» КОНСУЛТАЦИИ


.
Лични КОНСУЛТАЦИИ и СЕСИИ

Обхващат всички теми и въпроси които Ви интересуват и касаят пряко, като:

ЗДРАВЕ -
ТЯЛО, МИСИ, ЧУВСТВА, ЕМОЦИИ

ЛЮБОВ, ОТНОШЕНИЯ , ПРИЯТЕЛСТВО
РАБОТА , ПРОЕКТИ, СДЕЛКИ
ДОМ, СЕМЕЙСТВО , ДЕЦА
ОБУЧЕНИЕ, ИЗЯВИ, ТВОРЧЕСТВО
ЛИЧНА И ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ

Насочват ви за намиране на правилни отговори и решения  за:
- емоционалното състояние
- мисли, чувства- поведение и навици
- постигане на душевен мир
- вяра в себе си

Всяко човешко тяло е олицетворение на енергията. Всички ние сме предвидени
 с различни енергийни полета и енергийни пътища. Нашата душа се нуждае от това
 енергийно поле, за да функционира правилно. Идва момент в нашия живот, когато нашите
емоционални и физически същества се сблъскват с неуспехи и се чувстваме неуравновесени.
Чувстваме се обречени и около него преобладава отрицателен аромат, който не ни
позволява да мислим оптимистично. Това е времето, когато трябва да разбираме и да лекуваме енергийните си полета, за да поддържаме здравето и щастието си, психическо и физическо благополучие.

Здравословни консултации за:

◦ подходящо лечение ◦ повишаване на тонуса и здравето
◦ емоционална, мисловна и психическа стабилност
◦ отслабване, подобряване на тялото и фигурата
◦ преодоляване на стрес, депресия , негативни състояния
добър сън, положително самочувствие / друго


Насочват ви с какво и как да подобрите здравето си:
- основни и поддържащи методи за лечение, допълващи средства и навици като:
медитация, спорт, йога, дихателни или физически упражнения,хранителен режим,
билки, аромати, цветове, нови мисловно-емоционални и словесни уверения, друго
- кои са подходящите за вас: начини и средства за лечение, повишаване на тонуса и жизнената ви енергия, емоционално-душевното състояние, възможности и варианти за раждане, операция или друго лечение като : време, място и условия;
- възможности и насоки за Енергийно лечение

ЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ - за решаване на проблеми и намиране на правилни отговори , ЗДРАВОСЛОВНИ консултации и СЕСИИ се провеждат онлайн или на живо
  онлайн - по СКАЙП/където и да сте- в страната,чужбина/ на живо - с дати,градове, обявени ТУК/

Консултации и сесии с насоки  от Висшите нива на Съзнание, допълват енергийното лечиние - възстановяването на здравето и благополучието ви, на енергийните ви тела исъстоянието ви.
П
омагат да намерите отговорите и да промените причините за проблемите си.
Провеждат се чрез енергиен терапевт 
Силвия Събева,
която "разчита" енергийно-информационното ви поле- вашите мисли, чувства, състояния. Помага ви при формулирането на желанията и въпросите ви, разбирането на посланията и насоките . Насочва ви към подходящите и полезни за вас решения, начини и средства, поведения и действия, с които да се оздравите и да постигнете удовлетворение.

За всичко, което ви се случва има причина. Здравето  и щастието ви са отражение на енергийното ви състояние.Вашите представи и разбирания, емоциите, чувствата и мислите ви създават "енергиен кръг" и образ във вас и около вас. С течение на времето, при продължително повтаряне на определени мисловни, емоционални състояния и навици те започват да се материализират и създават вашата физическа действителност- тялото ви и житейските събития.  Създават вашият образ и модели това което сте- като тяло, поведения и действия и което ви се случва в живота. Посланията - насоките и информация, които получавате в течение на сесия и консултация са от позицията на Висшият Разум /Бог/Висшият ви Аз, Духовните ви водачи, които съществуват многоизмерно, над линейно време- минало-бъдеще, знаят, виждат състоянията, причините и перспективите ви.В една консултация се разглежда един въпрос /проблем,състояние, желание/,който ви интересува, за да получите пълноценна информация по него. Консултациите ви насочват при решаването на проблеми,намиране на отговорите за подходящи начини, условия от :
време, място, хора, обстоятелства, условия и друго,за постигането на желанията ви.
Поясняват причините и пречките довели до проблемът- вашите представи и разбирания, мисли, чувства, състояния, емоции и поведение,
и начините - как, кога, с какво и как да ги преодолеете, да повишите енергийното си състояние, за да постигнете удовлетворение.
* За бременност, зачеване и раждане, за деца, родители - виж още тук

Онлайн СЕСИИТЕ  се прилагат за лечение, мисловно- емоционално и физическо балансиране в реално време, постигане на нови - хармонични модели на мислене, разбиране и поведение, за постигане на желания, благоприятни и хармонични състояния и събития. Това са процедури с които получавате енергия и информация, където и да се намирате, и резултатите от които възприемате незабавно. Част от усещанията и резултатите в течение на една сесия са:
- подобряване на здравословното състояние,  спокойствие и равновесие,
  знания и мъдрост, повишаване на общата вибрация и усещания.

На физическо ниво често се постига незабавно оздравяване или облекчаване на симптомите и състоянията при голяма част от заболяванията, независимо какви са.
Заедно с мощната лечебно - балансираща енергия, получавате и Информация  - Послания и препоръки, и/или практически насоки /за действия, разбиране и поведение,др./, които ви дават:
отговори на въпроси, начини и подходи с които да постигнете желанията си, да подобрите здравето
, нови и полезни словесни, мисловно -емоционални модели, действия - масажи, дихателни или физически упражнения, или друго /от позицията на Висшата ви Същност/. 

Енергията и Информацията които получавате- чувате, изпитвате в сесията, се предава чрез "канал" /ефирна-енергийно -информационна невидима връзка/, от Силвия Събева до вас чрез:
 Висши нива на Съзнание /Висшият Ви,Духовните водачи, Архангели, или  други /

Сесиите са еднократни, терапевтични, с абонамент. Протичат индивидуално, с продължителност от 30 до 45 мин.

Включват: енергиен преглед , лични послания с насоки и препоръки за решаване на въпроса или постигане на търсеното желание/състояние. Предават ви енергия, Информация, Послания и препоръки, от които се нуждаете и са ви полезни сега и в бъдеще.

Сесиите биват най-често терапевтични или лични.
Подходящи са за постигане на трайни позитивни резултати при постигането на желания, подобряване на състоянията или по-високи  резултати или цели.
Терапевтични сесии - в случаи на трайни неприятности, несгоди, страхове, стрес, притеснения, здравословни, финансови, лични и други  проблеми. Постигат трайно стабилизиране на чувствата и състоянията. Изграждат благоприятни мисловни, физически и емоционални навици.
Сесии за лична и духовна еволюция; Нова Ера, Нови енергии
Включват всички характеристики на личните сесии, с непрекъснат канал с Висшият Аз, Архангели или други извисени същества на човека за провеждане на съвместни практики и медитации, отчитане на резултатите и постиженията и др.

ВСИЧКИ СЕСИИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО СПОРЕД ЛИЧЕН ПЛАН ИЛИ С АБОНАМЕНТ
Сесии според личен план
се отнасят до духовната и лична еволюция на човека, и са свързани с желанието му за встъпване в Новата Ера. В частност това са: Приемане и връзка с Божествения Аз; Златна, Сребърна и Диамантени енергия и Светлина; Изравняване с Божествения план и Същност на човека; Работа като "канал" или служител на Светлината; и др. Провеждат се по предварително поискан и изготвен "личен план", за период и време, според него. Единствено се съгласуват датите и часовете за провеждане, в зависимост от "актуалните" за текущия месец налични часове.
Сесии с абонамент  в курс от 4 процедури, проведени в рамките на един календарен месец,  ви дават: Последователност в лечебните процеси и насоките за постигане на  трайни позитивни резултати; Безусловност и освобождаване от грешки и предположения; В допълнение -лечение при сесии с абонамент имат предимство при запазване на час, и отстъпка в цената.

УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
Сесии и консултации се провеждат в дни и часове, обявени в"актуално тук",или при запитване
Извършват се след  предварително записване по телефон, с цел - проверка на енергийното ви поле и състояние.
!!!* При наличие на негативна енергия /енергийно замърсяване/ , първо се извършва "енергийно пречистване", след което може да се извърши сесия или консултация!!!- виж тук/
* Запазване и потвърждаване на час, става след подадена заявка, с п
редплащане на услугата според обявените цени-виж тук /до края на следващия ден, в противен случай се приема за свободен!

*Ангажиран и не спазен час се таксува и приема за изпълнен!
* Предплатените услуги са валидни за изпълнение, и се извършват в рамките на до един месец!
*При извънредни ситуации услугите и тяхното изпълнение се съгласуват придварително по телефон.

 ПРЕПОРЪКИ и ПОДГОТОВКА  за провеждане на онлайн лични сесии и консултации в 3 стъпки
1.ПРЕДВАРИТЕЛНО
- свържете по телефон със Силвия Събева за "проверка", записване на час и дата за провеждане на личната ви сесия / консултация
- изпратете  "покана" за връзка на  Skype: silvisabeva1
- след потвърждаване на връзката, на същия адрес пратете вашата "заявка" за провеждането на услугата
2. ПРЕДИ НАЧАЛОТО
- вземете лист и химикал за записване на посланията и насоките, които ще получите

- по възможност си пригответе записващо устройство
- проветрете  и си създайте приятна атмосфера  в помещението, в което ще бъдете в течение на сесията /консултацията
3. като НАЧАЛО и в ТЕЧЕНИЕ на сесията /консултация
- осъществете връзка с Skype: silvisabeva1  в потвърдения ден и час
- задайте вашият въпрос, желание или потребност
- отпуснете се и слушайте насоките-вашият "канал" Силвия Събева ще ви съдейства и насочва през цялото време
Допълнителни възможности и препоръки за преживяване на сесия с Архангел
или друго Извисено или Божествено Същество /Същност

- ако приемате лекарства- пригответе ги при вас, и помолете "каналът" за пречистването и зареждането им
- пригответе си чаша или малка бутилка с вода, която "каналът" да зареди в течение на сесията
- вземете картата "природа" с прилежащият цвят на съответния Архангел /описан на гърба й/
ФИНАЛ
ВАЖНО  е да знаете, че всяка сесия, която сте записали, ще активира цялата енергия, която е протекла в нея, всеки път, когато прослушвате записа! Така ще имате възможност  многократно, и според желанията ви за време или място да се наситите с прекрасните Енергия и Информация от личната си сесия!!

За повече въпроси, връзка и записване, моля свържете се
на тел.: 0888 996889
от 9 до 9.30ч и от 12 до 12.30ч. в делнични дни

------------------------------------------------------------------------------

ВПЕЧАТЛЕНИЯ и ОТЗИВИ за Лични сесии и консултации
може да прочетете и напишете ТУК
или в "БЛАГОДАРЯ" 
ТУКПопитай КАК