» Програми с енергия · Условия и същност


Програмите с насочена енергия помагат за постигането на конкретни цели, обяснени от наименованието на всяка от тях, и описани под него.
Резултатите от тях са винаги полезни и благоприятни за хората, които участват и приемат енергията в тях / участници/ .

Програмите с енергия са част от Системата за енергийно лечение, с предварително обявени:
- начална дата;
- определен брой процедури;
- точно времетраене, за  всяка от тях; 
- описани крайни цели. 

Програмите се осъществяват само дистанционно /от разстояние/ до всички точки на Земята,където и да се намират участниците в тях. В тях могат да се включат едновременно няколко човека, без да бъде нарушена енергийната им връзка, или да повлияе качеството на енергияата от програмата. Програмите стартират в определен ден, описан в "актуално", и начален час, за всяка процедура, като се има предвид часът от позицията, където се намира участника . Протичат в поредни дни, според броя процедури - валидни и описани, под името на всяка от тях.

Вие може да участвате в една или повече програми,  да ги съчетавате с лични процедури или други услуги с енергия. 

Програмите с енергия се дават са  от Висши Сили на Светлината, в полза и подкрепа на Земята и Човечеството, във връзка с прехода и състояние в Новата Ера, представени от Силвия Събева.* В определени случаи провеждането и предаването на енергия от програмите може да е придружено от Архангел или Друго Висше същество. Такива извънредни случаи се описват в "актуално"


За да участвате в ​програмите с енергия /или ваше малко дете/ ​е нужно​:

1. Лично да поискате въвеждането ви в Програма от терапевта ​/Силвия Събева/
 на живо или ​по телефон​,
2. да имате актуална Диагностика   
3. да заплатите таксата на програмата и изпратите ​в имейл " заявка" за включването ви, не по-късно от 2 работни дни, преди началото й
и според реда в "Енергийно лечение" /тук/


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО е преди или по време на провеждане на Програмите от енергийно лечение да спазвате:​

- Очистителен режим
- "Насоки и препоръки" 
​-​ вашите Лични насоки и послания /допитайте се прредварително и лично/

​О​бщи принципи за Основните програми :
   "ХАРМОНИЯ", "РЕГРЕСИЯ", "ПРОГРЕС"
- бъдете в готовност за приемането на енергията, на мястото, където се намирате, според местното време и час;
- следете сами за началото и края на  ​една програма - дата, час, продължителност и др.
- не е необходимо да сте будни; бъдете отпуснати и спокойни
​-  спазвайте дадените препоръки и се променяйте, като разчитайте на интуицията си ​

БЕЗПЛАТНО имате възможност да ПОИСКАТЕ:
- въвеждане на ваше /вашите лични деца, като ваше продължение в Основна програма/, на възраст до приблизително 7-8 години;
Консултирайте се с терапевта!
- при необходимост  - "чисто намерение" за облекчаване на конкретно състояние
   С лично обаждане, в рамките на една програма! 
- словесно формулиране на до 3 лични желания, чрез Висшият ви Аз и 
начините за подаването им в процеса на една програма /изключение прави "РЕГРЕСИЯ" !/Попитай КАК