» Силвия · Курсове и обучения


КУРСОВЕ
За по-добър живот, лична и духовна еволюция, повишаване на Съзнанието
За разбиране и ползване на енергия и Информация
връзка с  Висшият ви Аз, Духовните водачи,  Архангели и др.

 
1. ОСНОВИ НА ЖИВОТА / СЪЗНАНИЕТО

Има някои основни правила, които всеки човек трябва да знае за да има пълноценен и добър живот, да бъде здрав, успешен и щастлив, да се развива, напредва и реализира в живота , в земния и вечния си път; да знае, да вижда и разбира, извън ограниченията на разума и сетивата.

В курс Основи на живота /съзнанието научавате кои са те, и как да ги разбирате и
прилагате, така че подобрите съдбата си и качеството си на живот.
Някои от тях са Законите на живота и Вселената, правото на личен избор и свободна воля на всеки човек. Това разбиране ще ви помага както в ежедневието и в отделни области: здраве, работа, любов,отношения, пари,имущество, знания и други, за намиране на отговори, при постигането на желанията и решаването на проблемите,
така и  да повишите интуицията,вътрешните си прозрения, да знаете и "виждате" Истината, извън ограниченията на разума и сетивата си,глобално, причино-следствените връзки-
минало, сегашно, бъдеще, и при връзка с духовния свят.
Ще знаете кога, защо, как нещо ви се случва или може да очаквате да ви се случи,
какво и как можете да промените.

Курсът ви помага да разбирате : Диагностика, Насоки, Послания от Висшият ви Аз и Духовните водачи, Енергията и Информацията от Енергийно лечение, вкл. за лечение, постигане на желания-дистанционно и/или в реално време от сесии и консултации,провеждани чрез Силвия Събева /подробно ТУК/
Включва пояснения и примери,
с които ще облекчите и подобрите значително живота си. Да се освободите от товара и бремето на ненужни отговорности, емоции и чувства, за да сте по-здрави, съзидателни, градивни и свободни.
Пример за разбиране на правото на Личен избор и свободна воля е ,че както вие така и всеки друг човек може да иска, да решава и да променя само себе си и собствената си съдба и живот.

Курс "Основи на живота /съзнанието е началото и основата за следващите курсове и нива. Без него не може да преминете към приемане, разбиране и ползване на божествената и висша енергия, послания и информация, на глобалното съзнание и Висшия Разум, Висшият ви Аз, Духовните водачи, Архангели и други, както и за осъществяването на лечение и сътворяване - за вас или изобщо.

Обучението се провежда на живо или онлайн , индивидуално, или в групи , с включени 4 до 5 учебни /астрономични/ часа, разделени в 2 дни-при провеждане през седмицата, или с последователни часове / с пауза/-при съботно- неделни курсове. Курс в група се провежда с дати, обявявени в  актуално/ и при сформиране на групи.
! Ако не може да участвате в група в реално време  може да закупите Запис на курсовете по електронен път
след тяхното провеждане - поръчайте в контакти !!

Записването за участие се прави до 3 работни дни преди началото  на E-mail: silvisabeva@gmail.com 

...
такса за участие в група : 120 лв
индивидуално обучение :  280 лв
...
актуална дата за начало-виж ТУК или по телефон
...
водещ: Силвия Събева
за информация и връзка - тел.: 0888 996889

 

 


2. Курсове за разбиране и приемане на Информация, Послания
 -връзка с Универсалното Информационно поле /Акаша/
 -връзка с Висшият Аз /Духовните водачи, Бог

Когато  разпознавата гласа на Висшият разум, спирате да се тревожите за миналото или бъдещето, за работата, здравето си или друго. Разбирате и приемате себе си извън ограниченията на човешките си слабости, "виждате" глобалните значения и връзки,
може да променяте живота и съдбата си, да сътворявате, да сте в единство с Бог.

Обучението в курсовете ви дава възможности:
Да разбирате мисията си и личната си еволюция,
да знаете какво е правилно за вас,
да направлявате съдбата си в желаната и правилна посока,
да приемате и предавате чиста информация, да я разбирате ,
да ползвате енергия и информация -за вас , живота, други хора
да сте в единство с Бог /Висшият ви Аз, Духовните водачи/- за
постигане на намерения и цели, създаване на обстоятелства и събития в живота,
лечение на себе си, на други хора, приемане и разбиране на послания и информация
за вас, събития и хора, минало, сегашно, бъдеще,
и други ползи

Обучението се провежда в нива, като първо ниво е подходящо за вас самите, а чрез следващите нива може да помагате и на други хора.
Курсове за връзка с Висшият Аз се провеждат в групи или индивидуално,
след завършен курс "Основи на съзнанието, в последователни нива:

Първо ниво - Аз искам да знам! -знаете кога , какво ви предстои

Второ ниво - Аз имам, аз мога - разширявате възможностите си за знания, успехи, постижения
Трето ниво - Аз и Бог сме едно- лекувате, променяте, сътворявате в единство

 

Всяко ниво включва обучение  с теория и практика.

Пояснения за същността на Висшият ви Аз вижте ТУК, на Духовните Водачи - ТУК

Обучението се провежда на живо или онлайн , индивидуално или в групи , с включени 4 до 5 учебни /астрономични/ час за едно ниво, разделени в 2 дни-при провеждане през седмицата, или с последователни часове / с пауза/-при съботно- неделни курсове. Курсът се провежда с дати, обявявени в  актуално/ и при сформиране на групи. Записването за участие се прави до 3 работни дни преди началото  на E-mail: silvisabeva@gmail.com  Подробности и потвърждаване за вашето участие , провеждане на обучението ще получите на подадения от вас имейл.
...
такса за участие в група : за едно ниво: 120 лв, за трите нива- 280 лв
 индивидуално- пълно обучение с трите нива- 550 лв
...
актуална дата за начало-виж ТУК или по телефон
...
водещ: Силвия Събева
за информация и връзка - тел.: 0888 996889 

3. Курсове за работа и връзка с АРХАНГЕЛИ и Висши Същества
ви дават възможност да изградите връзка с Архангели /Висши Същества, с която си взаимодействие. Ще се научите чрез тази връзка да приемате и предавате специфичната енергия на всеки от тях, както и чиста информация, които да разбирате  и ползвате, да  създавате обстоятелства и събития в живота си , да се лекувате и/или да помагате на други хора.
     Обучението в курсовете се извършва след завършен курс "Основи на съзнанието", разделено в модули, всеки от които ви представя съответните Архангели /Висши Същества/ в последователни стъпки, до усвояването на единство и взаимодействие с тях.
Това са теория и практика за:

 • Запознаване и пояснения за спецификата и функциите на съответния Архангел /Висше Същество. Виждане, чуване, усещане и възприемане на енергията и вибрацията им, чрез "канал" и медитация за приемане на връзката.
 • Създаване на лична връзка за снемане, приемане, предаване на информация:     въпроси-отговори, послания, насоки, препоръки
 • Работа-постигане на единство за изграждане и сътворяване, създаване на обстоятелства, събития, лечение и други

 

Подробно описание за СЪЩНОСТТА и функциите на всеки Архангел вижте ТУК

 

Всичко това и повече постигнете при връзката с Архангелите, според Божествения ред, Законите на живота и Вселената, правото на личен избор и свободна воля на всеки човек
и висшето знание, което сте усвоили при обучението в курсовете /вкл. Основи на Съзнанието/
Курсовете за работа и връзка с Архангели включват следните модули:

 

 • Първи модул- Архангелите МИХАИЛ и ГАВРАИЛ - с основни характеристики- създаване на добра основа и защита в житейски и духовен, материален и нематериален вид. Основа за приемане, предаване, боравене с енергия и информация
 •  Втори модул - Архангелите МЕТАТРОН и САНДАЛФОН- създават връзката Човек-Земя-Небе, които са основите на съществуване в  житейски план. Висша форма на общуване и познания, за заземяване и материализиране на цели.
 • Трети модул-  Свети Дух, Света Богородица/Божествената майка/ Христово Съзнание, представя центъра на ЛЮБОВТА-в тялото, житейски, духовен, Божествен вид и план

 

/Втори и  и трети модул създават  триединството - в човека, в житейският и земен път, както и в глобален вид, както в личен така и в духовен и Божествен план./Подробно описание за функциите на всеки Архангел вижте ТУК

 

 • Четвърти модул– Архангел РАФАИЛ- развитие и проявление на здравето, лечение и оздравяване, възстановяване на тъкани, и др.
 • Пети модул  -Архангелите КАМАЕЛ и ХАНИЕЛ ви представят и сливат с ЛЮБОВ-та в един завършен вид- в житейски, земен, човешки и материален вид, и глобално- в Божествен
 • Шести модул -Архангелите РАЗИЕЛ и ЗАДКИЕЛ- разкриват Истини и Тайни с висша форма за приемане и усвояване на информация и развиване на Съзнание
 • Седми модул- Архангелите УРИИЛ и ГАВРАИЛ  ви направляват в житейския път и план, решенията, действията , сътворяването и промяната на кармата,съдбата, еволюцията
 • Осми модул-  Архангелите ЙОФИИЛ и  МИХАИЛ- за енергийната ви цялост и защита- в живота, тялото, семейството, домът и други ситуации, места и обстоятелства

 

Подробно описание за функциите на всеки Архангел вижте ТУК

 

Обучението се провежда на живо или онлайн , в групи /или индивидуално-при запитване/, за всеки модул, с дати, обявявени в  актуално/ и при сформиране на групи.
Всеки модул включва , предадени с теория и практика за 6 до 8 учебни /астрономически/ часа, разделени в три или четири дни -в делнични дни, или  в съботно-неделни курсове- в два последователни дни.Записването за участие се прави до 3 работни дни преди началото  на E-mail: silvisabeva@gmail.com  Подробности и потвърждаване за вашето участие , провеждане на обучението ще получите на подадения от вас имейл.
....
такса за участие: за един модул в курс: 180 лв
 ОТСТЪПКИ ЗА ПЪЛНО ОБУЧЕНИЕ И индивидуално - при запитване
                          ...
актуална дата за начало-виж
ТУК
или по телефон

-
Водещ: Силвия Събева
енергиен терапевт и канал за връзка с Висшите нива на Съзнание
За връзка и записване :
телефон :0888 996 889
 E-mail: silvisabeva@gmail.com

 

  Skype: silvisabeva1

 

 

 

 

 

 
Попитай КАК