» Курсове за интуиция,Съзнание, връзка с Висшият Аз, връзка с АрхангелиКУРСОВЕ ЗА ИНТУИЦИЯ  и ВИСШЕ ЗНАНИЕ
ви помагат за развитие на интуиция, съзнание, познания, лечение и сътворяване,
за работа и връзка с Висшият ви Аз, Духовните водачи,  Архангели и др.
Пояснения за същността и функциите на Висшият ви Аз вижте ТУК, на Духовните Водачи - ТУК
                                                    на всеки от Архангелите и Висши Същества в курсовете -ТУК

От обучението в курсовете  ще се научите по-лесно да разчитате на интуицията си,
да намалите опитите : проба-грешка,
да имате по-ясни мисли и познания за вас самите, за житейските си преживявания,
за въпросите които ви интересуват. В последствие - с всяко следващо ниво /модул,
ще можете да сътворявате живота си, според желанията ви,
да се лекувате /и други хора-ако искате това/,
да имате достъп до глобалното Информационно поле /Универсалното Съзнание/
-за себе си и /или за други хора,за да знаете кога, какво и как ,
да снемате послания и Информация,
да сътворявате материалната действителност, или друго, което желаете.

Курсове за висше знание включват начлно обучение - "Основи на съзнанието" , курсове за връзка с Висшият ви Аз/Духовните водачи и курсове за работа и връзка с Архангели.

Обучението се предава с теория  и практика за познания, създаване на връзка и работа с духовния свят и висшият разум /съзнание. Курсовете се провеждат в групи от 5 и повече човека, на живо и онлайн, или индивидуално, според описанието:1. ОСНОВИ НА СЪЗНАНИЕТО

Дава познания и опит за развитие на интуицията и съзнанието, на телепатия,
ясновидство, ясночувство и други екстрасензорни и не-физични възприятия.

Пояснява принципите и закони :
- при работа с духа и съзнанието;
- на живота и вселената
- за лична и духовна еволюция.
Служи като добра основа в живота, от което зависят всички области:
- здраве, отношения, работа, събития, лична и  духовна еволюция и други.

Курс "Основи на съзнанието" е началото за преминаване на следващи нива на обучение и курсове, като "Курс за връзка с Висшият Аз /Духовните водачи", "Курс за работа с Архангели"
...
Пояснения за същността и функциите на Висшият ви Аз вижте ТУК, на Духовните Водачи - ТУК
                                                    на всеки от Архангелите и Висши Същества в курсовете -ТУК

...

Обучението се провежда на живо или онлайн , в групи , с включени 4 до 5 учебни /астрономични/ часа, разделени в 2 дни-при провеждане през седмицата, или с последователни часове / с пауза/-при съботно- неделни курсове. Курсът се провежда с дати, обявявени в  актуално/ и при сформиране на групи. Записването за участие се прави до 3 работни дни преди началото  на E-mail: silvisabeva@gmail.com  Подробности и потвърждаване за вашето участие , провеждане на обучението ще получите на подадения от вас имейл.
...
такса за участие : 120 лв
...
актуална дата за начало-виж ТУК или по телефон
...
водещ: Силвия Събева
за информация и връзка - тел.: 0888 996889

 


2. Курсове за връзка с Висшият Аз /Духовните водачи

Обучението в курсовете ви дава възможност да изградите връзка с Висшият  Аз /Духовните водачи/, с която си взаимодействие. Ще се научите чрез тази връзка да приемате и предавате чиста информация, да я разбирате , да ползвате енергия и информация с които да постигате създаване на обстоятелства и събития в живота. Обучението се провежда в нива, като първо ниво е подходящо за вас самите, а чрез следващите нива може да помагате и на други хора.
Курсове за връзка с Висшият Аз се провеждат в групи или индивидуално, след завършен курс "Основи на съзнанието, в последователни нива:
Първо ниво - за лично ползване

Второ ниво - за работа с други хора
Трето ниво - за лечение и сътворяване

Всяко ниво включва обучение  с теория и практика.

Пояснения за същността на Висшият ви Аз вижте ТУК, на Духовните Водачи - ТУК

Обучението се провежда на живо или онлайн , в групи /или индивидуално-при запитване/, с включени 4 до 5 учебни /астрономични/ час за едно ниво, разделени в 2 дни-при провеждане през седмицата, или с последователни часове / с пауза/-при съботно- неделни курсове. Курсът се провежда с дати, обявявени в  актуално/ и при сформиране на групи. Записването за участие се прави до 3 работни дни преди началото  на E-mail: silvisabeva@gmail.com  Подробности и потвърждаване за вашето участие , провеждане на обучението ще получите на подадения от вас имейл.
...
такса за участие : за едно ниво в курс: 180 лв
                               индивидуално-при запитване
...
актуална дата за начало-виж ТУК или по телефон
...
водещ: Силвия Събева
за информация и връзка - тел.: 0888 9968893. Курсове за работа и връзка с АРХАНГЕЛИ и Висши Същества
ви дават възможност да изградите връзка с Архангели /Висши Същества, с която си взаимодействие. Ще се научите чрез тази връзка да приемате и предавате специфичната енергия на всеки от тях, както и чиста информация, които да разбирате  и ползвате, да  създавате обстоятелства и събития в живота си , да се лекувате и/или да помагате на други хора.
     Обучението в курсовете се извършва след завършен курс "Основи на съзнанието", разделено в модули, всеки от които ви представя съответните Архангели /Висши Същества/ в последователни стъпки, до усвояването на единство и взаимодействие с тях.
Това са теория и практика за:

 • Запознаване и пояснения за спецификата и функциите на съответния Архангел /Висше Същество. Виждане, чуване, усещане и възприемане на енергията и вибрацията им, чрез "канал" и медитация за приемане на връзката.
 • Създаване на лична връзка за снемане, приемане, предаване на информация:     въпроси-отговори, послания, насоки, препоръки
 • Работа-постигане на единство за изграждане и сътворяване, създаване на обстоятелства, събития, лечение и други

Подробно описание за СЪЩНОСТТА и функциите на всеки Архангел вижте ТУК

Всичко това и повече постигнете при връзката с Архангелите, според Божествения ред, Законите на живота и Вселената, правото на личен избор и свободна воля на всеки човек
и висшето знание, което сте усвоили при обучението в курсовете /вкл. Основи на Съзнанието/
Курсовете за работа и връзка с Архангели включват следните модули:

 • Първи модул- Архангелите МИХАИЛ и ГАВРАИЛ - с основни характеристики- създаване на добра основа и защита в житейски и духовен, материален и нематериален вид. Основа за приемане, предаване, боравене с енергия и информация
 •  Втори модул - Архангелите МЕТАТРОН и САНДАЛФОН- създават връзката Човек-Земя-Небе, които са основите на съществуване в  житейски план. Висша форма на общуване и познания, за заземяване и материализиране на цели.
 • Трети модул-  Свети Дух, Света Богородица/Божествената майка/ Христово Съзнание, представя центъра на ЛЮБОВТА-в тялото, житейски, духовен, Божествен вид и план

/Втори и  и трети модул създават  триединството - в човека, в житейският и земен път, както и в глобален вид, както в личен така и в духовен и Божествен план./Подробно описание за функциите на всеки Архангел вижте ТУК

 • Четвърти модул– Архангел РАФАИЛ- развитие и проявление на здравето, лечение и оздравяване, възстановяване на тъкани, и др.
 • Пети модул  -Архангелите КАМАЕЛ и ХАНИЕЛ ви представят и сливат с ЛЮБОВ-та в един завършен вид- в житейски, земен, човешки и материален вид, и глобално- в Божествен
 • Шести модул -Архангелите РАЗИЕЛ и ЗАДКИЕЛ- разкриват Истини и Тайни с висша форма за приемане и усвояване на информация и развиване на Съзнание
 • Седми модул- Архангелите УРИИЛ и ГАВРАИЛ  ви направляват в житейския път и план, решенията, действията , сътворяването и промяната на кармата,съдбата, еволюцията
 • Осми модул-  Архангелите ЙОФИИЛ и  МИХАИЛ- за енергийната ви цялост и защита- в живота, тялото, семейството, домът и други ситуации, места и обстоятелства

Подробно описание за функциите на всеки Архангел вижте ТУК

Обучението се провежда на живо или онлайн , в групи /или индивидуално-при запитване/, за всеки модул, с дати, обявявени в  актуално/ и при сформиране на групи.
Всеки модул включва , предадени с теория и практика за 6 до 8 учебни /астрономически/ часа, разделени в три или четири дни -в делнични дни, или  в съботно-неделни курсове- в два последователни дни.Записването за участие се прави до 3 работни дни преди началото  на E-mail: silvisabeva@gmail.com  Подробности и потвърждаване за вашето участие , провеждане на обучението ще получите на подадения от вас имейл.
....
такса за участие: за един модул в курс: 222 лв
                            индивидуално - при запитване
                          ...
актуална дата за начало-виж
ТУК
или по телефон

-
Водещ: Силвия Събева
енергиен терапевт и канал за връзка с Висшите нива на Съзнание
За връзка и записване :
телефон :0888 996 889
 E-mail: silvisabeva@gmail.com

  Skype: silvisabeva1

 

 
Попитай КАК