» Програми с енергия
Програми с енергия
Програмите  са част от Енергийното Лечение от разстояние, с предварително обявени:
- начална дата;
- определен брой процедури; 
- точно времетраене, за  всяка от тях; 
- описани крайни цели.
Програмите действат с насочена енергия за постигане на конкретни цели.
Те са
начин за пре-програмиране на съзнанието, подсъзнанието, душата на човека,
участник в тях,  което се проявява като благоприятни резултати в неговото тяло, живот и преживявания, и в определни случаи - в кармата, съдбата, предварителните договори. Въздействат пряко или косвено на цялостната и цяла същност на човека и всичките му енергийни тела, независимо от:
настоящото му състояние /здравословно, психическо,духовно, др./, възрастта му /вкл.деца и бебета/, социална или друга принадлежност и ориентация.
Енергията в тях е целенасочена, последователна и продължителна, което помага за материализирането й, според готовността на човека, участник в програмата.

ПРОГРАМИТЕ
включват поредица от процедури /8-15/със специфична и насочена енергия  за постигането на конкретни цели.
Провеждат се от разстояние до всяка точка на Земята, където и да се намирате.


Дават се в подкрепа на Земята и Човечеството във връзка с прехода и състоянието в Новата Ера, от Висшите Сили на Светлината-група 5 и Светия Дух ,  представени от Силвия Събева,
в различно
време -дати, дни, обявени в актуално- ТУК.

Енергията по програмите стартира в определен ден и час и включва конкретен брой процедури - така, както са описани, под името на всяка от тях.
Извършват се по правото на личен избор и свободна воля на човека, според Законите на Вселената, и реда за провеждане на Енергийното Лечение от разстояние.

Името на всяка програма обобщава нейната насоченост /пр.: ХАРМОНИЯ, ПРОГРЕС, ЩАСТИЕ, МИР и т.н./, а целите, към които енергията в нея се стреми, са описани под конкретното наименование./пр.: хармонизира аурата и ефирните тела; помага за развитие на телепатия ; и т.н./

Програмите се осъществяват само дистанционно /от разстояние/ до всички точки на Земята, към предварително записаните участниците в тях. Протичат чрез насочена енергия към участниците по предварително създаден не-физически ефирен канал /от терапевта/, в деня и часа, които са предварително описани,  като се има предвид позицията на мястото, където се намира участника, в момента на осъществяване на процедурата.
В програмите могат да участват едновременно няколко човека, без между тях да има
каквато и да било връзка /родствана, емоционална, друга/, и БЕЗ да се нарушава притока на енергия към всеки един от тях.
Всеки човек може да избере една или повече програми,
в които да участва, както и да ги съчетава с индивидуални процедури или други процеси по "енергийно лечение", духовни, физически или други практики, както и традиционна медицина.

Проявленията (усещанията) по време на програмите са индивидуални и зависят от личните качества на всеки участник, неговата готовност и еволюционното му развитие.

Програмите са подходящото решение за вас:
- Когато имате потребности или желания с определени цели
/виж още наименованието на програмата и целите под него в меню "програми" и "нови програми"/

- Следите препоръките си в Диагностика
- Усещате интуитивно, че са ви полезни
 

За да участвате в Програми с енергия, е нужно да сте запознати с тях /вижте описанието им в начална страница /
Свържете се терапевта- Силвия Събева  за да изразете лично вашето желание, за включването ви, или на ваше собствено дете /до 7 год.възраст/. Попитайте и поискайте пояснения  Диагностика, и друго, което ви интересува.


Актуалните дати за  начало на програмите се дават**
в края на предходния месец и се обявяват в "актуално".ПРОГРАМИ С  ЕНЕРГИЯ към настоящият момент, СА описани под страниците -
-"програми" -тук
и
"нови програми и енергии"-тук
За повече въпроси,връзка и записване,
попитайте по телефон 
0888 996889

Силвия Събева 

-----------
Услугите се изпълняват от разстояние до всяка точка на Земята
 по установения  ред. / 


Попитай КАК