» Послания · Божествен АзЩо е Висш Аз и Божествен Аз
- връзката им с човека, и
кой кога и как може да постигне тази връзка
Информацията долу е Послание , снето за лична информация, но е любезно предоставено за споделяне
с участниците в Енергийно Лечение/ с малки корекции/
, от участник, преминал поредица програми и услуги, и други форми на лично и духовно израстване.
*картинката е взета от интернет, и наподобява процесите -програми и услуги с енергия от Енергийно Лечение,
 и това, което казвам че душата е връзка с Висшият и Божествен Аз, и също- с Бог-Творец
---------------------------------------

Каква е разликата между Висшия и Божествения Аз?

Висшият аз е твоята най-чиста същност , пребиваваща във физическото ти тяло през това и през всички твои земни съществувания. Божественият аз е тази частичка от божествената същност, която се е отделила за да премине през своя самостоятелен път на себеизучаване и самоусъвършенстване. Висшият аз е част от тази частичка. Той се отделя от нея, за да се въплати в човешко тяло. Божественият аз може да отдели нк такива частички от себе си, които да се въплътят едновременно или в приблизително еднакво време в различни тела на различни места по земята. Но въпреки условното си отделяне от бож. Същност, той остава част от нея, постоянно свързан с нея. Когото контактуваш с нея връзката е следната – ти свързваш себе си със висшият си аз, а той се свързва с божествения, който му предава информация направо от източника. После по обратен ред това достига до теб. Т.е. висшият ти аз е част от божествения.

Мога ли тогава да се свързвам директно с божествения си аз?

Разбира се, правейки го ти не пренебрегваш ва, т.к. вече казахме, че той е част от божествения и присъства в него. Свързвайки се директно с божествения си аз, ти се свързваш с цялостната твоя същност. Чрез нея можеш да узнаеш за другите свои висши азове, ако си избрала да проявиш от себе си такива в този момент от съществуването си, както и с божествените азове на всички останали.

Какъв е моят божествен Аз?

Божествен. Той вече не е едно същество, наполовина женско и наполовина мъжко, а единна безформена субстанция от светлина, като мъглявина сред тъмно синьото кадифе на космоса.

-част от "диалог-а" с Божествения Аз

 Въпреки, че ме виждаш отделна и сама сияйна светлина сега, не съм аз отделена от безкрая на божествения океан и бидейки във него съм едно със всички проявили се от него и върнали се пък към него същности. Там всички ние сме едно.

И няма нужда да се свързвам там аз с Рамакришна, Буда и Исус, защото всички ние сме едно, аз част от тях съм и част от мойта същност те са. Когато свързана съм мен си ти, със всички други свързана си също. Тогава няма нужда ти да питаш, защото просто Знаеш. Сама решаваш ти кого дошло е време да се проявиш, от океана на блаженството условно да се отделиш, защото никого не спираш отделена ти от него да си. Ти проявяваш се чрез Висшият си аз, отделяйки го като малка част от теб, която гмурва се в плътта и включва се в безпаметна игра.

Тъй както капка ти си от океана на божествената благодат, така и Висшият твой аз е капка малка от твоята, божествената същност. Разбираш ти, че „твоята“ условно тука аз използвам, защото част единна тя от цялото е, защото неделима и неизброима тя е.   
----------------
С благодарност за предоставената Информация
и
поклон към Пътя и готовността на човешката душа да търси и изследва,
и предава чрез словесни преносители тази така възвишена и не-материална субстанция, от която всички ние произлизаме,
и с която аз лично предпочитам да работя, а не да обяснявам, освен в случаите на поискване на послания и информация, и в случаите на послания, валидни за месеците и в полза на програмите и другите услуги по Енергийно лечение 
Силвия Събева

 


Попитай КАК