» Силвия · Консултации и лични сесии · Сесии с Божествената Майка, Света Богородица


Чудодейната енергия и сила на Божествената Майка, Света Богородица
в Он-лайн ​​лични и лечебни сесии, контакт в реално време


Вие може да почувствате безграйната любов, закрила , благоденствие
и чудотворна сила на Света Богородица и Божествената Майка,
там, където се намирате! 
Да ви дарят със здраве, благоденствие, хармония и здраве, именно сега,
Да ви помогнат и насочат при решение на вашите проблеми и желания,
особено подходящи и касаещи жени и майки!
Това се случва в он-лайн личните срещи с "канал" на живо!

Божествената Майка или Света Богородица
ще ви лекуват и хармонизират, помагат и насочват за:

- решение на всички видове проблеми
/особено полезни за жени и майки/

- лечение и оздравяване / за вас или децата ви
- при предстоящи бременност и раждане ,  зачеване
- за намиране на подходящ партньор или създаване на дом, семейство,брак
- изграждане, създаване на нещо ново /бизнес, план, пътуване, творческа идея/
и друго от което се нуждаете

Он-лайн Лични, лечебни, духовни  сесии със Света Богородица,
или Божествената Майка
 

ще се провеждат на 2,9,16,23,30 май , по SKYPE
с продължителност на една сесия от 30 до 40 мин.,
в часовете от 10.00 до 11.30ч. и от 17.30 до 18.30 ч.

Часовете се записват предварително на тел.: 0888 996889 
от 9 до 9.30ч и от 12 до 12.30ч. в делнични дни,
и се запазват  при установения ред за провеждане на услугите в сайта,
след предплащане с подадена "заявка"
*сесии с абонамент /от 4 процедури за месеца/ са с предимство при запазване на часове!

Цени, записване и начин за провеждане-
запознайте се с:
* Подробно описание на Лични сесии и консултации,
начин за провеждане, записване, "заявка", впечатления и др.от ТУК
* Подробна информация за Божествената Майка и Света Богородица 
ще видите от ТУК
* Записване - по телефон, виж горе
цени, отстъпки
на една сесия - 70 лв/$ 
сесии с абонамент -235 лв /$
притежателите на Платинена абонаментна карта, ползват отстъпка /подробно ТУК/
ДРУГИ начини
* Приемане на положителна енергия и връзка с Божествената Майка и Света Богородица, може да постигнете и чрез Програмите с енергия, Медитация за активиане на връзката, Вижте актуалните възможности ТУК,
или попитайте лично/по телефон
*За допълнителна връзка и активиране енергиите на Света Богородица, използвайте 4-те карти с цвят "зелено" от "терапевтични карти с цветове" 

 ------------------------------------------------------------------------------------


Сесиите са най-мощният "инструмент" за лечение и балансиране в реално време. Това са  процедури, с които получавате енергия и информация, където и да се намирате, и резултатите от които възприемате  незабавно. Част от усещанията и резултатите в течение на една сесия  са: 
подобряване на здравето,знание, спокойствие и мъдрост, емоционално и мисловно равновесие, повишаване на общата вибрация и усещания. На физическо ниво  често се постига незабавно оздравяване, или облекчаване и подобряване на състоянията при голяма част от заболяванията, независимо какви са. Заедно с мощната лечебно-балансираща енергия, получавате и Информация, като Послания и препоръки,  които ви дават: отговари на въпросите, които имате, показват начини и техники с които да постигнете желанията си, подходи-как да продължите ,да подобрите здравето си, или да имате това, което искате, и други полезни за вас насоки. 
 Енергията и Информация, които получавате и чувствате в течение на сесията, се предава чрез "канал" /ефирна-енергийно -информационна невидима връзка/, от Силвия Събева до вас чрез:  Висшият Ви /и/или/Божествен Аз, Архангели, и/или  други Висши енергийни форми.
Предложения и препоръки:
Вие може да запишете сесията на носител и да я прослушвате отново, когато ви е нужно,защото енергията в нея отново ще се активира и ще ви помага. Водене на зиписки на хартия-Посланията и насоките е правилно да се запишат и на хартия, за по-лесно четене и усвояване, и за проследяване на инфомацията, дадена в тях като-методи, време и др.подходящи подходи. Зиписките трябва да са кратки но ясни,защото те се свързани с настоящите ви цели , желания и възможности, които с времето ще се променят.

*Канал и водещ- Силвия Събева /подробно- ТУК/
-Повече за сесии и консултации ще видите  ТУК  
**заявка за услуга, цени -ТУК
 

www.silviyasabeva.comПопитай КАК