» Силвия · Консултации и лични сесии · Консултации за родители, бременни и деца


Консултации за деца, родители и бременни
Консултации и лични сесии за родители,
деца и бременни
се провеждат ОНЛАЙН или НА ЖИВО


За много от родителите се оказва трудно да отделят време и сили, за да обърнат внимание на потребностите на децата си, какво ги вълнува, какво ги прави щастливи, кое ги плаши… Не по-малко трудно за много родители е да ‘чуят’ гласа на собствените си потребности.
Консултациите и лични сесии са част от Енергийното лечение, в което хармонията и равновесието съпътстват разрешаването на въпросите и състоянията, които  касаят вас и децата ви. /виж още ТУК/
Консултациите ви помогнат да вземете правилни решения за желанията и стремежите си - вашите и на детето, да откриете верните отговори на въпроси до които нямате открит достъп.

Възможни теми и въпроси в Консултации за деца и родители:
* бременност, раждане, бъдещи родители:
 -за предстояща или- настояща бременност и раждане са свързани с:
- правилен режим и състояние на майката /хранителни, емоционален баланс, физическо състояние/
- кога и как да се осъществи самото раждане / естествено, оперативно, наблюдаващи екипи, време, място, заведение
-влияние на името, мястото и датата на раждане върху живота и съдбата на детето
- какви са подходящите места в дома за отглеждане на детето
* деца и  родители /с деца, на възраст приблизително до 7 години/
- здравословно състояние, с насоки и препоръки за запазване и подобряване с природо-съобразни средства
- творчески заложби и потенциал
- избор на учебно заведение; реализация
- отношения в семейството 
- енергиен статус- емоции, душевно и психическо ниво, мисловна мрежа
- карма и причинни връзки-връзка в отношенията - майка-баща-дете,
членове на семейството 

*
 Това са само част от темите, и въпросите, обичайно дискутирани при сесии и консултации.
Но вие може да поискате насоки и послания, според желанията и потребностите ви, независимо какви са те.

Консултантът – енергиен терапевт Силвия Събева, има опит да контактува с невидимите енергийно-информационни полета на човека, които носят закодирана информация за него, като: настоящите и минали събития, подсъзнанието, спомени, мисловни и емоционални специфики, душата на човека /Висшият Аз/ и др., с което ви помага и насочва за подходящите за вас решения.
-
Информация за сесии и консултации виж ТУК

Записване на час тел.: 0888 996889


Попитай КАК