» Силвия · Послания- месечни Архив · ноември - декември 2017


НОЕМВРИ- ДЕКЕМВРИ 2017
Ако през есента септември - октомври намираме в земята "Златната енергия"
под формата на благодат - от кошовете с плодове и даровете й...
ТО в енергиен план използваме "Златната енергия" като „трамплин” за  изравняване с
по-фината и чиста, но по-здрава Диамантена енергия и Светлина!
Това ни дава почва за запазване на цялостното ни единство
в суровите условия на „зимата”**
НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ
когато „слънцето” е слабо!

**Пълното послание за периода септември-декември 2017г. виж най-долу
 

 

ДЕКЕМВРИ


Онлайн лични сесии С КАНАЛ В РЕАЛНО ВРЕМЕ!
5, 12, 26 - със Светия Дух / Христовото съзнание (тук)
7, 14, 27 - с Висшият Аз /Духовните водачи


от 15-ти до 25-ти: НЕРАБОТНИ ДНИ

Изпълняват се единствено поетите ангажименти по програмите, и /или лечение!

ДЕКЕМВРИ  с енергията на​ Светия Дух и Христовото Съзнание:

Единство в сила и любов, мъдрост, проявление и действие!
пълното послание за Декември тук

През Декември лична връзка със Светия Дух и Христовото Съзнание постигате чрез
:

МЕДИТАЦИЯ
ЗЛАТНА СВЕТЛИНА
10.12.2017 - Онлайн по Скайп
Краен срок за записване 8.12.

Провежда се с КАНАЛ В РЕАЛНО ВРЕМЕ,
и персонален канал към участниците.
Повече за медитацията с канал тук
Онлайн Лични Сесии

със Светия Дух и Христовото Съзнание
5, 12, 26
лечебно - балансиращи и благоденствени сесии
с КАНАЛ В РЕАЛНО ВРЕМЕ.
Провеждат се само във вторник
с предварителна заявка и записване,
според условията и реда. Подробно тук.

Онлайн Лични Сесии и Консултации
с Висшият Аз/ Духовните Водачи
7, 14, 27
в часовете от 10.30 до 12.00  и от 17.30 до 18.30ч.,
от 30 до 45 мин с КАНАЛ В РЕАЛНО ВРЕМЕ.
С предварителна заявка и записване,
според условията и реда. Подробно тук.


 
 
За трайни, позитивни резултати получавате енергия и информация с Програмите с енергия в поредица от дни (12-15) с програмите с енергия,  където и да се намирате! С допълнителнението на Диамантената и Златна Светлина, под съпровода на Христовото Съзнание и Светия Дух само през Декември 2017, ще имате удоволствието да се насладите на програмите:

ХАРМОНИЯ - 12 дни
Начало 12.12.2017
Краен срок за записване 8.12.2017

С енергия за  равновесие - във вас и всяка област от живота ви.
Двойката 12 подсказва допълнителни възможности за вашият завършен цикъл.
Това ще ви се отрази благоприятно както в отношенията, така и в работата, в тялото и здравето, в личният живот, мечтите.
Подробно тук

Програма Аз Съм
Начало 22.12.2017
*лекува*дарява*пречиства
*сътворява* с нова чиста енергия Златна Светлина и Светия Дух
Краен срок за записване 8-15.12.2017

Подробно тук

РИТУАЛ "Ново начало" КЪМ ПРОГРАМАТА -
на 6 януари 2018 Година, подробно ТУК

 
 
 
 
 
НОЕМВРИ
**Пълното послание за периода септември-декември 2017г. виж най-долу


Ноември с Архангел МИХАИЛ,
носител на Божествена енергия и сила!
Името му означава Като Бог!
При връзка с Арх.Михаил приемате енергията му за да постигнете по-добро ниво на здраве,сила и успехи. Помага също за лечение, при стрес, за защита и спокойствие, увереност и сила,
за позитивни резултати на желанията ви.
пълното послание за периода ноември-декември 2017- тук
п
одробно за Архангелите, функции, значение, ще видите от ТУК
 
Ξ През Ноември 2017  лична връзка с Арх. Михаил постигате чрез:
- Он лайн Лични сесии 7,14,23,28.2017 - провеждат се в реално време в СКАЙП, 
- Он лайн медитация 10.11.2017 - провеждат се в реално време в СКАЙП,
- Програмите с енергия ПРОГРЕС 11.11.2017 и ЗДРАВЕ 22.11.2017
 
Извънредно през ноември 2017г програмите се провеждат с Архангел Михаил и Диамантена енергия и Светлина. За трайни, позитивни резултати където и да се намирате,  с енергийни процедури в поредица от дни/12-15/, и извънредното участие на Арх. Михаил
Повече за Златна Светлина тук, за  Диамантена Светлина тук.
 

Програма ПРОГРЕС с начало 11.11. до 22.11.2017 / 12 поредни дни с енергия
За сила и възход, творчески, материален и духовен разцвет!
Силата на двойно 11 - от началната датата, усилват многократно  информацията,  описана като цели под името на програмата, и стремежите на енергията в нея. Подробно за програма ПРОГРЕС ТУК 
*записване за участие в програма ПРОГРЕС за вас, или децата ви може да направите до 9 ноември, 2017г.!

Специална програма ЗДРАВЕ - с начало 22.11.2017. /15 поредни дни с енергия
За обновяване, възстановяване на клетките и тялото, за здраве, дълголетие и подмладяване! За да бъдете и останете по-здрави сега и за дълго!!
Влиянието на числата 22 и 11 от началната дата - значението на които са божествени числа, оказва влияние към усвояването й! Подробно за програма ЗДРАВЕ ТУК
*записване за участие в програма ЗДРАВЕ за вас, или децата ви може 
да направите до 20 ноември, 2017 г!
----------------------------------- 
Онлайн сесии и Медитации /лечение и балансиране, предаване на енергия информация в реално време/ се провеждат в СКАЙП С КАНАЛ В РЕАЛНО ВРЕМЕ, и персонален канал към участниците! Часовете и местата са ограничени!


- Медитация с Арх.Михаил на 10.ноември /петък/ от 21.00 ч /бг време/. Медитация с канал в реално време с Арх.МИХАИЛ, и персонален канал към участниците. Подробно ТУК.
- Лични сесии с Арх. Михаил- на 7,14,23,28 , в часовете :10,11,17 и 18 ч. /бг/. Личен контакт, канал с Арх. Михаил в Лични сесии - лечебно - балансиращи и благоденствени сесии в реално време. Провеждат се само във вторник с предварителна заявка и записване, която тече от сега, според условията и реда.
- Лични сесии и консултации с Висшият ви Аз /Духовните водачи-
 на 2, 9, 16, 23, 30 ноември, в часовете : 10.30, 11.15, 17.00, 17.45. Подробно ТУК.
Aбонамент- с 4 поредни сесии може да направите сега, с отстъпка от цената*
Заявки за участие може да направите сега, и при наличието на свободни часове /за сесии/, места /за медитацията/
 

С ДОСТИГАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ С ДУХА, приключваме годината, за да подготвим нова страница към „книгата на щастието си” и Новата Година!

Това постигаме с единство, Сила и защита, с програмите с енергия през ноември и декември и личните насоки- в план, самостоятелно или придружени с медитации и други практики /уроци/ , и /или като част от програмите с енергия

 

ДЕКЕМВРИ - Светия Дух и Хростовото Съзнание /виж тук/- 
единство в сила и любов, мъдрост,проявление и действие

-медитация Златна Светлина и Аз съм-съзнание /присъствие

на 10.12. /неделя/ от 21 до 22 ч

програмите ХАРМОНИЯ - 12.12.2017 /виж тук/

програма АЗ СЪМ -20.12.2017 /виж тук/

-програма Аз съм! - с включена безплатно медитацията „Златна Светлина”

----

********

Послание септември- декември 2017г.
Ако през есента септември -октомври намираме в земята "Златната енергия"
под формата на благодат - от кошовете с плодове и даровете й -
в зимниците (хамбарите), които сме събирали сега и през отминалото лято,
ТО в енергиен план - в духовно отношение,
ще използваме "Златната енергия" като „трамплин” и средство,
за постигане и изравняване с по-фината и чиста, но и здрава 
Диамантена енергия и Светлина!
Това ни дава почва за запазване на цялостното ни единство
и в суровите условия на „зимата”** ноември-декември когато „слънцето” е слабо!
(**пряко или косвено - като епитет и прилагателно,но и в житейско и в духовно измерение)
Пречистване и Заземяване,Възход и Лекота!
Канализиране и конкретизиране на Целите, Енергията,
Информацията за сбъдване/реализация и за изравняване
с енергията „Аз”- на Бог-единство, Аз-Съзнание и Аз-присъствие.
В процесите на прехода и подготовка на Съзнанието и Духа,
на тялото и на ума, ще ни помагат
сесиите и програмите с енергия с Архангелите и Духовните водачи
С ДОСТИГАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ С ДУХА,
приключваме годината, за да подготвим нова страница
към „книгата на щастието си” и Новата Година!

* 

-
В кристалната решетка на Земята настъпиха поредица и множество промени, които продължават, и ще продължат до пълното изграждане на Диамантена решетка и структура.Затова и нашите усещания -възприятия и действия са продиктувани от части от промените в енергиите на Земята, и личното ни отношение-към нея и към нас самите. С това развитие и разширяване на границите и енергиите на Земята се дава нов модел на поведение и съществуване, и ново възприятие на цялата действителност. И ако до сега сме съществували и пребивавали в линейно измерение /минало-сегашно-бъдеще/, то новият модел е предпоставка и ни дава начини за пребиваване и съществуване в единство- в три-измерен вид. И именно това е новият модел за пребиваване и преход на Земята,и с него можете да идвате и си отивате, да пътувате в различни области и измерения не само на Земята, но и в отделни области от цялата Галактика, и да останете когато и където искате, без притеснения, че няма да се върнете.
Това е само част от трансформацията на Земята и на вас самите,защото общата и цялостна потребност продължават да търпят промени- в разширяването им- в многоизмерен вид- по форма, плътност, вид...което предполага още множество промени, в които пряко или косвено участвате /съзнателно, или от-части/ и вие. Затова и личното ви отношение към личният ви преход и възход е в ход и сила именно сега, тъй както прехода и състоянията на Земята.И вие можете по-цялостно да възприемете единството си /с Бог , Земята ,с вас самите/ промените и прехода- чрез Диамантената Светлина. /от Послание за периода септември- декември 2017г/
Силвия Събева

 


Попитай КАК