» Блог · Числото 10, двойно 10-10.10- влияние и значение


04/10/2018 - 15:46 в Статии

Числото 10
Десятката е залегната в изграждането на живота и вселената .Тя е едновременно начало и край ,като завършва цикъла на низходящите числа и дава начало на възходящите- тя е първото от двойните числа. Числото 10 олицетворява завършения кръг. То е носител на силна енергия, като разделя нивата на израстване. Числата имат въздействие към дати, месеци, години, часове, като определят енергията и вибрацията им. Те са основополагащи енергията на вселената и на живота и съответно на това се отнасят за хората, защото човешките същества са микроотражение на космоса и на вселената.
Числото десет присъства както в символите на живота и вселената, така и в човека и тялото му /10 пръсти на ръцете и краката/. Според Петър Дънов :Числото 10 съдържа в себе си пътищата, по които минава човешката душа от най-ниската до най-високата степен. Десятката е граничната линия между божествения и ангелския свят, то е числото на чудото, което създава всичките тайни на Битието. Крайният резултат. Октомври е подвластен на числото 10, според подредбата на месеците, също всяка дата с десятка е под влиянието на числото.При двойната десятка се умножава силата на нейната енергия . В ниво на симетричност : 10.10 двойната десятката въздейства силно хармонично и е мощен старт за изграждане на ново по-добро начало в лично /материално,здравословно,и др./ и духовно-емоционално отношение.
За вашите настоящи и бъдещи възможности за укрепване, развитие с енергия ,попитайте в безплатна консултация /по телефон/, и вижте "актуалните събития" от "актуално" /в сайта долу/.

С любов за вас и за Земята:
Силвия Събева
http://www.silviyasabeva.com

Няма отзиви

Вашият коментар по темата:

*Антиспам въпрос - моля отговорете използвайки само цифри!
Колко е 10 плюс 15?


<<< назадПопитай КАК