» Цени


   
   

Според Законите на Вселената, услугите се изпълняват след лично уточняване /по телефон/, и подадена "заявка"-копирана от тук, с предплащането им според обявената цена.

При затруднения за плащането, или други случаи, извършването на услугите се уточнява предварително по телефон.


Всички услуги се изпълняват от разстояние, до мястото, където се намирате!
ЦЕНИ
, валидни за България и български граждани за ЕДИН брой услуга, процедура, програма

от Система за Енергийно лечение, Информация, други услуги с енергия или "канал":Индивидуални процедури  и услуги

Диагностика 50 лв.
Снемане на Информация, Насоки и препоръки, др.
50 лв.
Ситуация, събитие, желание
30 лв.
Енергийнo пречистване / балансиране
30 лв.
Енергийно лечение 
30 лв.
Лични послания :- за рожден ден/ - за име /символи, значение и др./
Годишни послания
80 лв.
150 лв
Енергия "Златен Делфин" / за раждане и др
договаряне
Фън-шуй - анализ, проект
договаряне
Услуги чрез канал в реално време с Висшият ви Аз, Духовните Водачи
- консултация  до 30 мин
- лечебна сесия до 45 мин


50 лв.
75 лв
Абонамент за Лични сесии * - включени 4 сесии, за текущия месец
280 лв.
Лична сесия с Архангели, Божествен Аз, Св.Дух и др.
85 лв.
Абонамент с вкл.4 сесии с Архангели, др. за текущия месец
320 лв.

* АНГАЖИРАНИ И НЕСПАЗЕНИ ЧАСОВЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ И СЕ ТАКСУВАТ!!!
* Предплатените такси за услугите са валидни за изпълнение, и се извършват в рамките на до един месец

ПРОГРАМИ с насочена енергия
(енергийни
 процедури, в поредни дни, с времетраене на всяка)

Програма ХАРМОНИЯ - 12 пр. по 30 мин.
260 лв.
Програма РЕГРЕСИЯ - 8 пр., по 45 мин.,
280 лв.
Програма ПРОГРЕС - 12 пр., по 40 мин., 
290 лв.
Специална Програма ЛЮБОВ - 12 пр. по 40 мин.
360 лв.
Специална Програма ПРОШКА - 12 пр. по 45 мин.
380 лв.
Специална Програма ЩАСТИЕ -  15 пр. по 45 мин.
440 лв.
Специална Програма ЗДРАВЕ -  15 пр. по 45 мин.
460 лв.
Специална Програма СВОБОДА - 15 пр.+лични сесии
680 лв.
Специална Програма ЛЕКОТА - 15 пр. по 45 мин 460 лв.

!!!За Извънредни програми и услуги като:
Програма ПРОГРЕС с Арх.Михаил- 11.11.-22.11.2016г. /11.11.2017 г
365 лв.
Медитации с "канал" в реално време 29 лв.
он лайн РИТУАЛИ / с медитация
 или други с необявени тук цени, вижте в "актуално" тук
 
   

НОВИ ПРОГРАМИ с новите енергии
Нова Програма СВОБОДА 444 лв.
Нова Програма АЗ СЪМ 333 лв.
Програми МИР 444 лв.
Нова Програма ЩАСТИЕ 333 лв.
Нова Програма ЛЮБОВ 333 лв.
Нова Програма ХАРМОНИЯ 333 лв.
Нова Програма РЕГРЕСИЯ 333 лв.
Нова Програма ПРОГРЕС 333 лв.

Абонаменти карти за отстъпка, за 12 поредни месеца
Платинена карта - за 50 % отстъпка 420 лв.
Златна картата - за 20 %  отстъпка 240 лв.
Сребърна картата - за 10% отстъпка 150 лв.
Бронзова карта  - за 10% отстъпка 120 лв.
За живущи, извън България:  
Международна карта - 20% 240 $
Международна Платинена карта до - 50% 420 $

!!! Всички процедури, практики, услуги и други се извършват след лично потвърждаване /по телефон/ за тяхното извършване от Силвия Събева, и след предплащане с подадена "заявка" - ТУК  и по-долу*!

!!! За живущи, извън територията на България, независимо дали са български граждани или не, услугите се таксуват във валута-американски долари

!!! За практики, събития, и др. с необявени тук цени  вижте в "актуално" или попитайте по телефон!


* Заявка за услуга с енергия или канал, чрез Силвия Събева:

Моля, попълнете и изпратете на :silvisabeva@gmail.com, или на място в Център Дивали 

Заявка за услуга от:
 -трите имена,  местожителство /град/, тел.номер, E-mail
- Имам потвърждение от Силвия Събева за извършването на .......
/посочете конкретната услуга -пр.: Диагностика, Програма, Индивидуални процедури и т.н./
 от-до дата, с продължителност и времетраене, допълнителни подробности, ако има такива- Запознат съм с реда за провеждане на услугите
- Прилагам документ за внесена такса
- дата

! Притежателите на Абонаменти карти ползват отстъпки до -50 %,
само и след с прилагане на файла по картата си, към подадената "
заявка"


---------------------------

Възможностите за заплащане на услуги
се уточняват в предварителния разговор,
- за контакти тук
---
!!! Сайта си запазва правото да променя цените и условията за провеждане на услугите

 


Попитай КАК