» Програми
Програми с енергия
* Основен принцип за Програмите с енергия Е, че ако нещо не става -
   дори с енергия /Любов/, ТО СТАВА С ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ!  Програмите с енергия
   продължават от 8 до 15 поредни дни, с което концентрират повече енергия, за да
   постигнат "уплътняване" на целите /материализирането им/, към които са насочени.

ПРОГРАМИТЕ
включват поредица от процедури с енергия /8-15/ и помагат за постигането на конкретни цели. Енергията в тях е целенасочена, последователна и с продължително подаване,с което постига материализиране на целите им. Програмите са лесен и достъпен начин за придобиване на нови и благоприятни състояния за всеки човек, независимо от възрастта му /вкл.са подходящи за деца и бебета/, социална, или друга принадлежност и ориентация, И независимо от настоящото му състояние и място на което се намира-  провеждат се от разстояние до всяка точка на Земята, тъй като за енергията няма никакви прегради и ограничения.
Програмите са подходящото решение за вас:
- Когато имате потребности или желания с определени цели/виж още наименованието на програмата и целите под него в меню "програми" и "нови програми"/
- Следите препоръките си в Диагностика
- Усещате интуитивно, че са ви полезни
Програмите 
са част от Енергийното Лечение, което се извършва
с предварително обявени:


- начална дата;
- определен брой процедури; 
- точно времетраене, за  всяка от тях; 
- описани крайни цели. 

Програмите се осъществяват само дистанционно /от разстояние/ до всички точки на Земята, към предварително записаните участниците в тях. Протичат чрез насочена енергия към участниците по предварително създаден не-физически ефирен канал /от терапевта/, в деня и часа, които са предварително описани,  като се има предвид позицията на мястото, където се намира участника, в момента на осъществяване на процедурата. В програмите могат да участват едновременно няколко човека, без между тях да има каквато и да било връзка /родствана, емоционална, друга/, и БЕЗ да се нарушава притока на енергия към всеки един от тях.
 Енергията по програмите стартира в определен ден и час и включва конкретен брой процедури - така, както са описани, под името на всяка от тях.

Програмите помагат за постигането на хармония и равновесие, пречистване и обновяване на всички видове нива и тела в човека /участник в програмата/, в т.ч.- физическо, духовно, емоционално, мисловно и др. Както и лечебно- по смисъла на оздравяването на физически проблеми, заболявания, или други- на съзнателно или подсъзнателно ниво.
Името на всяка програма обобщава нейната насоченост /пр.: ХАРМОНИЯ, ПРОГРЕС, ЩАСТИЕ, МИР и т.н./, а целите, към които енергията в нея се стреми, са описани под конкретното наименование./пр.: хармонизира аурата и ефирните тела; помага за развитие на телепатия ; и т.н./
Дадени са, и се дават / в различни дати/ време-виж по-долу или в актуално/
в подкрепа на Земята и Човечеството във връзка с прехода и състоянието в Новата Ера, от Висшите Сили на Светлината-група 5 и Светия Дух ,  представени от Силвия Събева.
Извършват с правото на личен избор и свободна воля на човека, според Законите на Вселената, и реда за провеждане на Енергийното Лечение от разстояние.
Всеки човек може да избере една или повече програми, в които да участва, 
както и да ги съчетава с индивидуални процедури или други процеси по "енергийно лечение", духовни, физически или други практики, както и традиционна медицина.

Проявленията (усещанията) по време на програмите са индивидуални и зависят от личните качества на всеки участник, неговата готовност и еволюционното му развитие.
За да участвате в Програми с енергия, е нужно да сте запознати с тях /вижте описанието им в начална страница /
Свържете се със Събева  за да изразете лично вашето желание, за включването ви, или на ваше собствено дете /до 7 год.възраст/. Попитайте и поискайте пояснения  Диагностика, и друго, което ви интересува.


Актуалните дати за  начало на програмите се дават**
в края на предходния месец и се обявяват в "актуално".ПРОГРАМИ С  ЕНЕРГИЯ към настоящият момент, СА описани под страниците -
-"програми" -тук
и
"нови програми и енергии"-тук
За повече въпроси,връзка и записване,
попитайте по телефон 
0888 996889
Силвия Събева 

-----------
Услугите се изпълняват от разстояние до всяка точка на Земята
 по установения  ред. / 

Попитай КАК