "Енергията не се появява от нищото и не изчезва." С други думи, винаги има един "източник", от който се доставя енергията и "обект", където тя отива.  Вие може да разледате себе си като "обект" на енергиен обмен, и ще видите че винаги има причина, която принуждава енергийния поток. Най-често, това движение,поток и състояние на енергията може да  усетите във формата на желание или интерес към  въпрос или тема, дразнител или състояние у вас или в живота ви. На физическо ниво това е степента ви на здраве, жизненос и тонус,  на душевно и емоционално- вътрешните ви състояния: спокойствие, увереност и радост, или стрес, безпокойство, депресия, и др. Енергийния поток тече към вас и през вас с различна степен, и се отразява като резултати в живота ви. Възможностите ви да  възприемате и боравите с енергийните потоци се проявява  в живота ви като различни постижения, успехи и напредък, или проблеми, пречки, и отсрочки както в материален, така и в не-материален вид / отнношения, социално положение и др./

 

 

 

 

 

 

 

Въпреки че количеството енергия в природата е безкрайно, разходите ви, като ревностен собственик на енергиен "обект" са различни, както и  възможностите ви за попълнения или насочване на енергия към вас. Затова и Енергийното лечение, с възможностите си да ви предава енергия, да  коригира настоящите ви състояние и пътища на енергийните потоци към вас, и в самите вас, 
/образно представени в картинката/ 

е от решаващо значение за постиженията ви, новото ви на щастие и здраве.

 

 

 

 

 

 

 


Енергийното лечение
 представлява система от подходи за ползване и съхраняване на жизнената сила и енергия в нас и живота ни, по естествен, природосъобразен и достъпен начин.
То е безопасно средство за постигане на здраве, щастие и благоденствие в живота на човек.Енергийните процедури и процеси се извършват посредством ефирен /нефизически/ контакт между енергийния терапевт и Висшият Аз на човека, който  лично е изразил желанието си за това. Те се провеждат от разстояние до всички точки на Земята и действат към момента, независимо къде се намирате. Всички услуги с Енергия и Информация от Енергийно лечение се провеждат по правото на личен избор и свободната воля на човека, по установен ред /тук/
Енергийното лечение- за оздравяване-лечение, постигането на желания, пречистване, създаването на благоприятна ситуация, или друго желание /потребност, започва винаги с "снемане" на начална Информация - Диагностика и, или Послание. Предава се в писмен вид /в имейл/ и дава насоки за това: кога, с какво и как да си помогнете, или услугите от Енергийното лечение, които са най-подходящите за вас в момента.

За всички  въпроси или желания може да попитате по телефон.
Безплатни консултации с "канал", записване и пояснения, се провеждат
всеки делничен ден от 9 до 9.30 и от 12 до 12.30ч по телефон:
0888 996889 - Силвия Събева

 

 

 

 Попитай КАК