» Блог · Негативни и позитивни връзки и отношения


08/06/2022 - 12:08 в Статии
      

Ние сме в постоянни връзки и отношения с другите хора, затова за всички нас е хубаво те да бъдат свързани с приятни чувства.
  Когато искате да имате добри и хармонични отношения с хората ви трябват две неща- чисти намерения и хубава енергия. Това не винаги се получава и не винаги е трайно. Понякога при отношенията с хората се пораждат не-гативни връзки, които остават дълго време във вас като мисли, чувства, спомени и др, . Те са причина да имате конфликти с хората, да не можете да си намерите партньори или приятели и полезни хора /клиенти/ или да имате други проблеми с хората в краткосрочен или дългосрочен аспект. Независимо дали  отношенията ви касаят връзките ви с близки и роднини, семейство -мъж, жена, дете, майка, баща и други близки, или не толкова близки-приятели, колеги- както за вас, така и за другите хора е хубаво да бъдат основани на доверие, любов и разбирателство.

Това може да стане, ако първо се разделите с пречките и негативните връзки,
стоящи във вас и вашето енергийно поле, което може да постигнете с 
методите и ръководството от курса /семинар/ за ПРЕКЪСВАНЕ НА НЕГАТИВНИ ВРЪЗКИ и създаване на позитивни- Това ще промени не само отношенията
и връзките ви с хората,но също ще създаде основа за повече успехи, здраве
и удовлетворение от живота ви във всяко отношение!

Преди да прочетете и започнете да правите методите в курса за
Прекъсване на негативни връзки, моля да се запознаете с някои
основни правила, които определят живота ви – този на земята сега, и живота ви изобщо, по смисъла на духовната и душевната ви еволюция, както и тази на дру-гите хора!

Първо и основно правило в живота ви и този на всеки човек е
правото на свободна воля и личен избор! Това означава, че всеки човек има соб-ствена съдба, която сам може да избира и решава как да ръководи или променя.
Никой няма право да се бърка в личния избор и решенията на друг човек, независимо колко му е близък /майка, дете , др./, ако човекът сам не е поискал и позволил това. При отношенията между родители и деца, напр.майка-дете, тези прави-ла са подобни, с малки разлики докато децата са обща аура с майките си- на въз-раст до около години, и докато не са самостоятелни- приблизително до 7-8 го-дишна възраст, след което е нужно да се следят общите правила.
В случай на намеса в личното пространство-личния избор и правото на лична во-ля към който и да е човек, трябва да се потърси помощ /от Енергийно лечение/
Тази Истина и правила ще ви помага да разбирате практиките от ръководството на курса /семинара/ всички досегашни събития в живота ви, както и следващите събития , взаимоотношения и връзки.
За да запазите личната си сила /енергия/, трябва да разбирате, че тя е ваша и ви принадлежи, както и това, че вие самите можете доброволно да позволите на ня-кой /човек/ или нещо /ситуация, спомен,др./ да ви я отнеме, или да позволите да изтича от вас, когато имате негативни връзки и пробив на аурата. /вижте курс за възстановяване на аурата/.
Това ще рече, че колкото повече се занимаваш с неща, които са извън твоите правомощия,
с желанията си да контролираш или съдиш/обвиняваш, осъждаш/ хора, ситуации и т.н. ти изчерпваш силата си, защото това НЕ Е в твоите права. Твое право е да пазиш себе си и да се грижиш за собствената си цялостна вът-решна връзка /твоята връзка е между ума-духа и тялото ти-в един общ вид/.

Външните връзки се изграждат между теб, хора, ситуации, действителност и др.
За да имате, поддържате или създадете съществуващи или нови връзки, не оз-начава да се разделите с хората, а само да прекъснете негативните връзки, което води до естествено създаване на хармонични отношения.
Това постигате с курс Прекъсване на негативни връзки!

За да поискате преглед и проверка на енергийното си състояние,
наличие на негативни връзки или проблеми, и
за поръчка на Курса за Прекъсване на негативни връзки, за Здрава Аура,
пишете или се свържете със Силвия Събева

E-mail: silvisabeva@gmail.com
или на телефон , Viber, Whatsapp ,Telegram 0888 996 889Няма отзиви

Вашият коментар по темата:

*Антиспам въпрос - моля отговорете използвайки само цифри!
Колко е 10 плюс 15?


<<< назадПопитай КАК