» Енергийно лечение


Здравето и щастието ви са резултат от равновесието в ума, духа и тялото,
от правилното и равномерно протичане на жизнената и Божествена енергия.
Това е целта на Енергийното лечение- да постигне ред и мир в емоциите, мислите и чувствата,
да оздрави тялото, да се наслади душата ви от земното си съществуване,
да се извиси в развитието си, окрилена от Божествената енергия на  сила, мъдрост и любов.

Енергийно лечение от разстояние


Енергийното лечение от разстояние
е лесно, ефикасно и безвредно средство
за лечение и подобряване на здравето и щастието на всеки човек.

Прилага се успешно при всички заболявания и проблеми,
за хора на всяка възраст,  деца и бебета,
на всяко място и при всякакви условия.
То е напълно безвредно -без лекарства и странични ефекти,
ползва  чиста енергия и информация,
- лесно - провежда се дистанционно до мястото, където се намирате.

Енергийното лечение ви предава енергия и информация
за подобряване на физическото, психическо и душевно здраве,
на усещанията и състоянията, на чувствата и мислите ви.
Хармонизира пространството ви- дом, офис, вила, работно помещение и др.
Подобрява връзките и отношенията, събитията и ситуациите в живота.
Повишава качеството на живот, личната и духовна еволюция,
помага за осъществяването на желания и цели.

Прилага се ефикасно за решаване на всеки проблем и състояние,
при всеки човек  който лично пожелае това, и според реда за провеждането му.
Примери за болести, проблеми, състояния на физическо, емоционално-психическо,мисловно ниво, лекувани с Енергийно лечение ще видите ТУК / Резултати, отзиви и впечатления от хора, ползвали Енергийно лечение, преминали програми с енергия или други услуги от сайта ще видите ТУК, може да прочетете и да споделите в БЛАГОДАРЯ

Енергийното лечение включва :
 - Диагностика -
начална Информация,пояснява причините и начините за лечение/постигане на желаното
 - Индивидуално лечение
- физическо, емоционално- психическо, друго
 - Програми с енергия -
за конкретни резултати, лична и духовна еволюция
 - Лични сесии
- лечение в реално време
- Осъществяване на желания /
намиране на работа,партньор, дом; научаване на чужд език, успешно обучение, изпит; подобряване на фигурата, здравето, други/
Енергийно пречистване
- на хора, пространство и среда

 - Създаване на благоприятни ситуации
/
покупко-продажба на автомобил, дом, др.,раждане, сватба, сделка, операция, и др./

- Предаване на Информация- Послания, Насоки,
- Консултации
- други : уроци, семинари, медитации, други събития -вижте в
актуално" тук
Подробно описание на методите от Енергийно лечение вижте долу и от страниците.

Условията и реда за провеждане на услугите от Енергийно лечение, са лесни.
Като начало се свържете на живо или по телефон с енергиен терапевт Силвия Събева.
Изразете въпросът или желанието си, проблем, който имате /или за ваше дете на възраст до 7 години/.
Силвия има дългогодишен опит като енергиен лечител и "канал" за връзка-получаване и предаване на енергия и информация. Тя ще направи безплатно енергиен преглед и "проверка с канал" и ще ви насочи към  подходящите за вас възможности като услуги.
След това направите "заявка" за желаната от вас услуга в писмен вид /в имейл/.
В течение на енергийното лечение /пречистване, послания, др./ в подаденият от вас имейл ще  получите информация, послания, насоки, свързани с провеждането на услугите.

Всеки човек, без ограничения на пол, възраст, религиозна или друга ориентация,може да поиска услуги от Енергийно Лечение, като лично /по телефон/ изрази желанието си за това.
Изключение се прави за бебета и деца  на възраст до 7 години, хора в кома, невъзможност да говорят, и др.случаи, когато родители или близки предават желанието за лечение.!!! Попитайте в безплатна консултация при предварителен разговор по телефон./за контакти - тук /


Желанието за лечение е волята, готовността и намерението ви за промяната ви в положителен аспект.  Лечебните, пречистващи и балансиращи програми и процедури се извършват чрез енергиен терапевт /Силвия Събева/, който осъществява ефирен -не-физически контакт /"канал" /между Висшият Аз на човека, изразил желанието си и Висшите Сили, които ръководят лечебния процес, за предаване на енергия и информация.
В определени случаи- при наличие на негативна енергия, първо се прилага енергийно пречистване и тогава се преминава към същинското лечение и балансиране /независимо дали това са лични процедури, програми, изграждане на ситуации за сбъдване на желания, или друго/. Това се определя при предварителния разговор с терапевта /лично, по телефон.

Основно изискване за провеждане на енергийно лечение и балансиране е  да сте готови да промените живота си, тъй като всяко оздравяване е свързано с премахване на стари, и въвеждане на нови (полезни) навици, под формата на мисли, действия и поведенчески модели. Целият ви живот може да се промени, ако сте готови за промяна. Енергийното лечение подпомага процеса на подготовката за тази промяна по най-деликатния и подходящ за всеки човек начин.
Началото е с Диагностика


Диагностика -  Показва енергийния статут на цялостната ви човешка същност, към настоящият момент, Приоритетите и начините  за лечение /корекция, постигане на състояния или желания/, и подходящите насоки , съобразно личният ви еволюционен модел и възможности. Диагностика е официална информация, която се предава в писмен вид /в имейл/ , след желанието ви за извършване на Енергийно Лечение /лечение,пречистване и балансиране, желания и др./.  Извършва се от Силвия Събева /"канал" и терапевт /, след лично поискване и като начало за лечение и балансиране. Диагностика, обичайно ви предава Информация от позицията на Висшият ви Аз . В определени случаи Информацията се "снема" и предава директно от терапевта, и Е също достоверна.

Индивидуалното лечение включва енергийно лечнеие- от разстояние, и/или
Лични сесии- лечение в реално време!/повече за онлайн сесии вижте тук/ .
Извършва във време и последователност, избрани от участника, които предварително се съгласуват с терапевта. Обикновено, в процеса на лечение, чрез терапевта ви се дават персонални препоръки ,в полза на лечението ви, като: промяна в хранителните навици, въвеждане на положителни утвърждения, леки физически упражнения. В течение на личните процедури по лечение, може да поискате подаване на желания например: оптимална функция на стомаха и червата; лесно учене;
хармонични отношения; успешно развитие на бизнес/ - приключване на проект, и други.Програми с насочена енергия включват конкретен брой процедури, с определени цели /изброени под името на програмата/. В една програма може да участват много хора, като се провеждат по едно и също време за всички участници, във всяка част на Земята. Не е необходима каквато и да е връзка между участниците - родствена или емоционална. По време на лечебните програми всеки участник следва собствения си ритъм и начин на живот, като разчита на "вътрешните си прозрения" и интуицията си.

Датите на съответните програми за всеки месец са различни и се публикуват в "актуално" тук, непосредствено, преди началото на месеца в който се провеждат. Желаещите за участие в тях сами следят за актуални дати, насоки, препоръки, Диагностика, както и условията за участие.

Може да се включите едновременно в една или повече групови програми, и също да ги съчетавате с индивидуални процедури. Всеки родител с дете на възраст до 7 години, може да заяви желание за участието му, като свое естествено продължение, в Основните програми.
Програмите с енергия са начин за постигане на преход и състояние в Новата ера,
единство с Бог и Висшият Аз, духовна и лична еволюция!

Енергия за реализиране на Желания, Събития и благоприятни Ситуации
Изграждане на Ситуация - такава е всяка форма на действителността, която пряко или косвено ви касае, но в която участват и други енергийни същества /хора, животни/, събития и обстоятелства. Това може да бъде любовна връзка, купуване на автомобил, изпит, раждане, започване на работа или друго събитие, което може да се прояви в живота ви. С подкрепата на Висшият Аз на участника формулираме словесно и изграждаме ситуация, която напълно да отговаря на вашите стремежи, цели и желания, по най-благоприятен начин.

Енергийно пречистване – освобождава негативната енергия и я заменя с положителна. Използва се
като начало на лечебните и/или хармонизиращи процедури при хора или пространства.
При хора- в случаи на негативни състояния или нежелана намеса в личното пространство;
За Събития, пространства, сгради – при отрицателни и нежелани състояния;


Намерения - неподправена, безусловна и чиста форма на мисъл, която се реализира и материализира почти незабавно в Действителността. Намеренията могат да бъдат за подобряване на състоянието на физическо, духовно или емоционално ниво, за постигане на цели и стремежи. Чисто намерение е един от резултатите, който е част от Новата ера и се постига чрез Програмите в Енергийното Лечение. 
 
Енергийното Лечение обхваща програми на различно ниво, които прогресивно се извисяват. Към момента това са: 

Основни програми: ХАРМОНИЯ, РЕГРЕСИЯ, ПРОГРЕС - те са основополагащи за всички останали нива на развитие
Специални програми: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ, ПРОШКА - в тях може да се включите след преминаване на основните програми
Програми за усъвършенстване: СВОБОДА и ЛЕКОТА - за които е необходимо да сте преминали поне две специални програми.
Нови програми: МИР,АЗ СЪМ!, ЛЮБОВ, ХАРМОНИЯ и др.-които съчетават Новите енергии- Златна,Сребърна и Диамантена Енергия и Светлина, в част от тях участват Архангели, или други Божествено приближени Същества. Тези програми се допълват все по-често, а резултатите от тях се възприемат практически в реално време. Пълна информация за всички видове Програми ще видите в менюто от заглавна страница, или като маркирате  "програми" и "нови енергии ,програми"
 

Всяка програма постига състояние и съществуване с основна насоченост на названието си. Процесите на трансформация при всеки индивид са специфични и различни като времетраене и проявление, в зависимост от личното нивото на еволюционно развитие.Повече информация относно програмите ще намерите тук

Системата за Енергийно Лечение се осъществява и предава на Земята, чрез енергиен терапевт - Силвия Събева.

за контакти :
e-mail: silvisabeva@gmail.com
тел.: 0888 996889
-----
Услугите  се изпълняват от разстояние до всяка точка на Земята
 по установения ред./ 

-----------
Още за Енергия и Енергийно Лечение

Енергийното Лечение е уникално средство, което ви лекува, помага и насочва, където и да се намирате! Това е революционно нов подход за бързо и безвредно оздравяване и хармонизиране на всеки човек, вкл.деца и бебета,  за постигане на емоционално и душевно равновесие, и щастие. Съвършено лесно и достъпно за прилагане- Енергийното лечение се предава до всяка точка на Земята,където и да се намирате, то също е с доказани и проверени резултати напълно безопасно, базирано на древни методи и знания, но адаптирано към актуалните условия на нашето време, То съчетава и ви предава всичко, от което се нуждаете, и след като поискате това,
защото за енергията няма никакви ограничения

За всички  въпроси или желания може да попитате по телефон.
Безплатни консултации с "канал", записване и пояснения, се провеждат
всеки делничен ден от 9 до 9.30 и от 12 до 12.30ч по телефон:
0888 996889 - Силвия Събева

 

 

 

 Попитай КАК