» Енергийно лечение


Система за Енергийно Лечение от разстояниеЕнергийното лечение
е средство за подобряване на здравето и качеството на живот.
Прилага се за Диагностика и лечение при всички заболявания и проблеми на физическо,
психическо, душевно, емоционално, мисловно ниво. Подходящо е за всяка възраст, вкл. деца и бебета, на всяко място и при всякакви условия, събития,пространство, време. Обхваща хора, ситуации, среда, без никакви ограничения от време, място и пространство.
Може да се прилага самостоятелно или да се съчетава с други форми на лечение. Енергийното лечение е лесен и ефикасен начин за балансиране и подобряване на енергиите , здравето, събитията от живота ви.
Провежда се от разстояние
/дистанционно/ до всяка точка на Земята-там, където се намирате в момента и включва :
 Диагностика 
(начална Информация),
 Индивидуално лечение,  
 Програми
с насочена енергия, за постигане на конкретни цели
 Лични сесии -Лечение в реално време
 Осъществяване на желания,
 
Енергийно пречистване,
 
Изграждане на благоприятни ситуации ,
 
Послания,
Насоки
и друга Информация, Подаване на намерения ,
 и други средства и услуги, описани в страниците в сайта и в "актуално"
Енергийното лечение възстановява равновесието на енергиите
във вас самите - в тялото, ума , духа, /мисли, чувства, емоции и състояния/,
в средата и пространството -жилище, работно помещение и други,
връзкита и отношенията -вътрешни и външни, 
по най-благоприятен, лесен и безопасен начин , с което подобрява здравето и щастието,
събитията и условията- качеството и развитието в живота на всеки човек, който пожелае това.

Всеки човек, без ограничения на пол, възраст, религиозна или друга ориентация, може да поиска
услуги от Енергийно Лечение, като изрази лично желанието си за това.
Изключение се прави за бебета и деца  на възраст до 7 години, хора в кома, невъзможност да говорят, и др.случаи, когато родители или близки предават желанието за лечение.!!! Попитайте в безплатна консултация при предварителен разговор по телефон./за контакти - тук /


Желанието за лечение е волята, готовността и намерението ви за промяната ви в положителен аспект.  Лечебните, пречистващи и балансиращи програми и процедури се извършват чрез енергиен терапевт /Силвия Събева/, който осъществява ефирен -не-физически контакт /"канал" /между Висшият Аз на човека, изразил желанието си и Висшите Сили, които ръководят лечебния процес, за предаване на енергия и информация.
В определени случаи- при наличие на негативна енергия, първо се прилага енергийно пречистване
и тогава се преминава към същинското лечение и балансиране /независимо дали това са лични процедури, програми, изграждане на ситуации за сбъдване на желания, или друго/.
Това се определя при предварителния разговор с терапевта /лично, по телефон.

Основно изискване за провеждане на енергийно лечение и балансиране е  да сте готови да промените живота си, тъй като всяко оздравяване е свързано с премахване на стари, и въвеждане на нови (полезни) навици, под формата на мисли, действия и поведенчески модели. Целият ви живот може да се промени, ако сте готови за промяна. Енергийното лечение подпомага процеса на подготовката за тази промяна по най-деликатния и подходящ за всеки човек начин.
Началото е с Диагностика


Диагностика -  Показва енергийния статут на цялостната ви човешка същност, към настоящият момент, Приоритетите и начините  за лечение /корекция, постигане на състояния или желания/, и подходящите насоки , съобразно личният ви еволюционен модел и възможности. Диагностика е официална информация, която се предава в писмен вид /в имейл/ , след желанието ви за извършване на Енергийно Лечение /лечение,пречистване и балансиране, желания и др./.  Извършва се от Силвия Събева /"канал" и терапевт /, след лично поискване и като начало за лечение и балансиране. Диагностика, обичайно ви предава Информация от позицията на Висшият ви Аз . В определени случаи Информацията се "снема" и предава директно от терапевта, и Е също достоверна.

Индивидуалното лечение включва енергийно лечнеие- от разстояние, и/или
Лични сесии- лечение в реално време!/повече за онлайн сесии вижте тук/ .
Извършва във време и последователност, избрани от участника, които предварително се съгласуват с терапевта. Обикновено, в процеса на лечение, чрез терапевта ви се дават персонални препоръки ,в полза на лечението ви, като: промяна в хранителните навици, въвеждане на положителни утвърждения, леки физически упражнения. В течение на личните процедури по лечение, може да поискате подаване на желания /пр.: оптимална функция на стомаха и червата; пълно и успешно оздравяване, лесно учене, и др./-предварително съгласувани с терапевта.Програми с насочена енергия включват конкретен брой процедури, с определени цели /изброени под името на програмата/. В една програма може да участват много хора, като се провеждат по едно и също време за всички участници, във всяка част на Земята. Не е необходима каквато и да е връзка между участниците - родствена или емоционална. По време на лечебните програми всеки участник следва собствения си ритъм и начин на живот, като разчита на "вътрешните си прозрения" и интуицията си.

Датите на съответните програми за всеки месец са различни и се публикуват в "актуално" тук, непосредствено, преди началото на месеца в който се провеждат. Желаещите за участие в тях сами следят за актуални дати, насоки, препоръки, Диагностика, както и условията за участие.

Може да се включите едновременно в една или повече групови програми, и също да ги съчетавате с индивидуални процедури. Всеки родител с дете на възраст до 7 години, може да заяви желание за участието му, като свое естествено продължение, в Основните програми.
 

Енергия за реализиране на Желания, Събития и благоприятни Ситуации
Изграждане на Ситуация - такава е всяка форма на действителността, която пряко или косвено ви касае, но в която участват и други енергийни същества /хора, животни/, събития и обстоятелства. Това може да бъде любовна връзка, купуване на автомобил, изпит, раждане, започване на работа или друго събитие, което може да се прояви в живота ви. С подкрепата на Висшият Аз на участника формулираме словесно и изграждаме ситуация, която напълно да отговаря на вашите стремежи, цели и желания, по най-благоприятен начин.

 

Енергийно пречистване – освобождава негативната енергия и я заменя с положителна. Използва се
като начало на лечебните и/или хармонизиращи процедури при хора или пространства.
При хора- в случаи на негативни състояния или нежелана намеса в личното пространство;
За Събития, пространства, сгради – при отрицателни и нежелани състояния;


Намерения - неподправена, безусловна и чиста форма на мисъл, която се реализира и материализира почти незабавно в Действителността. Намеренията могат да бъдат за подобряване на състоянието на физическо, духовно или емоционално ниво, за постигане на цели и стремежи. Чисто намерение е един от резултатите, който е част от Новата ера и се постига чрез Програмите в Енергийното Лечение. 
 
Енергийното Лечение обхваща програми на различно ниво, които прогресивно се извисяват. Към момента това са: 

Основни програми: ХАРМОНИЯ, РЕГРЕСИЯ, ПРОГРЕС - те са основополагащи за всички останали нива на развитие
Специални програми: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ, ПРОШКА - в тях може да се включите след преминаване на основните програми
Програми за усъвършенстване: СВОБОДА и ЛЕКОТА - за които е необходимо да сте преминали поне две специални програми.
Нови програми: МИР,АЗ СЪМ!, ЛЮБОВ, ХАРМОНИЯ и др.-които съчетават Новите енергии- Златна,Сребърна и Диамантена Енергия и Светлина, в част от тях участват Архангели, или други Божествено приближени Същества. Тези програми се допълват все по-често, а резултатите от тях се възприемат практически в реално време. Пълна информация за всички видове Програми ще видите в менюто от заглавна страница, или като маркирате  "програми" и "нови енергии ,програми"

 

Всяка програма постига състояние и съществуване с основна насоченост на названието си. Процесите на трансформация при всеки индивид са специфични и различни като времетраене и проявление, в зависимост от личното нивото на еволюционно развитие.Повече информация относно програмите ще намерите тук

Системата за Енергийно Лечение се осъществява и предава на Земята, чрез енергиен терапевт - Силвия Събева.

за контакти :
e-mail: silvisabeva@gmail.com
тел.: 0888 996889
-----
Услугите  се изпълняват от разстояние до всяка точка на Земята
 по установения ред./ 

-----------
Още за Енергия и Енергийно Лечение

Енергийното Лечение е уникално средство, което ви лекува, помага и насочва, където и да се намирате! Това е революционно нов подход за бързо и безвредно оздравяване и хармонизиране на всеки човек, вкл.деца и бебета,  за постигане на емоционално и душевно равновесие, и щастие. Съвършено лесно и достъпно за прилагане- Енергийното лечение се предава до всяка точка на Земята,където и да се намирате, то също е с доказани и проверени резултати напълно безопасно, базирано на древни методи и знания, но адаптирано към актуалните условия на нашето време, То съчетава и ви предава всичко, от което се нуждаете, и след като поискате това,
защото за енергията няма никакви ограничения.

 


Енергия
Всички процеси в природата са свързани с обмен и трансформация на енергия. Вие сте заобиколени от океаните на енергия, но не знаете как да ги използвате. Припомнете си класическият закон на физиката: "Енергията не се появява от нищото и не изчезва." С други думи, винаги има един "източник", от който се доставя енергията и "обект", където тя отива.  Вие може да разледате себе си като "обект" на енергиен обмен, и ще видите че винаги има причина, която принуждава енергийния поток. Най-често, това движение,поток и състояние на енергията може да  усетите във формата на желание или интерес към  въпрос или тема, дразнител или състояние у вас или в живота ви. На физическо ниво това е степента ви на здраве, жизненос и тонус,  на душевно и емоционално- вътрешните ви състояния: спокойствие, увереност и радост, или стрес, безпокойство, депресия, и др. Енергийния поток тече към вас и през вас с различна степен, и се отразява като резултати в живота ви. Възможностите ви да  възприемате и боравите с енергийните потоци се проявява  в живота ви като различни постижения, успехи и напредък, или проблеми, пречки, и отсрочки както в материален, така и в не-материален вид / отнношения, социално положение и др./

 

 

 

Въпреки че количеството енергия в природата е безкрайно, разходите ви, като ревностен собственик на енергиен "обект" са различни, както и  възможностите ви за попълнения или насочване на енергия към вас. Затова и Енергийното лечение, с възможностите си да ви предава енергия, да  коригира настоящите ви състояние и пътища на енергийните потоци към вас, и в самите вас, 
/образно представени в картинката/ 

е от решаващо значение за постиженията ви, новото ви на щастие и здраве.

 

 

 


Енергийното лечение
 представлява система от подходи за ползване и съхраняване на жизнената сила и енергия в нас и живота ни, по естествен, природосъобразен и достъпен начин.
То е безопасно средство за постигане на здраве, щастие и благоденствие в живота на човек.Енергийните процедури и процеси се извършват посредством ефирен /нефизически/ контакт между енергийния терапевт и Висшият Аз на човека, който  лично е изразил желанието си за това. Те се провеждат от разстояние до всички точки на Земята и действат към момента, независимо къде се намирате. Всички услуги с Енергия и Информация от Енергийно лечение се провеждат по правото на личен избор и свободната воля на човека, по установен ред /тук/
Енергийното лечение- за оздравяване-лечение, постигането на желания, пречистване, създаването на благоприятна ситуация, или друго желание /потребност, започва винаги с "снемане" на начална Информация - Диагностика и, или Послание. Предава се в писмен вид /в имейл/ и дава насоки за това: кога, с какво и как да си помогнете, или услугите от Енергийното лечение, които са най-подходящите за вас в момента.

За всички  въпроси или желания може да попитате по телефон.
Безплатни консултации с "канал", записване и пояснения, се провеждат
всеки делничен ден от 9 до 9.30 и от 12 до 12.30ч по телефон:
0888 996889 - Силвия Събева

 

 

Попитай КАК