» Актуално · карти за отстъпка


Карти за отстъпка 
 Картите за отстъпка ви позволяват да ползвате
услугите и практики, описани в сайта
с отстъпки  от -10 % , -20, до -50 % от редовните им цени- за вас или децата ви ,
в продължение на 12 месеца от датата на тяхното издаване,
на всяко място и по всяко време.
Описание и пояснение
                                         
Картите са лични и поименни. Издавате се по електронен път- с файл. Валидни са за период от 12 поредни месеца- с начална и крайна дата,от датата на придобиването им. Отстъпките по картите се ползват от притежателите им, и в случаите на родители, заплащащи услуги за децата си- за самите деца / до навършване на пълнолетие/. Притежателите на карти получават отстъпки, отговарящи на съответната карта, от редовните цени /тук/ на  услугите в сайта, в случаите в коити приложат "картите" си заедно със "заявката" за поисканата от тях услуга.
                                          

* Видове карти * Начини на придобиване и ползване  * Цени, условия, отстъпки


      

 ПЛАТИНЕНА  карта дава отстъпки до -50% от редовната цена на всички услуги и практики, описани в сайта
/включително  във валута  / както следва
  :
- 50 % от: Енергийно лечение, пречистване;  Програми с енергия
- 20 % от : Диагностика, насоки и препоръки, свързани с Енергийно лечение
- 10 % от : Лични сесии и консултации,
енергийни процедури за създаване на желания и събития,               
                 и всички други не описани услуги

ЗЛАТНА карта дава - 20% отстъпка от редовните цени на :
 Енергийно лечение, пречистване; Програми с енергия;

 Диагностика, насоки и препоръки, свързани с енергийно лечение; Практики, уроци, курсове и медитации. 
 

СРЕБЪРНА карта ви дава - 10 % отстъпка от редовните цени на:
 Енергийно лечение, пречистване; Програми с енергия;
 Диагностика, насоки и препоръки; Практики, уроци, курсове и медитации.

Международна карта за живущи и работещи,
извън територията на България, независимо дали са български граждани или не

ви дава - 20 %  от редовните цени /в / на:
Диагностика, послания, насоки и препоръки; 
Енергийно пречистване;
Индивидуални процедури по лечение;  Програми с енергия; 
Практики, уроци, курсове и медитации.
Консултации и лични сесии с Висшият Аз/други/
или - отстъпки до -50 %- с
Международна Платинена карта/ виж платинана карта горе/
в $ /американски долари!

Начини за придобиване и  ползване на карти за отстъпка

Карта за отстъпка получавате по електронен път, след като изпратите заявка за закупуването й /най-долу /  в срок до 5 работни дни, след заявката ви . Валидността на картите е 12 поредни месеца, като влиза в сила от деня, след издаването им, или последващ ден, избран от вас. Вие ще получите известие в мейл за потвърждаване валидността на абонаментната ви карта с пояснения за ползване
и прикачен файл, който трябва да запазите.         /пример за файл :

Ползване: прикрепете към "заявката" си за  желаната от вас услуга или практика полученият от вас файл на  карта, след като сте приложили отстъпката от редовната цена на услугата, преди осъществяването и заплащането й.

Пример: за лични процедури по енергийно лечение- 3 бр- редовна цена 90 лв/ $
       - за притежатели на Златна карта - 20 % отстъпка, - крайната сума е 72 лв/ $
    за притежатели на Платинена карта - 50% отстъпка-  крайната сума е 45лв/ $

!!! Отстъпките по картите се прилагат предварително към подадената "заявка" за услуга,
с прилагане на файла на самата карта. В случай, че не се приложи карта услугите се заплащат
 на редовна цена !

Отстъпките по картите се определят  от основните цени на услугите, описани в раздел „цени” :

/ http://www.silviyasabeva.com/tseni /

и след първоначалното и еднократно заплащане на стойността им:

* Платинена карта :  320 лв

* Златна картата :    160 лв       

* Сребърна картата :  90 лв      

* Международна  карта                  - 160 $
* Международна Платинена карта  - 320 $
* за международните карти,валидни са за целия свят, 
цените на услугите, и отстъпките по тях са в америакански долари

Придобиване на карта за отстъпка

Попълнете и изпратете на адрес :silvisabeva@gmail.com следната заявка

ЗАЯВКА за придобиване на абонамента карта за отстъпка
-трите имена,  местожителство /град/, тел.номер, E-mail

- Желая да закупя ПЛАТИНЕНА /ЗЛАТНА / СРЕБЪРНА/ БРОНЗОВА / Международна/ абонамента карта

 /подчертайте само желаното от вас/

  за услуги, провеждане от Силвия Събева

  с валидност  от ..../дата/ до ..../дата/

- Запознат съм с реда за провеждане на услугите *

- Запознат съм с условията за ползване на картата*

- Прилагам документ за внесена такса

- дата

-----------------------

  !!! За всички неизяснени въпроси, попитайте по телефон
     

      Сайта си запазва правото да промяна цените и условията за провеждането на услугите!

   
  
  

  

 

 Попитай КАК