» Програми с енергия · Нови Енергии, Програми · Нова Програма ЛЮБОВ


       Нова програма  ЛЮБОВ

 • Осъществява проявлението на Любовта в чисточовешките взаимоотношения
 • Обхваща всички аспекти на човешките възприятия на физическо ниво
 • Укрепва и възстановява енергийния център на Любовта
 • Лекува, заздравява и отваря сърдечния център на всички нива
 • Одухотворява и осъществява проявлението на Любовта
 • Хармонизира чакрите на всички нива на човешкото същество
 • Запечатва със Светлина чакрите на физическото тяло
 • Хармонизира чувствата
 • Защитава и пази аурата от чужда намеса
 • Дарява чувство за хармония и необятност
 • Укрепва и изгражда центъра и връзката на всички нива и всички тела
 • Допълва и доизгражда връзката с нефизическите проявления на Любовта
 • Укрепва и изгражда връзката с общия енергиен център на Земята
 • Допълнителни цели /виж долу/ се постигат според нивото ви на развитие

/Протича с дневно и вечерно подаване на енергия в часовете 12.00 и 24.00,
в течение на 10 поредни дни,с продължителност на всяка процедура от по 15 минути./

Програма Нова Любов се дава от Висшите Сили на Светлината, в подкрепа на Земята и Човечеството във връзка с прехода и състояние в Новата Ера,
представени от Силвия Събева, с

  Начална дата-виж тук

За да участвате в програмата /или децата ви/ е необходимо да
имате Актуална Диагностика /тук/, да сте запознати с принципите за провеждане на Енергийно лечение, да сте преминали поне една програма с енергия или да имате добри познания и опит в духовната сфера, Да поискате въвеждането ви в програмата от терапевта /тук/ лично и по телефон до 3/три/дни, преди началото й, Да заплатите цената й предварително.


*препоръчителна цена- 333 лв /$

Притежатели на Абонаменти карти -ползват отстъпки от -10 , -20, или - 50% - за себе си и за децата си! /в зависимост от картата си /виж ТУК/ -   съответно : 300 / 266 /166 лв /$

Допълнителни пояснения:
Програма НОВА ЛЮБОВ се провежда с новите енергии /Златна Светлина Диамантена Светлина, др./,
с извънредното участие на Архангели и Извисени Същества, и /или в извънредни моменти
при специални случаи
/отваряне на портали, силни енергийни дни и празници, и др./
Нова Любов подължава целите на Специална програма ЛЮБОВ / тук/, с допълненителните цели да :
   1. Материализира желания и намерения , пряко свързани с Любовта като енергия.
   2. Изгражда ново кристално-диамантено тяло. Укрепва връзката с Висшият Аз, Божественият Аз и Духовните водачи. Изгражда нови връзки с Бог-Абсолют, центъра на Вселената, центъра на Земята


!!! За постигане на най-добри резултати  е препоръчително да съблюдавате преди,
и, или по време
на участието ви в програмата следните препоръки:

Очистителен режим 
Насоки и препоръки
* Да поискате Личен план

-
*Още пояснения, отзиви и впечатления за програмите ЛЮБОВ ще видите от ТУК

Тел. за връзка и записване: 0888 99 6889 -Силвия СъбеваПопитай КАК