» Програми с енергия · Нови Енергии, Програми


Нови Програми / Нови енергии / Нова Ера

Новите Програми с енергия
са част и връзка с Новите Енергии:

Златна Светлина, Златен Делфин, Диамантена Светлина.
При участието си в Новите програми с енергия, приемате от новите енергии
и качествата им, характерни за прехода и състояние в Новата Ера.

Подробно описание на Програмите ще видите в страниците под настоящото меню.

Новата Ера е състояние, в което Земята преминава, и като нейни обитатели-част от хората, наричани в сайта Човечество. Промяната -преход и състояние в Новата Ера са част от Вселенския еволюционния модел и план за Земята и Човечеството.
Характерни състояния за съществуване в Новата Ера

ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО ВЕЧЕ НЕ СА СЪЩИТЕ - излизате от образа на битието, от ограниченията на пространството и времето. ВИЕ РАБОТИТЕ И ТВОРИТЕ В МОМЕНТА. СЕГА-това е нова реалност в която няма минало и бъдеще, в този силен момент вие сте в състояние да постигате чудеса.

Новите енергии
Те са светли, искрящи и сияйни,позитивни и градивни.
Те са тези които ни даряват щастие, любов и радост.
Помагат ни да видим себе си като Велики Същества, да вникнем в собствената си душевност и да градим чрез нея чудеса. Златна Светлина, Златен Делфин, Диамантена Светлина- енергии, изпълнени със щастие, любов и радост, даряващи ентусиазъм, сила и доверие.

Какво представляват Новите Енергии?

ЗЛАТНАТА СВЕТЛИНА отразява динамичната духовна енергия и действителното възвръщане на собствените сили. Тя изразява висши енергии на посветеност и на възстановяване на хармонията. Индикатор е за силен ентусиазъм и голямо вдъхновение.

ЗЛАТЕН ДЕЛФИН е събирателен образ на светлинни същества, дошли за да работят със Земята. Заедно с пазителите на кристалната решетка на Земята, създават възможности за по-високи честоти, с което помагат на човечеството за овладяване на Висше съзнание. Златния Делфин е мултиизмерно същество, носител на Христовото Съзнание и енергията на Любовта, с които лекува и зарежда кристалната структура на фино ниво, независимо от разстоянията. Той носи в себе си идеята и силата на Златната енергия, но също и на Диамантената светлина, необходими за многоизмерното пътуване към нови светове и една напълно нова действителност.

ДИАМАНТЕНА СВЕТЛИНА е нова енергия, отразяваща необятния простор от многообразие в духвно отношение и Личен еволюционен план на Новите Хора* Динамична и многоизмерна, тя е също и многостранно действаща и функционална, без да бъде агресивна, по отношение на физическите действия и проявления. Динамиката в Диамантената светлина се изразява в активното привличане на сходни по енергия вибрации и сили. Самата сила на присъствието й поражда активация на Аз-присъствието,което я освобождава от необходимостта на действия. "Осанката" в присъствие на Диамантената светлина променя естеството си на отразяване с постоянно-почти невидимо, но реално действащо единство. Тук няма граница на получаване и даване, защото те работят едновременно. Вълнуващо Присъствие на Аз-а, на Духа, на Цялото- великолепието в Диамантената Светлина е състояние, което може само да се преживее, а описанието й е относително-като безкрая.
*бел.-Нови хора- под-раса или расата, предхождаща седма раса. В определени случаи това са и представители на самата седма раса.
** Пояснения за Новите енергии, и хора, Новата Ера, ще виждате и в "блог" и страницата "енергийно лечение" от f

За какво служат Новите енергии?
присъстват от скоро на Земята,във връзка с еволюцията й и прехода в Новата Ера.Те стават част от нея и от тази част на Човечеството, която желае да ги възприеме. и вие може да ги възприемете.
За навлизане в нова реалност на приемане и Съ-творяване,

на единение със себе си, Вселената и всичко в нея.

ЗЛАТНА СВЕТЛИНА - за връзка и единство с душата - Висшият Аз и универсалното Съзнание; за изграждане на събития и ситуации; дарява сигурност, спокойствие, доверие. Увеличава силата, ентусиазма, желанието за живот и жизненост. Подмладява и одухотворява; развива интуицията и екстрасензорните възприятия /ясновидство, "ясночувство", телепатия и др./

ЗЛАТЕН ДЕЛФИН - за лечение, за възвръщане на радостта и лекотата; за лесно преминаване на изпити и изпитания; при раждане – за майката и детето; 
ДИАМАНТЕНА СВЕТЛИНА - това, което Е!
Представлява събирателно състояние, присъствие, единство с Бог, Вселената,
на всички части и фрагменти на душата, личността и цялостното Аз-съзнание- присъствие.
Приема се чрез ЛИЧЕН ПЛАН, и/или с част от Новите програми с енергия.-виж долу!


КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПРИЕМАНЕ НА Новите ЕНЕРГИИТЕ ?

Резултати:

- видимо подмладяване и здраве,
- лечение, възстановяване на себе си и други хора
/в частност и за напреднали-лечение, подкрепа на Земята и Човечеството

- ясновидство и отворено съзнание
- проектиране и изграждане на нова действителност
- създаване на материален вид и образ на желанията
Всичко това и още много-  под ръководството на мъдростта и любовта
на Висшият ви и Божествен Аз
/ Когато вече сте постигнали преодоляване на нисшите желания и страсти; не се поддавате на драмите на собствените си емоции, или тези на други хора; определяте се като енергийно и духовно същество и  сте се свързали в живот и служене с любов към другите и всичко живо; свързали сте се и сте станали едно с този невидим помощник /душата – Висшият ви аз/, който чрез това тяло може да посещава други места и хора, докато е буден или спи... в една или друга степен-сте в готовност да приемете, встъпите и съществувате в Новата Ера/

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА Новите ЕНЕРГИИ И КОГА?

Всеки човек, който е в добро разположение на духа, превъзмогнал драмите на нисшите желания и страсти; който се нуждае от лечение или добиване на радост и ентусиазъм; бременни, родилки и деца; за преодоляване на изпити и изпитания; за добиване на духовна мъдрост и сила; за постигане на многоизмерно състояние и преминаване в нова реалност и новата ера.

КАК СТАВА ТОВА?

 Първо изразете вашето желание към Силвия Събева,на живо или по телефон.
 Тя прави  „запитване*” за подходящите за вас подходи и възможности/* услугата е безплатна/

-Вариантите са :
- Да поискате Личен план* чрез Висшият ви Аз / изпраща в имейл/
- Да приемате и усвояване  енергиите или една от тях чрез:
Лични сесии / извършват в реално време – на живо или в скайп/
- с участие в   НОВИ Програми с енергия** или Специлни програми с енергия
 Допълващи подходи са груповите медитации, уроци или практики  на живо или в СКАЙП /обявени в "Актуално"/

* Личен план -най-често включва лична схема, с пояснения и  описание на подходящите за вас подходи- практики и методи: медитации, молитви, формули и уверения,, и/или хранителен, двигателен режим; план за работа с конкретни цветове /повече-най-долу/и др.
**НОВИ Програми с енергия, включват новите енергии, или една от тях. Провежда се от разстояние до всяка точка на Земята. 
 Обхващат всяко време -минало, сегашно, бъдеще, и всяка част и състояние на вашата душевност .
Протичат в продължение на няколко поредни дни, с най-малко две енергийни процедури на ден,
като поне една от тях стартира през деня / дневен час/. За оптимално усвояване на Новите програми и енергиите в тях, се препоръчва:
-вижте още обща подготовка- "очистителен режим" и " препоръки"-тук
-процедурите с енергия да бъдат съчетани с:  релаксация, молитва, медитация,
 без-мислие, без-действие, духовно-творческо единство, и /или едно от тези състояния и практики
- ползване на  Личен план

 ! Практиките и услугите се извършват от вашият канал/Силвия Събева/

ЦЕНИ и заплащане:
 
Услугите са предплатени,  с изключение на първоначалното „запитване” за снемане на информация!

*Притежателите на Абонаментни карти, ползват съответната отстъпка .
* услуги, които не са описани в „цени” се обсъждат предварително!

За изразяване на личното ви желание, или "запитване" свържете се със Силвия Събева
на тел. 0888 996889 или имейл: silvisabeva@gmail.com.

Услугите в сайта се изпълняват от разстояние до всяка точка на Земята!
- След лично изказване на желание, след "запитване"- в предврителен раговор -
лично/  по телефон , и по установения  ред. /тук/ 


------------------
За цветовете на новите енергии
Новите енергии и Светлини- Златно-сребърна и кристално- Диамантената Светлина са реално действащи в момент СЕГА. Най-често се виждат от физическите сетива като кристално-златисто -бяла светлина, но съдържат в себе си пълния диапазон на цветове и светлини - от цветовете на дъгата, до земните и небесни, и ангелски цветове. "Терапевтичните карти с цветове" са създадени, съобразно тези цветове, които събирателно представляват новите енергии. Допълнителното им въздействие е от Архангелите, носители на съответния цвят. Когато работите с картите, вие ще постигнете насищане на Диамантена и Златна Светлина, с което ускорявате и усвояването им на физическо ниво. 
Терапевтични карти с цветове може да закупите от Йога Дивали Център- гр.София , или да поръчате по куриер до всяка точка на страната
Вижте повече за терапевтични карти с цветове от:
http://www.silviyasabeva.com/karti-s-tsvetove
Попитай КАК