» Силвия · Консултации и лични сесии


Лични КОНСУЛТАЦИИ и СЕСИИ
с Висшият ви Аз /Духовните водачи/ Висш Същества /Архангели

с канал-  директна връзка чрез  Силвия Събева

За какво служат, помагат сесии и консултации?


За всичко, което ви се случва има причина. Здравето  и щастието ви са отражение на енергийното ви състояние.  Вашите представи и разбирания, емоциите, чувствата и мислите ви създават "енергиен кръг" и образ във вас и около вас. С течение на времето, при продължително повтаряне на определени мисловни, емоционални състояния и навици те започват да се материализират и създават вашата физическа действителност- тялото ви и житейските събития.  Създават вашият образ и модели това което сте- като тяло, поведения и действия и което ви се случва в живота.
Началото на сесия или консултация е с енергиен преглед-Силвия Събева  "разчита" енергийно-информационното ви състоение /мисли, чувства, аура или др/ и ви предава тази начална информация, която отговаря на следващата част- насоките и посланията.
Създава връзка с Висшата ви същност и ви помага за формулиране на въпросите, желанията, както и за приемането на посланията или енергията от тях, защото:

насоките и информация, които получавате в течение на сесия и консултация са от позицията на Висшият Разум /Бог/Висшият ви Аз, Духовните ви водачи. Те съществуват многоизмерно, над линейно време- минало-бъдеще, знаят, виждат състоянията, причините и перспективите ви. Съобразени са с правото на личен избор и свободна воля на човека, законите на Вселената и други духовни правила, валидни също и за живота на земята, които вие не сте длъжни да знаете, затова Силвия ви помага да разберете, чрез посланията.
! всяка сесия и консултация се записва и може да се прослушва многократно, докато ви е полезна

Щом сесии и консултации се предават с канал и са свързани с послания от Висшия разум, каква е разликата между тях?


В  консултация
или лечебна / хармонизираща сесия
може да имате едно желания, въпрос или проблем, който ви касае пряко,
независимо от естеството му:

ЗДРАВЕ - ТЯЛО, МИСИ, ЧУВСТВА, ЕМОЦИИ
ЛЮБОВ, ОТНОШЕНИЯ ,РАБОТА , ПРОЕКТИ, СДЕЛКИ
ДОМ, СЕМЕЙСТВО , ДЕЦА , ОБУЧЕНИЕ, ИЗЯВИ, ТВОРЧЕСТВО
ЛИЧНА И ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ / или ДРУГО,

Консултации ви дават точна информация и насоки по въпросите, които ви интересуват.  Помагат да намерите най-подходящите за вас условия като: време, място, хора, обстоятелства,за постигането на желанията ви.
Показват ви причините и пречките довели до проблемът- вашите представи и разбирания, мисли, чувства, състояния, емоции и поведение. Дават ви решения и и начините - как, кога, с какво и как да ги преодолеете, да повишите енергийното си състояние, за да постигнете удовлетворение.
Е
дна консултация продължава до 30 мин.,или от 30 до 45мин. когато искате 
допълнителни услуги към нея, като: изчистване, зареждане на вода, лекарства, и други.
Консултациите най-често са: - здравословни; - за насоки и предаване на послания;
- за решаване на проблеми; -
за постигане на желания; - финансови и бизнес насоки;
 - за бременни, деца и родители; - за връзка с душата на покоен /и други

Повече за : Здравословни консултации виж ТУК
Консултации за бременни,зачеване, деца, родители.- виж ТУК

Лични Сесии ви предават едновременно енергия и послания
Това са лечебни и /или балансиращи процедури, от които незабавно се подобрява състоянието ви. Протичат онлайн, в реално време, като ви предават лечебно-балансиращи енергия и информация, която веднага ви въздейства, както и в последствие, когато прослушвате записа на сесията. Резултатите от една сесия са свързани с потребностите ви:
- подобряване на здравословното състояние;  спокойствие и равновесие; знания и мъдрост, повишаване на общата вибрация и усещания.
На физическо, психично и емоционално ниво винаги усещате подобрение, в определени сучаи в течение на една сесия напълно се премахва здравословен или емоционален проблем, понякога това се постига за няколко поредни сесии /с абонамент/
Сесиите ви помагат при всяко заболяване или проблем, независимо от тяхната причина или продължителност. 
Сесии с абонамент постигат трайни позитивни резултати по желанията, целите и състоянията ви /емоционално-душевни, здравословни/ като ви предават последователни
послания, енергия и информация, с които постигате полезни, хармонични чувства, състояния, познания. Ставате готови за осъществяването на желанията ви.
Сесиите служат също за-
- духовна еволюция, директна връзка с Архангели или други Висши същества
- емоционално-мисловно-душевно-физическо балансиране
-постигане на нови - хармонични модели на мислене, разбиране и поведение,
 - постигане на желания, благоприятни и хармонични състояния и събития

Сесиите ви предават енергия, Послания и препоръки, или практически насоки, действия, разбиране и поведение,др./, които ви дават:
отговори на въпроси, начини и подходи с които да постигнете желанията си, да подобрите здравето, нови и полезни словесни, мисловно -емоционални модели, действия - масажи, дихателни или физически упражнения, или друго /от позицията на Висшата ви Същност/. 

Енергията и Информацията които получавате- чувате, изпитвате в сесията, се предава чрез "канал" /ефирна-енергийно -информационна невидима връзка/, от Силвия Събева до вас чрез:
 Висши нива на Съзнание /Висшият Ви,Духовните водачи, Архангели /

Сесиите са еднократни, терапевтични, с абонамент.
Протичат индивидуално, с продължителност от 30 до 45 мин.

ПАРАЛЕЛ между сесия с Висшият Аз и сесия с Архангел или друго висше същество/същност
пояснения като пример за сесии със Светия Дух
ПАРАЛЕЛ и пояснения за Лични сесии с Висшият Аз и сесии със Светия Дух, Христовото Съзнание
-Всяка сесия е уникално преживяване, което ви дава едновременно енергия, послания, насоки и това, което ви е нужно В РЕАЛНО ВРЕМЕ и в последствие. Разликата в сесии с Висшият Аз и други Висши енергийни същества и същности- както е Свети Дух е в енергията и вибрацията. Висшият ви Аз и Духовните водачи имат по близка и позната до вас самите същност и сесиите с тях обичайно протичат като при среща с много близко до вас същество. Включително и при предаване на посланията ви говорят с по-познати за вас думи и изрази. При сесии със Светия Дух и Христовото Съзнание /или с Архангели и др.висши същества/ обичайно след като обсъдите желанието или проблем- обект на сесията, почти незабавно започва лечебния и трасформиращ процес, като почти не се говори- по-рядко ви се дават пояснения, и повече се осъществят процесите. Дори да има думи, с които се предават посланията те са трансформиращи и лечебни, а не поясняващи. Енергията и вибрация при подобни сесии се различава от познатата ви. Поради липса на по-точно определение мога да ги нарека по-фини и по-висши. Сесии с Архангели или други светли и висши същества, както със Светия Дух се провеждат рядко, в конкретно време и при определени условия, затова и се приемат за по-специални. Сесии със Светия Дух и Христовото съзнание ще се провеждат само през м.Януари т.г.или в друго време, обявено в актуално от сайта на Силвия Събева /тук/
 
Сесиите биват терапевтични , лични, с абонамент
Подходящи са за постигане на трайни позитивни резултати при постигането на желания, подобряване на състоянията или по-високи  резултати или цели.
Терапевтични сесии - в случаи на трайни неприятности, несгоди, страхове, стрес, притеснения, здравословни, финансови, лични и други  проблеми. Постигат трайно стабилизиране на чувствата и състоянията. Изграждат благоприятни мисловни, физически и емоционални навици.
Сесии за лична и духовна еволюция; Нова Ера, Нови енергии
Включват всички характеристики на личните сесии, с непрекъснат канал с Висшият Аз, Архангели или други извисени същества на човека за провеждане на съвместни практики и медитации, отчитане на резултатите и постиженията и др.
Сесии с абонамент - 4 процедури, проведени в рамките на един календарен месец,  ви дават: Последователност в разбирането и усвояване на лечебните процеси и насоките;
Постигане на  трайни позитивни резултати;
Безусловност и освобождаване от грешки и предположения
-сесии с абонамент имат предимство при запазване на час и отстъпка в цената.ЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ и СЕСИИ се провеждат онлайн или на живо
след предварително записване на час по телефон и запазването му с предплащане /виж долу/.  Онлайн консултации се провеждат по СКАЙП/където и да сте- в страната,чужбина/
Консултации на живо -
се провеждат в различни градове, с дати, обявени ТУК/ ,
Лични сесии се провеждат само онлайн  еднократно или с абонамент.


Консултации и сесии са свързани с  енергийното лечиние от разстояние -
Допълват го и ви помагат да възстановите душевно -емоционалното си и физическо здраве и самочувствие, както и на децата ви; да повшите личното си и духовно знание и еволюция, личните, материални и морални ценности и благоденствие в живота, да постигате желания.

УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

Сесии и консултации се провеждат в дни и часове, обявени в "актуално тук",или при запитване
Извършват се след  предварително записване по телефон, с цел - проверка на енергийното ви поле и състояние.
!!!* При наличие на негативна енергия /енергийно замърсяване/ , първо се извършва "енергийно пречистване", след което може да се извърши сесия или консултация!!!- виж тук/
* Запазване и потвърждаване на час, става след подадена заявка, с п
редплащане на услугата според обявените цени-виж тук /до края на следващия ден, в противен случай се приема за свободен!

*Ангажиран и не спазен час се таксува и приема за изпълнен!
* Предплатените услуги са валидни за изпълнение, и се извършват в рамките на до един месец!
*При извънредни ситуации услугите и тяхното изпълнение се съгласуват придварително по телефон.

 ПРЕПОРЪКИ и ПОДГОТОВКА  за провеждане на онлайн лични сесии и консултации в 3 стъпки
1.ПРЕДВАРИТЕЛНО
- свържете по телефон със Силвия Събева за "проверка", записване на час и дата за провеждане на личната ви сесия / консултация
- изпратете  "покана" за връзка на  Skype: silvisabeva1
- след потвърждаване на връзката, на същия адрес пратете вашата "заявка" за провеждането на услугата
2. ПРЕДИ НАЧАЛОТО
- вземете лист и химикал за записване на посланията и насоките, които ще получите

- по възможност си пригответе записващо устройство
- проветрете  и си създайте приятна атмосфера  в помещението, в което ще бъдете в течение на сесията /консултацията
3. като НАЧАЛО и в ТЕЧЕНИЕ на сесията /консултация
- осъществете връзка с Skype: silvisabeva1  в потвърдения ден и час
- задайте вашият въпрос, желание или потребност
- отпуснете се и слушайте насоките-вашият "канал" Силвия Събева ще ви съдейства и насочва през цялото време
Допълнителни възможности и препоръки за преживяване на сесия с Архангел
или друго Извисено или Божествено Същество /Същност

- ако приемате лекарства- пригответе ги при вас, и помолете "каналът" за пречистването и зареждането им
- пригответе си чаша или малка бутилка с вода, която "каналът" да зареди в течение на сесията
- вземете картата "природа" с прилежащият цвят на съответния Архангел /описан на гърба й/
ФИНАЛ
ВАЖНО  е да знаете, че всяка сесия, която сте записали, ще активира цялата енергия, която е протекла в нея, всеки път, когато прослушвате записа! Така ще имате възможност  многократно, и според желанията ви за време или място да се наситите с прекрасните Енергия и Информация от личната си сесия!!

За повече въпроси, връзка и записване, моля свържете се
на тел.: 0888 996889
от 9 до 9.30ч и от 12 до 12.30ч. в делнични дни

------------------------------------------------------------------------------

ВПЕЧАТЛЕНИЯ и ОТЗИВИ за Лични сесии и консултации
може да прочетете и напишете ТУК
или в "БЛАГОДАРЯ" 
ТУК

............................
Курсове и обучение  за връзка  с Висшият Аз, Духовните водачи, Архангели и Висши Същества
Индивидуално или групово обучение           Записване,подробно- контакти или ТУК
,

.........................
Примери за въпроси в консултации по различни теми:

тема : работа, бизнес, имущество
- кога ,къде, как да кандидатствам, започна работа
- кога е подходящото време за извършване на сделка
- кой да избера като партньор
- кога и къде да стартирам бизнеса си
- кога и как да продам най-успешно имота си (движимо или недвижимо имущество
тема : здраве
- с какво и как да подобрите здравето си: видове лечения, медитация, спорт,
йога, дихателни или физически упражнения,хранителни навици, аромати, цветове, друго
- кои са подходящите за вас: начини и средства за лечение, повишаване на тонуса и жизнената ви енергия, емоционално-душевното състояние,
- отслабване, подобряване на тялото и фигурата
◦ преодоляване на стрес, депресия , негативни състояния


тема : деца, родители, бременни:
- правилен режим и състояние на майката, детето/хранителни, емоционален баланс, физическо състояние/
- кога и как да се осъществи самото раждане / естествено, оперативно, наблюдаващи екипи, време, място, заведение
-влияние на името, мястото и датата на раждане върху живота и съдбата на детето
- творчески заложби и потенциал на детето
- избор на учебно заведение; реализация
- отношения в семейството /още за деца и родители виж ТУК
-------------------------------------------
www.silviyasabeva.com


 Попитай КАК