» Програми · Лекота


        Специална програма "ЛЕКОТА" 

 • Помага за намирането на покой в ума
 • Действа центриращо
 • Способства чувството на увереност и сигурност
 • Укрепва центъра на равновесие
 • Помага за намиране на лична свобода
 • Изявява творческия потенциал
 • Изгражда каналът за връзка с нефизическите възприятия
 • Укрепва собствената връзка с Висшият Аз
 • Засилва връзката с Духовните водачи
 • Дава чувството на мир и свобода.Укрепва вярата
 • Помага за осъществяването на цели и проекти
 • Разширява съзнанието
 • Слива с космическото съзнание
 • Осъществява всичко с ЛЕКОТА

/Специална програма "ЛЕКОТА" включва 15 последователни процедури, с времетраене на всяка една от тях 45 мин;подаването на енергия започва в 24.00ч. местно време, във всеки един ден от програмата;Цената* на програмата се заплаща преди началото й./

Дава се от Висшите Сили на Светлината, във връзка с прехода в новото измерение, представени от Силвия Събева, според реда и условията за провеждане на Енергийното Лечение от разстояние с начална дата

виж тук :Начална дата

*  Притежателите на Абонаментни карти ползват отстъпка от 10 до 50%

**  Има възможност за осъществяване до 3 лични желания, изразени като воля

** Децата се приемат за участие като пълноправни участници, след изразено лично желание

*** Запитване с канал, записване и други пояснения като заявки за участие се приемат до 2 работни дни, преди началото на програмата и при наличие на Актуална Диагностика- лично  и по телефон.

Специалните програми се дават в особени моменти и при специални случай, в полза и подкрепа на Земята и Човечеството, във връзка с прехода в новото измерение. Препоръчват за хора, преминали Основните програми с енергия/ХАРМОНИЯ, РЕГРЕСИЯ, ПРОГРЕС/,
или една от тях, Или за хора с основни познание в духовната сфера.

За най-добри резултатие е препоръчително да съблюдавате:
Очистителен режим 
Насоки и препоръки

Всеки е творец на собствения си живот:- ако не ви харесва нещо в него,
ако желаете промени или подобрения, то вие можете да ги постигнете!
Когато имате потребности или желания с определени цели,
когато искате да проследите личните си препоръки от Висшият си Аз /пр.от Диагностика/, когато искате по-точно и конкретно да насочите енергията си -
Програмите с  енергия са подходящото решение за вас. 
Посланието : Ти имаш право да избираш : 
-"Какво искаш да преживееш  сега?” и- „ Как да изградиш живота си сега?”,

с право определят широкия спектър от възможностите на Специалните програми.
Защото целите с енергия и резултатите от тях са неразделна част от подготовката на Съзнанието за прехода и Състояние в новото измерение /Нова Ера/.
***

Когато се чувствате щастливи и удовлетворени
от себе си и живота, НО
*искате да постигате повече успехи
*имате нужда от повече време
*искате да сте по-конкретни в целите и проектите си
Готови сте да поемете отговорност за живота си, НО
имате нужда от
- повече решимост в действията си
- от чистота и лекота в намерението си
Енергията на Специална програма ЛЕКОТА
ще ви помага за това, и повече!

 

За връзка и записване:
Силвия Събева
еmail: silvisabeva@gmail.com
GSM : 0888 996889Попитай КАК