» Силвия · Консултации и лични сесии


ЛИЧНИ СЕСИИ И КОНСУЛТАЦИИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
с Висшият ви Аз/Божествен Аз, Духовните водачи , Архангели и др.
 
Вашите представи и разбирания, емоциите, чувствата и мислите ви създават "енергиен кръг" и образ- около вас и това, което ви се случва, което преживявате и което сте като физическо тяло и същество, и вашата действителност. Затова началото на консултации и сесии е с енергиен преглед /на мисловното, емоционалното, душевно и другите ви не-физически тела, които съставят настоящото ви състояние. Това ви помага да разберете причините за състоянието ви или проблемът с една по-цялостна, ясна и точна Информация и перспектива. /Информацията се предава от позицията на Висшият ви Аз, Духовните водачи или други висши енергийни същества, които са с вас от самото ви сътворение, съществуват многоизмерно, не само в линейно време- минало-бъдеще, и затова знаят, виждат и разбират Истината без никакви ограничения./ В течение на сесия и консултация Силвия прави връзката "канал" с Висшата ви същност /или други/ и ви предава енергия и Информация- ясни послания и препоръки-
кога, с какво и как да разрешите вашият проблем и да постигнете желанието си.
Консултации и сесии с Духовните водачи, Висшата ви същност /Висш Аз, Архангели, др./
се провеждат  в реално време с "канал" за връзка чрез Силвия Събева,
Възможностите за провеждането им са - по СКАЙП-където и да се намирате,
или на живо- при обявени дати, място, град  /виж още тук/
Предават Енергия и Информация с което Ви насочват и лекуват без никакво ограничение
от време, място и пространство!
Обхващат всички теми и въпроси които Ви интересуват и касаят пряко!
Помагат и насочват в решенията, действията и събитията от живота Ви!Част от темите за сесии и консултации са:
ЗДРАВЕ - ОТНОШЕНИЯ - РАБОТА - ДЕЦА - СЕМЕЙСТВО -
ЛИЧНА И ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ - ИЗЯВИ И ПРОЕКТИ -
ДОМ - ЛЮБОВ - РАЖДАНЕ - ЛЕЧЕНИЕ - ПРИЯТЕСЛСТВО -
СДЕЛКИ - ИЗПИТИ/ПРЕДСТАВЯНЕ - ТВОРЧЕСТО и др.

Като Ви дават точните подходи за лечение и оздравяване -
сега, в реално време, или за време,  начини и средства,
с които да постигнете
желаните и по - благоприятни резултати или състояния за вас или децата ви.

 СЕСИИТЕ са най - мощния "инструмент" за лечение и балансиране в реално време. Това са процедури с които получавате енергия и информация, където и да се намирате, и резултатите от които възприемате незабавно. Част от усещанията и резултатите в течение на една сесия са:
- подобряване на здравето - знание - спокойствие и мъдрост - емоционално и мисловно - равновесие - повишаване на общата вибрация и усещания -
На физическо ниво често се постига незабавно оздравяване или облекчаване и подобряване на състоянията при голяма част от заболяванията, независимо какви са.
Заедно с мощната лечебно - балансираща енергия получавате и Информация  под формата на Послания и препоръки, които ви дават:
- отговори на въпросите ви - начини и техники с които да постигнете желанията си - подходи как да подобрите здравето
си или да имате това което искате - и други полезни за вас насоки. 

Енергията и Информацията които получавате и чувствате в течение на сесията, се предава чрез "канал" /ефирна-енергийно -информационна невидима връзка/, от Силвия Събева до вас чрез:  Висшият Ви /и/или/Божествен Аз, Архангели, и/или  други Висши енергийни форми.
Сесиите биват еднократни, терапевтични, и с абонамент / подробно описание ще видите най-долу/, И се предават според актуалните възможности за дата, час,канал с Духовно/ Висше Същество, описани ТУК  Сесиите протичат индивидуално, с продължителност от 30 до 45 мин.

КОНСУЛТАЦИИТЕ ви помагат да намерите подходите и отговорите на всички видове въпроси и желания, които имате (описани са по-горе), които касаят вас пряко или ваше собствено дете, на възраст до 7 години.
*За бременност, зачеване и раждане, деца, родителство, и др.- виж още тук 

Включват: енергиен преглед , лични послания с насоки и препоръки за решаване на въпроса или постигане на търсеното желание/състояние.
Те ви дават Информация, Послания и препоръки, с които да си бъдете полезни сега и в бъдеще. Може да имате желания и въпроси само за вас, или децата ви.
Протичат индивидуално, в зависимост от спецификата на човека и личните му нужди и желания- приблизително до 30  мин.

Сесиите биват най-често терапевтични или лични.
Подходящи са за постигане на трайни позитивни резултати при постигането на желания, подобряване на състоянията или по-високи  резултати или цели.
Терапевтични сесии - в случаи на трайни неприятности, несгоди, страхов, стрес, притеснения, здравословни, финансови, лични и други  проблеми. Постигат трайно стабилизиране на чувствата и състоянията. Изграждат благоприятни мисловни, физически и емоционални навици.
Сесии за лична и духовна еволюция; Нова Ера, Нови енергии
Включват всички характеристики на личните сесии, с непрекъснат канал с Висшият Аз, Архангели или други извисени същества на човека за провеждане на съвместни практики и медитации, отчитане на резултатите и постиженията и др.

ВСИЧКИ СЕСИИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО СПОРЕД ЛИЧЕН ПЛАН ИЛИ С АБОНАМЕНТ
Сесии според личен план
се отнасят до духовната и лична еволюция на човека, и са свързани с желанието му за встъпване в Новата Ера. В частност това са: Приемане и връзка с Божествения Аз; Златна, Сребърна и Диамантени енергия и Светлина; Изравняване с Божествения план и Същност на човека; Работа като "канал" или служител на Светлината; и др. Провеждат се по предварително поискан и изготвен "личен план", за период и време, според него. Единствено се съгласуват датите и часовете за провеждане, в зависимост от "актуалните" за текущия месец налични часове.
Сесии с абонамент  в курс от 4 процедури, проведени в рамките на един календарен месец,  ви дават: Последователност в лечебните процеси и насоките за постигане на  трайни позитивни резултати; Безусловност и освобождаване от грешки и предположения; В допълнение -лечение при сесии с абонамент имат предимство при запазване на час, и отстъпка в цената.

УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
Сесии и консултации се провеждат в точни дни и часове, които за всеки текуш месец са обявени тук -в"актуално" .
Извършват се след  предварително записване и предплащане по установения ред,
и според описанието за извършването им:

* Записване на час се прави  лично и по телефон, в предварителен разговор, с цел - проверка на енергийното ви поле и състояние.
!!!* При наличие на негативна енергия /енергийно замърсяване/ , първо се извършва "енергийно пречистване", след което може да се извърши сесия или консултация!!!- Това се проверява от терапевта в предварителния разговор. /за енергийно пречистване виж тук/
* Запазване и потвърждаване на час, става след подадена заявка, с п
редплащане на услугата според обявените цени-виж тук /до края на следващия ден, в противен случай се приема за свободен!

*Ангажиран и не спазен час се таксува и приема за изпълнен!
* Предплатените услуги са валидни за изпълнение, и се извършват в рамките на до един месец!
*При извънредни ситуации услугите и тяхното изпълнение се съгласуват придварително по телефон.

 ПРЕПОРЪКИ и ПОДГОТОВКА  за провеждане на онлайн лични сесии и консултации в 3 стъпки
1.ПРЕДВАРИТЕЛНО
- свържете по телефон със Силвия Събева за "проверка", записване на час и дата за провеждане на личната ви сесия / консултация
- изпратете  "покана" за връзка на  Skype: silvisabeva1
- след потвърждаване на връзката, на същия адрес пратете вашата "заявка" за провеждането на услугата
2. ПРЕДИ НАЧАЛОТО
- вземете лист и химикал за записване на посланията и насоките, които ще получите
- по възможност си пригответе записващо устройство
- проветрете  и си създайте приятна атмосфера  в помещението, в което ще бъдете в течение на сесията /консултацията
3. като НАЧАЛО и в ТЕЧЕНИЕ на сесията /консултация
- осъществете връзка с Skype: silvisabeva1  в потвърдения ден и час
- задайте вашият въпрос, желание или потребност
- отпуснете се и слушайте насоките-вашият "канал" Силвия Събева ще ви съдейства и насочва през цялото време
Допълнителни възможности и препоръки за преживяване на сесия с Архангел
или друго Извисено или Божествено Същество /Същност
- ако приемате лекарства- пригответе ги при вас, и помолете "каналът" за пречистването и зареждането им
- пригответе си чаша или малка бутилка с вода, която "каналът" да зареди в течение на сесията
- вземете картата "природа" с прилежащият цвят на съответния Архангел /описан на гърба й/
ФИНАЛ
ВАЖНО  е да знаете, че всяка сесия, която сте записали, ще активира цялата енергия, която е протекла в нея, всеки път, когато прослушвате записа! Така ще имате възможност  многократно, и според желанията ви за време или място да се наситите с прекрасните Енергия и Информация от личната си сесия!!

За повече въпроси, връзка и записване, моля свържете се
на тел.: 0888 996889
от 9 до 9.30ч и от 12 до 12.30ч. в делнични дни

------------------------------------------------------------------------------

ВПЕЧАТЛЕНИЯ и ОТЗИВИ за Лични сесии и консултации
може да прочетете и напишете ТУК
или в "БЛАГОДАРЯ" 
ТУК

 Попитай КАК